Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων του 2010 Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος  Λευτέρης Χριστοφόρου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης   Μαρίνος Σιζόπουλος
 Αβέρωφ Νεοφύτου    

                                                                                                                                                               

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και 22 Μαρτίου 2010.  Στις συνεδριάσεις αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο αναπληρωτής διευθυντής του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥΠΕ).

          Ο προϋπολογισμός του ΚΥΠΕ για το έτος 2010 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει δαπάνες ύψους €3.505.681 και έσοδα του ίδιου ύψους. 

          Τα κυριότερα έσοδα του ΚΥΠΕ για το 2010 αναλύονται ως ακολούθως:

1.             Από συνδρομητές (εφημερίδες, ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί, πρακτορεία ειδήσεων, ξένες πρεσβείες, Βουλή των Αντιπροσώπων κ.ά.) (€210.722).

2.             Από το κράτος (συνδρομή κυβέρνησης για πρόσβαση όλων των υπουργείων και όλων των κρατικών/πολιτειακών φορέων και για διάθεση στον εγχώριο τύπο του φωτογραφικού υλικού του ΚΥΠΕ χωρίς χρέωση) (€432.853).

3.             Από το Υπουργείο Εξωτερικών (αποστολή ειδήσεων στην αγγλική γλώσσα στις πρεσβείες, προξενεία και γραφεία τύπου της Δημοκρατίας) (€10.252).

4.             Από εμπορικές δραστηριότητες (€2.050).

5.             Δημόσια ενίσχυση (€2.849.804).

          Οι κυριότερες δαπάνες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού για το έτος 2010 αναλύονται ως ακολούθως:

1.             Αποδοχές προσωπικού (€1.786.676).

2.             Δαπάνες από εμπορικές δραστηριότητες (€600).

3.             Αποζημιώσεις, αμοιβές και άλλα ωφελήματα (€258.800).

4.             Λοιπές διοικητικές δαπάνες (€1.320.405).

5.             Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€140.000).

          Ενημερώνοντας την επιτροπή, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΚΥΠΕ δήλωσε ότι ο προϋπολογισμός για το 2010 καταρτίστηκε με βάση τον προϋπολογισμό για το 2009 και στοχεύει στην υλοποίηση του αναπτυξιακού προγράμματος του ΚΥΠΕ, στην τεχνολογική ανάπτυξη και στην ανάπτυξη διεθνών και διμερών σχέσεων.  Συνεχίζοντας, ο ίδιος ανέφερε ότι το ΚΥΠΕ προβαίνει σε προσπάθειες αύξησης των υπό μορφή συνδρομής εσόδων μέσω της πώλησης υπηρεσιών του στο κράτος, στις πρεσβείες, στα προξενεία, στα γραφεία τύπου της Κυπριακής Δημοκρατίας και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ), ενώ στόχος του είναι η σταδιακή αύξηση της συνδρομής με σκοπό τον περιορισμό της παροχής κρατικής χορηγίας προς αυτό.  

          Συμπληρώνοντας, ο ίδιος αρμόδιος δήλωσε ότι κατά το 2009 το ΚΥΠΕ πέτυχε τη συμμετοχή του στην Ένωση Πρακτορείων Ειδήσεων των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, γεγονός το οποίο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, αφού στο παρελθόν η Τουρκία έφερε ένσταση στη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ένωση αυτή.                            

          Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, ο υπό συζήτηση προϋπολογισμός, ενώ παρουσιάζει αύξηση των προϋπολογιζόμενων εσόδων του κατά €442.588 σε σχέση με το 2009, ταυτόχρονα παρουσιάζει αύξηση των προϋπολογιζόμενων δαπανών για το ίδιο έτος, η οποία οφείλεται σε αυξήσεις στα τιμαριθμικά επιδόματα, στη συμπερίληψη ποσού για σκοπούς αποζημίωσης της κυριακάτικης εργασίας, στην αύξηση του επιδόματος απογευματινής και νυκτερινής εργασίας, στην αύξηση του ποσού που αφορά αποζημιώσεις, αμοιβές και άλλα ωφελήματα για την απασχόληση ανταποκριτών και ειδικών συνεργατών στην Κύπρο και το εξωτερικό κ.ά.  Συνεπακόλουθα, ο υπό συζήτηση προϋπολογισμός παρουσιάζει αύξηση κατά €333.645 σε σχέση με το ποσό της δημόσιας ενίσχυσης που το ΚΥΠΕ έχει ανάγκη για το έτος 2010, ώστε να λειτουργήσει αποτελεσματικά.

          Επιπροσθέτως των πιο πάνω, σημειώνεται ότι η κρατική χορηγία που περιλαμβάνεται στον κρατικό προϋπολογισμό του 2010 για το ΚΥΠΕ ανέρχεται σε €1.682.511 και υπολείπεται της χορηγίας που προτείνεται στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό ως δημόσια ενίσχυση, που ανέρχεται σε €2.849.804, κατά €1.167.293.  Όπως έχει κατατεθεί, η διαφορά αυτή θα πρέπει να καλυφθεί από εξοικονομήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών ή με την έγκριση συμπληρωματικών πιστώσεων.

          Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, το μέλος της επιτροπής βουλευτής κ. Αβέρωφ Νεοφύτου ζήτησε από τους αρμοδίους του ΚΥΠΕ πληροφόρηση αναφορικά με τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη σε σχέση με την ανάρτηση δηλώσεων πολιτικών προσώπων στο διαδικτυακό χώρο του ΚΥΠΕ. Συναφώς, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΚΥΠΕ δήλωσε ότι οι δημοσιογράφοι του ΚΥΠΕ βασίζονται σε κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας για κάλυψη των δηλώσεων πολιτικών προσώπων, παρατήρησε όμως ότι είναι δυνατό σε κάποιες περιπτώσεις να έχουν γίνει λάθη ως προς την προτεραιότητα ανάρτησης δηλώσεων πολιτικών προσώπων, τα οποία όμως δεν οφείλονται σε οποιαδήποτε σκοπιμότητα.  Ακολούθως, ο ίδιος αρμόδιος δεσμεύτηκε να συγκαλέσει σύσκεψη όλων των πολιτικών κομμάτων, στην οποία να συζητηθούν θέματα που αφορούν τις διαδικασίες κάλυψης δηλώσεων πολιτικών προσώπων.     

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό αναφορά προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία του προέδρου της μέλους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του εν λόγω νομοσχεδίου σε νόμο.

          Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

                                                                                    

23 Μαρτίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων