Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού του 2010 Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Άγγελος Βότσης Λευτέρης Χριστοφόρου
Γιάννος Λαμάρης Μαρία Κυριακού
Ντίνος Χατζηνικόλας Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε μεγάλο αριθμό συνεδριών, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα από 8 Φεβρουαρίου μέχρι 8 Μαρτίου 2010. Στο στάδιο της συζήτησης του πιο πάνω νομοσχεδίου, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ).

Ο προϋπολογισμός του ΚΟΑ για το 2010 προβλέπει δαπάνες ύψους €44.255.130 και έσοδα του ίδιου ύψους, τα οποία προέρχονται κυρίως από κρατική χορηγία (€39.000.000). Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του ΚΟΑ, η υλοποίηση των στόχων του οργανισμού για το 2010 συνεπάγεται συνολικές δαπάνες μειωμένες σε σύγκριση με τις δαπάνες ύψους €47.758.495 που προβλέπονταν στον προϋπολογισμό του 2009. Οι δαπάνες αυτές κατανέμονται κυρίως σε αποδοχές προσωπικού ύψους €3.291.686, διαχειριστικά έξοδα ύψους €9.336.614, επιχορηγήσεις αθλητικών φορέων και σωματείων ύψους €21.873.932 και σε δημιουργία και βελτίωση αθλητικών χώρων ύψους €10.834.477.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο προϋπολογισμός του ΚΟΑ για το 2010 χαρακτηρίζεται από τη νέα κρατική πολιτική η οποία δίνει έμφαση στο κοινωνικό πρόσωπο του αθλητισμού, χωρίς να υποβαθμίζει τον αγωνιστικό αθλητισμό. Τα βασικά χαρακτηριστικά του υπό συζήτηση προϋπολογισμού είναι τα ακόλουθα:

1. Η υλοποίηση του τομέα του κοινωνικού αθλητισμού, η οποία επιχειρείται μέσω δύο κατευθύνσεων. Η πρώτη κατεύθυνση αφορά τη στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης των κοινοτήτων υπαίθρου, καθώς και των μικρών σωματείων, με σκοπό την υγεία του κάθε πολίτη, όπως προβλέπεται στην εγκριθείσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση “Λευκή Βίβλο” για τον αθλητισμό, και η δεύτερη αφορά τη στήριξη μέσα από εθνικά προγράμματα διάφορων κοινωνικών ομάδων, οι οποίες καθορίζονται από τα γενικότερα προγράμματα κοινωνικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Η περαιτέρω ενεργοποίηση και εμπλοκή όλων των κοινωνικών στρωμάτων στον αθλητισμό μέσα στα πλαίσια της ευρύτερης ευρωπαϊκής πολιτικής περί “κοινωνικής συνοχής”. Συγκεκριμένα, καταβάλλεται προσπάθεια στη βάση συγκεκριμένης, οροθετημένης πολιτικής για την όσο το δυνατό μεγαλύτερη ενασχόληση ανθρώπων, ανεξαρτήτως ηλικίας ή φύλου, με τον αθλητισμό κάτω από ευνοϊκές συνθήκες και μέσα σε ένα καθαρό και υγιές περιβάλλον.

Στα πλαίσια της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, οι εκπρόσωποι του ΚΟΑ ανέφεραν ότι το 2010, με την έγκριση της Συνθήκης της Λισαβóνας, ο αθλητισμός θα περιληφθεί για πρώτη φορά στη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη χρηματοδότηση του ΚΟΑ από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά τη βελτίωση της ζωής των πολιτών στους τομείς που αφορούν την υγεία, εκπαίδευση, κοινωνική ενσωμάτωση, ισότητα των πολιτών και εθελοντισμό.

Περαιτέρω, οι ίδιοι εκπρόσωποι ενημέρωσαν την επιτροπή για τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει ο ΚΟΑ σε σχέση με την ανάληψη της προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από την Κύπρο το δεύτερο εξάμηνο του 2012. Στα πλαίσια αυτά, σε συνεργασία με την Πολωνία και τη Δανία, οι προεδρίες των οποίων προηγούνται, θα καταρτιστεί το δεκαοκτάμηνο πρόγραμμα των τριών προεδριών.

Στο στάδιο της περαιτέρω συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, την επιτροπή απασχόλησε η καθυστέρηση που παρατηρείται στην ολοκλήρωση της δανειοδότησης του ΚΟΑ, καθώς και ο σκοπός της εν λόγω δανειοδότησης. Οι εκπρόσωποι του ΚΟΑ πληροφόρησαν την επιτροπή ότι σύντομα ολοκληρώνεται η διαδικασία σύναψης του δανείου ποσού ύψους €34.000.000 και κατέθεσαν γραπτώς στην επιτροπή στοιχεία για το πώς θα αξιοποιηθεί το πιο πάνω ποσό. Σύμφωνα με τα εν λόγω στοιχεία, το ποσό αυτό θα διατεθεί για τη δημιουργία και βελτίωση αθλητικών χώρων, την επιχορήγηση αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και την αποπληρωμή δανείων και άλλων υποχρεώσεων του ΚΟΑ.

Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της όλης συζήτησης, η επιτροπή ζήτησε την κατάθεση επιπρόσθετων στοιχείων για πολλά ζητήματα αρμοδιότητας του ΚΟΑ, τα οποία οι αρμόδιοι του ΚΟΑ δεσμεύτηκαν να καταθέσουν. Τα κυριότερα, μεταξύ άλλων, ζητηθέντα στοιχεία αφορούν τα ακόλουθα:

1. Τα προγράμματα και τους σχεδιασμούς του ΚΟΑ.

2. Το σχέδιο διάσωσης των προσφυγικών σωματείων.

3. Ονομαστικό κατάλογο και συγκεκριμένες περιπτώσεις αναφορικά με φαινόμενα διαπλοκής στους αθλητικούς χώρους (βάσει δηλώσεων του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του ΚΟΑ).

4. Τη μελέτη που ετοιμάστηκε αναφορικά με τη διαμόρφωση του χώρου (τεχνικό μέρος) στο στάδιο “Σπύρος Κυπριανού” για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού “Junior Eurovision”.

5. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μηχανοκινήτων και ειδικότερα τα ακόλουθα επιμέρους στοιχεία:

α. Τη σχετική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου αναφορικά με την προσφυγή του Κυπριακού Συνδέσμου Αυτοκινήτου εναντίον του ΚΟΑ,

β. τα αγωνιστικά προγράμματα των δύο σχετικών οργανώσεων για το 2010,

γ. τα πρακτικά σύσκεψης που έγινε στο Αρχηγείο Αστυνομίας σε σχέση με τη συμμετοχή του ΚΟΑ στο Παγκύπριο Εθνικό Πρωτάθλημα Αυτοκινήτου και

δ. την αλληλογραφία μεταξύ του ΚΟΑ και Αρχηγείου Αστυνομίας για την περίοδο από το Μάιο μέχρι το Δεκέμβριο του 2009.

6. Τα έσοδα των ναυτικών ομίλων και κολυμβητηρίων.

7. Τις αποφάσεις που σχετίζονται με το στάδιο της Κυπερούντας.

8. Την έκθεση των Τεχνικών Υπηρεσιών για σοβαρά προβλήματα στο Μακάρειο Αθλητικό Κέντρο.

9. Την ακαταλληλότητα του γηπέδου στην Άχνα.

10. Τα προβλήματα στο στέγαστρο και την ανάγκη βελτίωσης του ηλεκτροφωτισμού στο Τσίρειο Στάδιο.

Όλα τα ζητηθέντα στοιχεία κατατέθηκαν στην επιτροπή σύμφωνα με τη δέσμευση των αρμοδίων του ΚΟΑ.

Κατά τη συζήτηση του θέματος, μέλη της επιτροπής, εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι στον υπό αναφορά προϋπολογισμό δεν περιλαμβάνεται κονδύλι που να αφορά τη βελτίωση του στεγάστρου του Τσιρείου Σταδίου, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των θεατών, καθώς και κονδύλι που να αφορά την αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού του σταδίου, κάτι το οποίο καθιστά το στάδιο ακατάλληλο για τη διεξαγωγή διεθνών αγώνων.

Απαντώντας στις πιο πάνω επισημάνσεις μελών της επιτροπής, οι εκπρόσωποι του ΚΟΑ ανέφεραν ότι καταβάλλονται προσπάθειες για βελτίωση της υποδομής του σταδίου. Ειδικότερα, ανέφεραν ότι για την αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού του Τσιρείου Σταδίου απαιτείται η διενέργεια μεγάλης δαπάνης, κονδύλι το οποίο ο ΚΟΑ δεν είναι σε θέση να διαθέσει στο παρόν στάδιο. Όσον αφορά το στέγαστρο, οι ίδιοι αρμόδιοι ανέφεραν ότι είναι αναγκαία η βελτίωση του στεγάστρου και ότι σχετικό κονδύλι για την αναβάθμιση και βελτίωση του Τσιρείου Σταδίου θα συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του ΚΟΑ για το 2011.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο, για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΚΟΑ για το 2010.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

9 Μαρτίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων