Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού του 2010 Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος   Λευτέρης Χριστοφόρου
   Σταύρος Ευαγόρου  Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης  Μαρίνος Σιζόπουλος
Αβέρωφ Νεοφύτου  

                                                                                                                    

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαρτίου 2010.  Στη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και η γενική διευθύντρια του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ).

          Ο προϋπολογισμός του ΚΟΤ για το έτος 2010 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει δαπάνες ύψους €87.970.235 και έσοδα του ίδιου ύψους.

          Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, το κυριότερο μέρος των εσόδων του οργανισμού θα προέλθει από κρατική χορηγία ύψους €81.795.189 (μειωμένη σε σχέση με το 2009, κατά το οποίο η κρατική χορηγία ήταν ύψους €101.612.172), ενώ σημαντικά έσοδα θα αποκομισθούν από χρηματοδοτήσεις των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων (€3.117.500) και από τη διαχείριση των υποστατικών του οργανισμού (€1.320.386).

          Οι προβλεπόμενες δαπάνες του υπό αναφορά προϋπολογισμού αφορούν κυρίως έξοδα προβολής και δημοσιότητας (€53.605.620), αποδοχές προσωπικού (€15.555.889) και έξοδα οργάνωσης και ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος (€12.011.000).

          Στο στάδιο της συζήτησης του εν λόγω προϋπολογισμού, οι εκπρόσωποι του ΚΟΤ ανέφεραν, μεταξύ άλλων, ότι κατά το 2009 οι αφίξεις περιηγητών στην Κύπρο σε σύγκριση με το 2008 κατέγραψαν μείωση της τάξης του 10,9%.  Ειδικότερα, σημείωσαν μείωση οι αφίξεις από όλες σχεδόν τις κύριες αγορές, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο (μείωση 14%), τη Ρωσία (μείωση 17,8%), τις βόρειες χώρες (μέση μείωση 10,8%), καθώς και οριακή μείωση οι αφίξεις από αγορές όπως η Ελλάδα (μείωση 0,9%) και η Γερμανία (μείωση 0,7%).  Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΚΟΤ, η μείωση που καταγράφηκε οφείλεται σε πρώτιστο βαθμό στην παγκόσμια οικονομική κρίση.  Ως αποτέλεσμα της μείωσης στην τουριστική κίνηση, τα έσοδα από τον τουρισμό κατέγραψαν μείωση της τάξης του 16,6%, ενώ η δαπάνη κατά περιηγητή σημείωσε μείωση 6,5%.

          Περαιτέρω, σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, στον τομέα της ανταγωνιστικότητας η Κύπρος εξακολουθεί να μειονεκτεί έναντι άλλων μεσογειακών προορισμών λόγω της συγκριτικά μεγαλύτερης γεωγραφικής απόστασης από χώρες πηγές τουρισμού, γεγονός που ανεβάζει την τιμή του αεροπορικού ναύλου, και λόγω του υψηλού βιοτικού επιπέδου, που αντικατοπτρίζεται τόσο στις απολαβές του προσωπικού που απασχολείται στην τουριστική βιομηχανία όσο και στο γενικό επίπεδο τιμών προϊόντων και υπηρεσιών.  Αρνητικά επηρεάστηκε επίσης η Κύπρος από την ισοτιμία του ευρώ σε σχέση με τα νομίσματα σημαντικών χωρών πηγών που βρίσκονται εκτός Ευρωζώνης, όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ρωσία.  Ως αποτέλεσμα, όσον αφορά το ύψος της τιμής εκδρομικού πακέτου διακοπών η Κύπρος αποτελεί έναν από τους ακριβότερους μεσογειακούς προορισμούς.  Σύμφωνα με τους αρμοδίους, αυτό, το οποίο αποτελεί το μόνιμα αρνητικό χαρακτηριστικό του τουριστικού μας προϊόντος, δυσχεραίνει τις προσπάθειες προβολής της Κύπρου σε μια διεθνή αγορά όπου η χαμηλότερη τιμή πακέτου αποτελεί ακόμα το σημαντικότερο κριτήριο επιλογής προορισμού διακοπών.

          Συναφώς, οι εκπρόσωποι του ΚΟΤ δήλωσαν ότι προς αναθέρμανση της τουριστικής κίνησης ο οργανισμός θα προχωρήσει εντός του 2010 στο σχεδιασμό του νέου Στρατηγικού Σχεδίου Τουρισμού και στον επιχειρησιακό σχεδιασμό για τη χρονική περίοδο 2011-2015.  Ειδικότερα, το 2010 θα εκπονηθούν μελέτες των οποίων τα πορίσματα θα ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό του νέου στρατηγικού σχεδίου, το οποίο θα είναι πιο πελατοκεντρικό και στοχευμένο και θα προτείνει νέους μηχανισμούς παρακολούθησης και συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

          Επιπρόσθετα, ο οργανισμός προχωρεί σε εστιασμένες ενέργειες δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στους πιο κάτω τομείς, τους οποίους έχει ιεραρχήσει, σύμφωνα με τους αρμοδίους, ως τομείς προτεραιότητας:

1.      Βελτίωση της προσβασιμότητας της Κύπρου από τις αγορές με προοπτικές τουριστικής κίνησης.

2.      Συνεργασία και ενθάρρυνση των οργανωτών ταξιδίων στον τομέα της προβολής του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου.

3.      Εισαγωγή νέων εναλλακτικών μορφών μάρκετινγκ και συγκεκριμένα του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ (e-marketing).

4.      Ενδυνάμωση και εμπέδωση του “branding” της τουριστικής Κύπρου μαζί με έρευνες αξιολόγησης της αποδοτικότητας των εκστρατειών.

          Κατά τη διάρκεια της συζήτησης βουλευτές μέλη της επιτροπής άσκησαν κριτική στη γενικότερη διαχείριση του τουριστικού προϊόντος από τον οργανισμό και στη διαρκή πτωτική τάση τόσο σε τουριστική κίνηση όσο και σε έσοδα από το νευραλγικό αυτό τομέα.  Ειδικότερα, δήλωσαν ότι τα προβλήματα που παρουσιάζονται δεν οφείλονται αποκλειστικά στην παγκόσμια οικονομική κρίση, η οποία κατά γενική ομολογία έχει συντείνει στην επιδείνωση της κατάστασης, αλλά και στην κακή διαχείριση από τη διοίκηση επί σειρά ετών, η οποία έχει οδηγήσει στην απώλεια της τουριστικής ταυτότητας της Κύπρου, αλλά και στην αποδυνάμωσή της έναντι άλλων ανταγωνιστικών τουριστικών προορισμών.

          Περαιτέρω, μέλη της επιτροπής απέδωσαν τα προβλήματα που παρουσιάζονται σε προσωπικές διαφορές μεταξύ των διευθυντικών στελεχών του οργανισμού, οι οποίες, παρά τη συνεχή και διαχρονική στήριξη της Βουλής των Αντιπροσώπων προς τον οργανισμό, δεν επέτρεψαν τη λήψη των απαραίτητων διορθωτικών μέτρων και ενεργειών που θα οδηγούσαν στην ανάκαμψη του τουριστικού τομέα, αλλά αντιθέτως οδήγησαν σε μια πορεία χρεοκοπίας του τουριστικού προϊόντος.

          Η γενική διευθύντρια του ΚΟΤ, αναγνωρίζοντας τα προβλήματα που επισήμαναν μέλη της επιτροπής, ανέφερε ότι το 2010 πρέπει να είναι μια χρονιά δραστικών αλλαγών και μεγάλων τομών εντός του οργανισμού.  Περαιτέρω, δήλωσε ότι υπάρχει αποτελμάτωση του τουρισμού και χρειάζονται ριζοσπαστικές αλλαγές και ανακατατάξεις εντός του ΚΟΤ, ώστε να αξιοποιούνται ορθότερα τα κονδύλια που βρίσκονται στη διάθεση του οργανισμού.

          Ο πρόεδρος του ΚΟΤ δήλωσε ότι, παρά τα προβλήματα που υπάρχουν, παρά το μειωμένο προϋπολογισμό και τη μειωμένη κρατική χορηγία προς τον οργανισμό σε σχέση με το 2009, λόγω της οικονομικής περισυλλογής, ο οργανισμός θα φέρει εις πέρας την αποστολή του.  Δήλωσε επίσης ότι όλες οι ενδείξεις που έχει ο οργανισμός, με βαρόμετρο την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου τα σημάδια είναι ενθαρρυντικά, είναι ότι το τουριστικό ρεύμα θα κινηθεί ανοδικά το 2010. 

          Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού ζήτησαν από τους αρμοδίους όπως κατατεθούν στοιχεία και γραπτές απαντήσεις επί διάφορων θεμάτων που τέθηκαν κατά τη συνεδρία της επιτροπής και επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

23 Μαρτίου 2010            

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων