Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων του 2010 Νόμος του 2010»

Παρόντες:

                 

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος
Αβέρωφ Νεοφύτου  

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και 22 Μαρτίου 2010.  Στις συνεδριάσεις αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, μέλη του διοικητικού συμβουλίου και ο αναπληρωτής διευθυντής του Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων (ΣΕΠ).

          Ο προϋπολογισμός του ΣΕΠ για το έτος 2010 προβλέπει δαπάνες ύψους €1.163.605 και έσοδα του ίδιου ύψους, τα οποία προέρχονται από ίδια έσοδα του ΣΕΠ (€320.000), από αποθεματικά (€200.000) και από κρατική χορηγία (€643.605).

          Οι κυριότερες δαπάνες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού αναλύονται ως ακολούθως:

1.             Δαπάνες προσωπικού €707.945.

2.             Λειτουργικές δαπάνες €376.860.

3.             Κεφαλαιουχικές δαπάνες €78.800.

          Σημειώνεται ότι με τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό δεν προβλέπεται η δημιουργία οποιωνδήποτε νέων θέσεων.

          Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, ο προϋπολογισμός του συμβουλίου για το 2010 προβλέπει τη μείωση αρκετών κονδυλίων, τα οποία αφορούν, μεταξύ άλλων, την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, την προβολή, προώθηση, δημοσιότητα και διαφήμιση του ΣΕΠ, καθώς και τη συμμετοχή σε διάφορες εκθέσεις. 

          Ειδικότερα, όσον αφορά τις δαπάνες που προβλέπονται στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό, σε  αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, κονδύλια που αφορούν βελτίωση και συνέχιση της σταδιακής αναβάθμισης των υποστατικών και αποθηκευτικών χώρων ελαιολάδου (€20.000), κονδύλια που αφορούν μηχανήματα και την εγκατάσταση και χρήση τους κατά κύριο λόγο για την επισκευή του χώρου του χημείου, όπου θα στεγάζεται ομάδα δοκιμαστών ελαιολάδου, σύμφωνα με κοινή απόφαση του ΣΕΠ, του Τμήματος Γεωργίας και του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου (€44.000), όπως και κονδύλια που αφορούν πληρωτέους τόκους για ανεξόφλητα δάνεια του οργανισμού ύψους €1.869.628 (€105.000).

          Ο αναπληρωτής διευθυντής του ΣΕΠ πληροφόρησε την επιτροπή ότι στο παρόν στάδιο αναμένονται τα αποτελέσματα μελέτης που διενεργήθηκε σχετικά με την εκμετάλλευση των αποβλήτων του ελαιοτριβείου του ΣΕΠ.  Παράλληλα, ανέφερε ότι το συμβούλιο συμμετέχει σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου και στην αύξηση της κατανάλωσής του.   

          Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού μέλη της επιτροπής έθεσαν ερωτήματα σχετικά με την ανάγκη ύπαρξης του ΣΕΠ. Συναφώς, οι εκπρόσωποι του ΣΕΠ ανέφεραν, μεταξύ άλλων, ότι, παρ’  όλο που στο παρελθόν λήφθηκε απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο για τερματισμό της λειτουργίας του συμβουλίου, αυτή δεν υλοποιήθηκε, μετά την παρέμβαση των οργανώσεων ελαιοπαραγωγών οι οποίοι ζήτησαν τη συνέχιση της λειτουργίας του ΣΕΠ, αφού παρέχει σημαντικές υπηρεσίες προς αυτούς. Συμπληρώνοντας, οι ίδιοι αρμόδιοι ανέφεραν ότι στις 23 Φεβρουαρίου 2010 το ΣΕΠ κατέθεσε μελέτη βιωσιμότητας στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος συνοδευόμενη από σημείωμα του διοικητικού συμβουλίου του ΣΕΠ στο οποίο παρατίθενται οι απόψεις και οι εισηγήσεις του και αναμένεται η λήψη τελικής απόφασης από το εν λόγω υπουργείο.  Σημειώνεται ότι η μελέτη βιωσιμότητας κατατέθηκε από το ΣΕΠ στην επιτροπή συνοδευόμενη από σχετική επιστολή, ημερομηνίας 22 Μαρτίου 2010.

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό αναφορά προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία του προέδρου της μέλους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του πιο πάνω νομοσχεδίου σε νόμο.

          Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάσσονται να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

                                                                                    

23 Μαρτίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων