Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για την πρόταση νόμου «Ο περί Δασών (Τροποποιητικός) Νόμος του 200

Παρόντες:

Ντίνος Χατζηνικόλας, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Πανίκος Χάμπας Αντώνης Αντωνίου
Γιαννάκης Γαβριήλ Φειδίας Σαρίκας
Μαρία Κυριακού  
Γεώργιος Τάσου Μη μέλη της επιτροπής:
Κυριάκος Χατζηγιάννη Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε την υπό αναφορά πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργο Περδίκη, σε αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 5ης Μαρτίου 2009 και 4ης Μαρτίου 2010. Στο στάδιο της μελέτης της εν λόγω πρότασης νόμου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου και των αγροτικών οργανώσεων ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”. Ο Φιλοδασικός Σύνδεσμος Κύπρου, το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria), η Ομάδα Προστασίας Αιωνόβιων Δέντρων και οι αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ και “Ευρωαγροτικός”, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής. Ωστόσο, σημειώνεται ότι η Ομάδα Προστασίας Αιωνόβιων Δέντρων απέστειλε γραπτό υπόμνημα στην επιτροπή, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι συμφωνεί με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις.

Σκοπός της πρότασης νόμου, όπως αυτή αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, είναι η τροποποίηση του περί Δασών Νόμου, ώστε το κλάδεμα ή η οποιαδήποτε επέμβαση στο ριζικό σύστημα των δέντρων, που περιλαμβάνονται στο Δεύτερο Πίνακα του νόμου, να επιτρέπεται μόνο αφού ειδοποιηθεί επί του θέματος το Τμήμα Δασών.

Σύμφωνα με τον εισηγητή της πρότασης νόμου, οι προτεινόμενες διατάξεις προβλέπουν την υποχρεωτική ενημέρωση του Τμήματος Δασών στις περιπτώσεις όπου πρόσωπο προτίθεται να κλαδέψει ή να προβεί σε εργασία η οποία δύναται να επηρεάσει το ριζικό σύστημα δέντρων που έχουν ιδιαίτερη σημασία για το κυπριακό οικοσύστημα. Η πιο πάνω ρύθμιση, όπως ο ίδιος ο εισηγητής ανέφερε, αποσκοπεί στην εξασφάλιση καθοδήγησης όλων όσοι εκτελούν τέτοιου είδους εργασίες από το Τμήμα Δασών, το οποίο διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία, ώστε να αποφεύγονται οι επιζήμιες για τα δέντρα επεμβάσεις, οι οποίες συχνά τα οδηγούν στην καταστροφή. Στα πλαίσια της μελέτης της εν λόγω πρότασης νόμου από την επιτροπή, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Δασών ανέφερε ότι συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της υπό αναφορά πρότασης νόμου. Ωστόσο, ο ίδιος εκπρόσωπος εξέφρασε την άποψη ότι η διατύπωσή της χρήζει περαιτέρω τεχνικής επεξεργασίας, ώστε να επιτευχθεί αφενός μεγαλύτερη ευελιξία και αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή της και αφετέρου ελαχιστοποίηση του κόστους εφαρμογής της.

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος χαρακτήρισε το όλο θέμα ως εξαιρετικά σοβαρό, αφού οι διάφορες επεμβάσεις που γίνονται στα δέντρα, αλλά κυρίως οι εκσκαφές που γίνονται κοντά στις ρίζες τους επηρεάζουν σημαντικά τη διατροφή και την ευστάθειά τους, με αποτέλεσμα την πτώση τους ή/και άλλες καταστροφικές συνέπειες τόσο για το περιβάλλον όσο και για το κοινωνικό σύνολο γενικότερα.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της υπό αναφορά πρότασης νόμου, υπερθεματίζοντας την ανάγκη για νομοθετική ρύθμιση του όλου ζητήματος.

Συναφώς, η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της όλα τα πιο πάνω, κάλεσε το αρμόδιο κυβερνητικό τμήμα όπως σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες μελετήσουν τις πρόνοιες που περιλαμβάνονται στην πρόταση νόμου και επανέλθουν με συγκεκριμένες εισηγήσεις για τη βελτίωση της προτεινόμενης νομοθεσίας σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Συνακόλουθα, το Τμήμα Δασών, ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα της επιτροπής, κατέθεσε ενώπιόν της αριθμό εισηγήσεων. Οι σημαντικότερες από αυτές εστιάζονται στα ακόλουθα σημεία:

1. Στην αντικατάσταση της υποχρέωσης ενημέρωσης του Τμήματος Δασών με την υποχρέωση έκδοσης σχετικής άδειας για τις προαναφερθείσες εργασίες.

2. Στον καθορισμό συγκεκριμένων κριτηρίων, ώστε η πιο πάνω υποχρέωση έκδοσης άδειας για τις εν λόγω εργασίες να απαιτείται μόνο για σημαντικών διαστάσεων δέντρα του Δεύτερου Πίνακα. Παράλληλα, να προβλεφθεί η εξαίρεση από την υποχρέωση αυτή ορισμένων ειδών δέντρων, από αυτά που περιλαμβάνονται στον πιο πάνω πίνακα, όταν οι εν λόγω εργασίες γίνονται στα πλαίσια φροντίδας ή ανανέωσης των δέντρων αυτών.

Σημειώνεται παράλληλα ότι ο διευθυντής του Τμήματος Δημοσίων Έργων, με γραπτή επιστολή του προς την επιτροπή, εισηγήθηκε την εξαίρεση των εργασιών που γίνονται από τους υπαλλήλους του τμήματός του, όταν αυτές αφορούν κλάδεμα δέντρων που καλύπτουν φώτα τροχαίας, οδικές πινακίδες και διαβάσεις πεζών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, κατόπιν συνεννόησης με τον εισηγητή της πρότασης νόμου, υιοθέτησε το πνεύμα των πιο πάνω εισηγήσεων, διαμορφώνοντας ένα νέο κείμενο με κοινά αποδεκτές ρυθμίσεις. Συναφώς, η επιτροπή, κατά πλειοψηφία των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της υπό αναφορά πρότασης νόμου, γι’ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο, όπως αυτή έχει τελικά διαμορφωθεί και αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Δασών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010».

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί της πρότασης νόμου κατά τη συζήτησή της ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

 

16 Μαρτίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων