Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τους κανονισμούς «Οι περί Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού - Θέσεις Διευθυντή Ειδικής Εκπαίδευσης και Βοηθού Διευθυντή Ειδικής Εκπαίδευσης (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2010»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Γιαννάκης Γαβριήλ
Γεώργιος Τάσου Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Αθηνά Κυριακίδου
Γιάννος Λαμάρης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαρτίου 2010. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και των εκπαιδευτικών οργανώσεων ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ και ΠΟΕΔ.

Σκοπός των υπό συζήτηση κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 24 και 76 του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου, είναι η διαμόρφωση των σχεδίων υπηρεσίας για τις δύο νέες θέσεις Διευθυντή Ειδικής Εκπαίδευσης και Βοηθού Διευθυντή Ειδικής Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, οι υπό συζήτηση κανονισμοί είναι το αποτέλεσμα συμφωνίας για τη δημιουργία ξεχωριστής δομής για την καλύτερη στελέχωση και λειτουργία των σχολείων στον τομέα της ειδικής εκπαίδευσης. Η συμφωνία αυτή λήφθηκε στα πλαίσια της ΜΕΠΕΥ και υλοποιήθηκε με τον περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμο (Αρ. 2) του 2009 [Ν. 51(ΙΙ) του 2009].

Όλα τα εμπλεκόμενα/ενδιαφερόμενα μέρη δήλωσαν στην επιτροπή ότι συμφωνούν με τα προτεινόμενα σχέδια υπηρεσίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, αφού άκουσε όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επειδή δεν κατέστη δυνατό να διαμορφώσει έγκαιρα τις τελικές της θέσεις, δήλωσε ότι επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί στην ολομέλεια του σώματος στα πλαίσια της συζήτησης που θα διεξαχθεί για τους εν λόγω κανονισμούς.

16 Μαρτίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων