Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Ντίνα Ακκελίδου
Στέλλα Κυριακίδου Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Ανδρέας Κυπριανού Αθηνά Κυριακίδου
Γιάννος Λαμάρης Στέλιος Ιερωνυμίδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 Δεκεμβρίου 2009, στις 14 Ιανουαρίου και στις 4 Μαρτίου 2010. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου και του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά. Το Κέντρο Ενημέρωσης για τα Ναρκωτικά και Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΝΘΕΑ), παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου, ώστε να μη συνιστά αδίκημα η χορήγηση συρίγγων και βελονών από ιατρούς, φαρμακοποιούς και νοσηλευτές σε πρόσωπα που κάνουν χρήση ενδοφλέβιων ουσιών, με στόχο τη μείωση του κινδύνου μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών, που μεταδίδονται λόγω της κοινής χρήσης συρίγγων και βελονών μεταξύ των τοξικομανών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας, η κατάθεση του υπό αναφορά νομοσχεδίου στη Βουλή κρίθηκε αναγκαία λόγω του ότι πολλοί χρήστες παράνομων ενδοφλέβιων ουσιών συχνά καταφεύγουν στην κοινή χρήση συρίγγων και βελονών, αφού η χορήγηση των εν λόγω συσκευών είναι παράνομη, με αποτέλεσμα να εκτίθενται σε λοιμώξεις, όπως είναι η ηπατίτιδα και το σύνδρομο επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας (AIDS). Η προτεινόμενη τροποποίηση, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην προστασία της δημόσιας υγείας, με τη μείωση του κινδύνου μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών ανάμεσα στους χρήστες των εν λόγω ουσιών.

Περαιτέρω, όπως επισημαίνεται στα εν λόγω στοιχεία, η προτεινόμενη τροποποίηση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση του στόχου της Εθνικής Στρατηγικής για τα Ναρκωτικά 2009-2012, στον πυλώνα “Μείωση της Βλάβης”, ο οποίος αποσκοπεί στην ενίσχυση των πρακτικών μείωσης της βλάβης εντός του θεραπευτικού συνεχούς. Σημειώνεται ότι η αρχή της μείωσης της βλάβης βασίζεται στην προστασία του δικαιώματος στην υγεία των ατόμων που κάνουν χρήση ουσιών εξάρτησης τόσο σε σχέση με την πρόληψη της μετάδοσης του ιού HIV που προκαλεί το AIDS και των άλλων μολυσματικών ασθενειών όσο και σε ό,τι αφορά τη σύνδεση των ατόμων αυτών με τις υπηρεσίες υγείας.

Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου από την επιτροπή η εκπρόσωπος του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου εισηγήθηκε την τροποποίηση του κειμένου του, ώστε, πέρα από τα πιο πάνω αναφερόμενα πρόσωπα που θα μπορούν να χορηγούν σύριγγες και βελόνες σε χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών, να μπορούν να τις χορηγούν και λειτουργοί που στελεχώνουν τις δομές τοξικοεξάρτησης.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας συμφώνησαν με την πιο πάνω εισήγηση που υπέβαλαν οι εκπρόσωποι του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου και εισηγήθηκαν την τροποποίηση του κειμένου του νομοσχεδίου, ώστε η υπό αναφορά χορήγηση να γίνεται από ιατρούς, φαρμακοποιούς και λειτουργούς που στελεχώνουν τις δομές τοξικοεξάρτησης.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Το ΚΕΝΘΕΑ, παρ’ όλο που δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής, με γραπτό υπόμνημα που απέστειλε σ’ αυτή, διατυπώνει τη συμφωνία του με τους στόχους και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθέτησε την πιο πάνω αναφερόμενη τροποποίηση που εισηγήθηκαν οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας και διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω, και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010».

 

 

9 Μαρτίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων