Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Γιάννος Λαμάρης Μαρία Κυριακού
Αβέρωφ Νεοφύτου Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 1η και στις 15 Μαρτίου 2010. Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε να διαφοροποιηθούν οι προβλεπόμενες χρηματικές επιβαρύνσεις και ποινές σε σχέση με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή του κοινού συστήματος φόρου προστιθέμενης αξίας για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, το οποίο συνδέεται με τις ενδοκοινοτικές πράξεις.

Όπως είναι γνωστό, με βάση την Οδηγία 2008/117/ΕΚ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ, από την 1η Ιανουαρίου 2010 τα υπόκειμενα στο φόρο πρόσωπα θα έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν ανακεφαλαιωτικό πίνακα για τις ενδοκοινοτικές τους συναλλαγές για περίοδο ενός μηνός αντί για τη μέχρι σήμερα ισχύουσα τριμηνιαία περίοδο.

Υπό το φως της πιο πάνω υποχρέωσης, με την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ήδη συμμορφωθεί με κατάθεση και έγκριση από τη Βουλή σχετικών κανονισμών, ενδείκνυται στο παρόν στάδιο η διαφοροποίηση των προβλεπόμενων ποινών, ώστε να αναπροσαρμοστούν ανάλογα σε σχέση με την υποχρέωση υποβολής μηνιαίου ανακεφαλαιωτικού πίνακα.

Ειδικότερα, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο προτείνονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

1. Μείωση της χρηματικής επιβάρυνσης για τη μη έγκαιρη υποβολή διορθωτικού εντύπου για ανακεφαλαιωτικό πίνακα.

2. Μείωση της χρηματικής επιβάρυνσης για τη μη έγκαιρη υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα για κάθε μήνα κατά τον οποίο διαρκεί η παράλειψη με ανώτατο όριο τους τρεις μήνες και επιβολή της για μόνο μία φορά.

3. Μείωση της ποινής που προβλέπεται για τη μη υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα.

Σημειώνεται ότι από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις εξαιρούνται ανακεφαλαιωτικοί πίνακες για ενδοκοινοτικές συναλλαγές που αφορούν τα ημερολογιακά τρίμηνα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2009. Χρηματικές επιβαρύνσεις και ποινές σε σχέση με τέτοιους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα, μετά την εφαρμογή του προτεινόμενου νέου καθεστώτος, θα παραμείνουν στα σημερινά ισχύοντα υψηλότερα επίπεδα.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, μέλη της επιτροπής ζήτησαν από τους αρμοδίους την κατάθεση επιπρόσθετων στοιχείων αναφορικά με το ύψος των επιβαλλόμενων χρηματικών επιβαρύνσεων από τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις περιπτώσεις μη έγκαιρης υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα. Στοιχεία αναφορικά με τις επιβαλλόμενες ποινές βάσει της αντίστοιχης νομοθεσίας σε δεκατρία κράτη μέλη διαβιβάστηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Οικονομικών με επιστολή, ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2010.

Όπως προκύπτει από τα κατατεθέντα ενώπιον της επιτροπής στοιχεία, σε ορισμένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Μεγάλη Βρετανία, προτού η διοίκηση προχωρήσει στην επιβολή σχετικών ποινών, απευθύνει σχετική πρώτη προειδοποίηση προς τους μη συμμορφωθέντες με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν όσον αφορά την υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα για ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Στη βάση της σχετικής αυτής ρύθμισης, το μέλος της επιτροπής βουλευτής κ. Μαρία Κυριακού εισηγήθηκε την ανάλογη διαμόρφωση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, ώστε, προτού επιβληθεί οποιαδήποτε ποινή, να προηγείται σχετική προειδοποίηση. Εισηγήθηκε επίσης τη μείωση των προβλεπόμενων ποινών, καθότι, όπως ανέφερε, σε άλλα κράτη μέλη οι ισχύουσες ανάλογες ποινές είναι χαμηλότερου ύψους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και κατά πλειοψηφία του προέδρου της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, του μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

16 Μαρτίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων