Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου του 2010 Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Άγγελος Βότσης Λευτέρης Χριστοφόρου
Γιάννος Λαμάρης Μαρία Κυριακού
Ντίνος Χατζηνικόλας Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 1η και στις 8 Μαρτίου 2010. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, εκπρόσωποι της Συντεχνίας Υπαλλήλων Χρηματιστηρίου Κύπρου και ο πρόεδρος του συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ).

Ο προϋπολογισμός του ΧΑΚ για το 2010 προβλέπει δαπάνες ύψους €9.125.221 και έσοδα ύψους €8.737.206, τα κυριότερα των οποίων θα προέλθουν από ετήσιες συνδρομές και άλλα ετήσια δικαιώματα (€7.674.249).

Οι κυριότερες δαπάνες του ΧΑΚ για το 2010 αναλύονται ως ακολούθως:

1. Διαχειριστικές δαπάνες (τακτικές δαπάνες) ύψους €7.347.371, κατανεμημένες κυρίως σε:

α. έξοδα αντιμισθίας των μελών του συμβουλίου (€33.513) και

β. αποδοχές προσωπικού (€4.522.601).

2. Αναπτυξιακές δαπάνες ύψους €1.641.850.

3. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό ύψους €136.000.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, οι τακτικές δαπάνες του ΧΑΚ είναι μειωμένες κατά 0,1% σε σχέση με το 2009 λόγω της μείωσης των λειτουργικών δαπανών, ενώ οι αναπτυξιακές δαπάνες είναι αυξημένες κατά 8% λόγω των δαπανών μηχανογράφησης, που αποτελεί ειλημμένη υποχρέωση του ΧΑΚ. Η αύξηση των δαπανών που αφορούν τις απολαβές του προσωπικού (€362.100) οφείλεται κυρίως στην αύξηση του τιμαριθμικού επιδόματος και στην αύξηση του ποσοστού εισφοράς στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου οι αρμόδιοι του ΧΑΚ ενημέρωσαν την επιτροπή ότι, μετά από σχετικές διαβουλεύσεις με τη Συντεχνία Υπαλλήλων Χρηματιστηρίου Κύπρου και το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, το πάγιο αίτημα του ΧΑΚ για δημιουργία θέσεων για αναδιάρθρωση της διοικητικής δομής του προσωπικού του ΧΑΚ εγκρίθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών και για το λόγο αυτό οι σχετικές ρυθμίσεις περιλήφθηκαν στο προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2010 που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών. Παρά ταύτα, το αρμόδιο υπουργείο υπαναχώρησε σε σχέση με την υλοποίηση της σχετικής συμφωνίας στον υπό έγκριση προϋπολογισμό, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για οικονομική περισυλλογή λόγω της οικονομικής κρίσης, και αποφάσισε να αναστείλει την υλοποίηση της αναδιάρθρωσης της οργανωτικής δομής του ΧΑΚ. Το γεγονός αυτό, όπως ανέφεραν, πλήττει τους σχεδιασμούς και την εύρυθμη λειτουργία του ΧΑΚ.

Από πλευράς τους οι εκπρόσωποι της Συντεχνίας Υπαλλήλων Χρηματιστηρίου Κύπρου εξέφρασαν την αντίθεσή τους με την πιο πάνω ληφθείσα απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών αναφέροντας ότι χωρίς καμία διαβούλευση οι αρμόδιοι του ΧΑΚ πληροφορήθηκαν το Δεκέμβριο του 2009 ότι η υλοποίηση της συμφωνηθείσας οργανωτικής δομής μετατίθεται για υλοποίηση σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΧΑΚ για το 2010.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

 

9 Μαρτίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων