Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Δημοτικών και Κοινοτικών Εκλογών (Υπήκοοι Άλλων Κρατών Μελών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009» και για το νομοσχέδιο «Ο περί Δημοτικών και Κοινοτικών Εκλογών (Υπήκοοι Άλλων Κρατών Μελών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Νίκος Τορναρίτης
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Άγγελος Βότσης
Ιωνάς Νικολάου Φειδίας Σαρίκας
Χρήστος Στυλιανίδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου και το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Απριλίου 2010. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός τόσο της υπό αναφορά πρότασης νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργο Περδίκη, όσο και του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Δημοτικών και Κοινοτικών Εκλογών (Υπήκοοι Άλλων Κρατών Μελών) Νόμου, ώστε να απλοποιηθεί η ισχύουσα διαδικασία εγγραφής στον ειδικό εκλογικό κατάλογο και υποβολής υποψηφιότητας των πολιτών άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι διαμένουν στη Δημοκρατία.

Σημειώνεται ότι η κατάθεση στη Βουλή της υπό συζήτηση πρότασης νόμου προηγήθηκε της κατάθεσης του νομοσχεδίου, επειδή όμως οι πρόνοιές τους ήταν ταυτόσημες, η επιτροπή μελέτησε από κοινού και τα δύο προτεινόμενα νομοθετήματα.

Ειδικότερα, με τα προτεινόμενα νομοθετήματα παρέχεται η δυνατότητα στους πολίτες άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι διαμένουν στη Δημοκρατία να εγγράφονται στον ειδικό εκλογικό κατάλογο και να υποβάλλουν υποψηφιότητα με τη, μεταξύ άλλων, παρουσίαση ισχύοντος διαβατηρίου ή δελτίου ταυτότητας που εκδίδεται από το κράτος μέλος της ιθαγένειάς τους ή με την προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής πολίτη της Ένωσης ή με την παρουσίαση δελτίου ταυτότητας της Δημοκρατίας, αντί μόνο με την παρουσίαση δελτίου ταυτότητας της Δημοκρατίας που ισχύει σήμερα. Σημειώνεται ότι η εν λόγω βεβαίωση εκδίδεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμου του 2007.

Εισάγοντας την πρόταση νόμου στην επιτροπή, ο εισηγητής της δήλωσε πως την κατέθεσε στη Βουλή με στόχο τη διευκόλυνση της συμμετοχής των πολιτών άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι διαμένουν στη Δημοκρατία στην εκλογική διαδικασία.

Ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε πως με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου σκοπείται η εναρμόνιση ορισμένων διατάξεων της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, με στόχο τη διευκόλυνση των πολιτών άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι διαμένουν στη Δημοκρατία να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα με την απλοποίηση της ισχύουσας διαδικασίας εγγραφής τους στον εκλογικό κατάλογο, καθώς και υποβολής υποψηφιότητας. Περαιτέρω, ο ίδιος εκπρόσωπος πληροφόρησε την επιτροπή πως ανάλογες με τις προτεινόμενες με το νομοσχέδιο ρυθμίσεις έχουν ήδη επέλθει στον περί Εκλογής Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νόμο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση προτεινόμενων νομοθετημάτων και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση ενός ενιαίου κειμένου των προνοιών τους σε νόμο, με τον τίτλο «Ο περί Δημοτικών και Κοινοτικών Εκλογών (Υπήκοοι Άλλων Κρατών Μελών) Νόμος του 2010».

 

 

 

 

20 Απριλίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων