Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής  Εξωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμφωνίας για Συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Κέντρο Θαλασσίων Μεταφορών (Κυρωτικός) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

         

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος

Σκεύη Κούτρα Κουκουμά

Σωτήρης Σαμψών

Κλαύδιος Μαυροχάννας

Χρήστος Στυλιανίδης

Ανδρέας Αγγελίδης

                    Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 Φεβρουαρίου και στις 3 Μαρτίου 2010.  Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Άμυνας και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

          Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κατά το άρθρο 169.2 του συντάγματος κύρωση της διακρατικής συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελλάδας για τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών (AMSCC), το οποίο έχει ως αποστολή τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας ή/και στρατιωτικού υλικού για επιχειρήσεις που διενεργούνται σε εφαρμογή εντολής του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) ή επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επίσης διεξάγονται ύστερα από εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.  Σημειώνεται ότι η εν λόγω συμφωνία υπεγράφη στη Θεσσαλονίκη στις 27 Οκτωβρίου 2008 και αποτελεί συνέχεια της διακρατικής συμφωνίας που υπεγράφη στην Ελλάδα στις 30 Ιουνίου 2003 για τη διαμόρφωση κοινής ναυτιλιακής πολιτικής και στρατηγικής.

          Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το εν λόγω νομοσχέδιο και με άλλα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, η υπό εξέταση συμφωνία αποτελείται από δύο μέρη και περιλαμβάνει τα εξής: 

1.             Το Μνημόνιο Συναντίληψης (MOU), το οποίο θεσπίζει τις διαδικασίες για την εφαρμογή της συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών εντός του AMSCC και στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών από το AMSCC για την κάλυψη ελλείψεων σε στρατηγικές θαλάσσιες μεταφορές και ιδιαίτερα για εκείνες οι οποίες προκύπτουν από την ανάγκη ταχείας ανάπτυξης δυνάμεων σε επιχειρήσεις/αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων πολυεθνικών φορέων υπό την εντολή των Ηνωμένων Εθνών ή/και ασκήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.             Την Τεχνική Συμφωνία (Technical Arrangement), η οποία διατυπώνει τις επιπρόσθετες ρυθμίσεις και διαδικασίες που θα ισχύουν κατά τη συνεργασία των συμβαλλόμενων μερών με το AMSCC και ειδικότερα τη διαδικασία υποβολής του αιτήματος εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη ναύλωση θαλάσσιου μέσου σε ενδεχόμενη ανάγκη μεταφοράς τμημάτων της για κάλυψη των αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τη διαδικασία προκήρυξης προσφορών, σύναψης και παρακολούθησης του συμβολαίου. 

          Σημειώνεται ότι η υπό αναφορά συμφωνία αποτελεί ένα μη δεσμευτικό κείμενο, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στα εμπλεκόμενα μέρη να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε άλλα μέσα για τις στρατηγικές τους μετακινήσεις.

          Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Άμυνας, η συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο AMSCC θα αποφέρει σημαντικά οφέλη για το κράτος και θα ενισχύσει την ενεργό συμμετοχή της Κύπρου στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα.  Σε συμπλήρωση των πιο πάνω, ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε ότι με τη συμφωνία αυτή προσφέρεται στην Κυπριακή Δημοκρατία μια θέση αξιωματικού στο επιτελείο του AMSCC, ενώ ταυτόχρονα παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής της στη συμβουλευτική επιτροπή του AMSCC (Advisory Board), η οποία είναι υπεύθυνη για την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στις δραστηριότητες και στους στόχους του AMSCC.

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις πιο κάτω θέσεις:

1.             Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

2.             Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάχθηκαν εναντίον της ψήφισης του πιο πάνω νομοσχεδίου σε νόμο. 

3.             Το μέλος επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος τάχθηκε υπέρ της ψήφισης του πιο πάνω νομοσχεδίου σε νόμο.  

          Υπό το φως των πιο πάνω, η  επιτροπή καταθέτει την έκθεσή της στην ολομέλεια του σώματος για λήψη σχετικής απόφασης.

 

 

16 Μαρτίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων