Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών για τα νομοσχέδια του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Σκεύη Κούτρα Κουκουμά
Σωτήρης Σαμψών Κλαύδιος Μαυροχάννας
Χρήστος Στυλιανίδης Ανδρέας Αγγελίδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών μελέτησε τα νομοσχέδια του επισυνημμένου παραρτήματος σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 Φεβρουαρίου και 3 Μαρτίου 2010. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η κατά το άρθρο 169.2 του συντάγματος κύρωση της Συμφωνίας για την Προώθηση και Χρήση των Συστημάτων Δορυφορικής Πλοήγησης GALILEO και GPS και των Συναφών Εφαρμογών, η οποία συνομολογήθηκε στο Dromoland Castle, Co. Clare, στην Ιρλανδία, στις 26 Ιουνίου 2004, μεταξύ της ΕΚ και των κρατών μελών της αφενός και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ) αφετέρου.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η κατά το άρθρο 169.2 του συντάγματος κύρωση της Συμφωνίας για την Ανάπτυξη ενός Παγκόσμιου Δορυφορικού Συστήματος Πλοήγησης (GNSS) για μη Στρατιωτικούς Σκοπούς, που συνομολογήθηκε στις Βρυξέλλες, στις 13 Ιουλίου 2004, μεταξύ της ΕΚ και των κρατών μελών της αφενός και του κράτους του Ισραήλ αφετέρου.

Σκοπός του τρίτου νομοσχεδίου είναι η κατά το άρθρο 169.2 του συντάγματος κύρωση της Συμφωνίας Συνεργασίας για ένα Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης (GNSS) για μη Στρατιωτικούς Σκοπούς, που συνομολογήθηκε στο Κίεβο, την 1η Ιουλίου 2005, μεταξύ της ΕΚ και των κρατών μελών της αφενός και της Ουκρανίας αφετέρου.

Όπως είναι γνωστό, οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν το Σύστημα Δορυφορικής Πλοήγησης GPS (Global Positioning System, Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Θέσης), για ακριβή προσδιορισμό θέσης τόσο για πολιτικούς όσο και για στρατιωτικούς σκοπούς, για το οποίο δεν καταβάλλονται οποιαδήποτε τέλη από τους χρήστες του. Παράλληλα, η ΕΚ αναπτύσσει το δικό της παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης με την ονομασία “GALILEO”, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία περί το 2012-2013 και που προορίζεται για πολιτική χρήση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, η πρώτη υπό αναφορά συμφωνία θα είναι αρχικής διάρκειας δέκα ετών και θα διαμορφώσει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της ΕΚ και των ΗΠΑ για την προώθηση, εγκατάσταση και χρήση των σημάτων και υπηρεσιών, των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, των επεκτάσεων και των προϊόντων παγκόσμιας πλοήγησης και χρονοπροσδιορισμού, του ευρωπαϊκού συστήματος GALILEO και του αμερικάνικου GPS. Η εν λόγω συμφωνία στοχεύει στην αύξηση του αριθμού των δορυφόρων οι οποίοι θα είναι ορατοί από οποιοδήποτε σημείο της γης και στην ενίσχυση της δυνατότητας πρόσβασης σε σήματα πλοήγησης πολιτικής χρήσης παγκοσμίως, ενώ διασφαλίζει ταυτόχρονα ότι τα δύο συστήματα θα έχουν συμβατή ραδιοσυχνότητα και θα είναι διαλειτουργικά σε επίπεδο χρήστη.

Η δεύτερη συμφωνία μεταξύ ΕΚ και Ισραήλ, καθώς και η τρίτη συμφωνία μεταξύ ΕΚ και Ουκρανίας θα είναι αρχικής διάρκειας πέντε ετών και θα διαμορφώσουν το πλαίσιο για την ενθάρρυνση, διευκόλυνση και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών σε ένα παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης (GNSS) για μη στρατιωτικούς σκοπούς, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα συμβαλλόμενα μέρη θα προάγουν τη διάθεση των ενδεδειγμένων συχνοτήτων για το σύστημα GALILEO, ώστε να εξασφαλίζεται η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών του προς όφελος των χρηστών παγκοσμίως.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, οι εφαρμογές του δορυφορικού συστήματος GALILEO/GPS αναμένεται να επιφέρουν θετικά αποτελέσματα για την Κύπρο, αφού θα βοηθήσουν σε μεγάλο βαθμό την κρατική μηχανή. Ο ίδιος αρμόδιος ανέφερε ότι το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, της εναέριας κυκλοφορίας, της ναυσιπλοΐας και της διακίνησης πλοίων στα λιμάνια, εντοπισμού αλιευτικών πόρων, εφαρμογών στη γεωργία, εντοπισμού κοιτασμάτων πετρελαίου/φυσικού αερίου και καθοδήγησης τυφλών.

Σε συμπλήρωση των πιο πάνω, ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε ότι για την αποτελεσματική διαχείριση και υλοποίηση των πιο πάνω συμφωνιών προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία ομάδων εργασίας και επιτροπών, στις οποίες θα μπορούν να συμμετέχουν και εκπρόσωποι (τεχνοκράτες) της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ παράλληλα αναμένεται ότι θα δημιουργηθούν 150 000 νέες θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την εφαρμογή και αξιοποίηση του GALILEO. Πρόσθεσε δε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα έχει την ευκαιρία να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο γύρω από το σύστημα GALILEO με την ανάληψη της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης των νομοσχεδίων σε νόμους για την κατά νόμο κύρωση των συμβάσεων αυτών, αφού τροποποιηθούν οι τίτλοι του δεύτερου και τρίτου νομοσχεδίου αντίστοιχα, ώστε να αναφέρονται ως «Ο περί της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών της, αφενός, και του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, για την Ανάπτυξη Ενός Παγκόσμιου Δορυφορικού Συστήματος Πλοήγησης (GNSS) για μη Στρατιωτικούς Σκοπούς (Κυρωτικός) Νόμος του 2010» και «Ο περί της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών της, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου, για Ένα Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης (GNSS) για μη Στρατιωτικούς Σκοπούς (Κυρωτικός) Νόμος του 2010».

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή καταθέτει την έκθεσή της στην ολομέλεια του σώματος για λήψη σχετικής απόφασης.

 

 

9 Μαρτίου 2010

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1.             Ο περί της Συμφωνίας για την Προώθηση, Εγκατάσταση και Χρήση των Συστημάτων Δορυφορικής Πλοήγησης GALILEO και GPS και των Συναφών Εφαρμογών (Κυρωτικός) Νόμος του 2010.

2.             Ο περί της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών μελών της, αφενός και του κράτους του Ισραήλ, αφετέρου για την Ανάπτυξη ενός Παγκόσμιου Δορυφορικού Συστήματος Πλοήγησης (GNSS) για μη Στρατιωτικούς Σκοπούς (Κυρωτικός) Νόμος του 2010.

3.             Ο περί της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου, για ένα Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης (GNSS) για μη Στρατιωτικούς Σκοπούς (Κυρωτικός) Νόμος του 2010.

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων