Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Παραγραφής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Τάσος Μητσόπουλος Νικόλας Παπαδόπουλος
Αριστοφάνης Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από την ίδια, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2010. Στη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, καθώς και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι να παραταθεί η χρονική περίοδος της αναστολής της εφαρμογής των διατάξεων του περί Παραγραφής Νόμου, Κεφ. 15, μέχρι την 30ή Νοεμβρίου 2010. Όπως είναι γνωστό, η εφαρμογή των διατάξεων του πιο πάνω νόμου έχει ανασταλεί με διαδοχικές τροποποιήσεις του, ώστε να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος για τον εκσυγχρονισμό και την αναθεώρησή του. Σημειώνεται ότι η ισχύουσα περίοδος αναστολής της εφαρμογής του εν λόγω νόμου εκπνέει την 31η Μαρτίου 2010.

Στα πλαίσια της συζήτησης της υπό αναφορά πρότασης νόμου ο πρόεδρος της επιτροπής ανέφερε ότι η κατάθεσή της κρίθηκε αναγκαία, καθότι για ακόμη μια φορά θα συμπληρωθεί η περίοδος αναστολής της εφαρμογής του υπό συζήτηση νόμου, όπως καθορίζεται στον περί Παραγραφής (Τροποποιητικό) Νόμο του 2009 [Ν. 16(Ι)/2009], σκοπός του οποίου ήταν να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος για τον εκσυγχρονισμό των διατάξεων του βασικού νόμου με την ετοιμασία ολοκληρωμένης νομοθεσίας για την παραγραφή. Περαιτέρω, ο ίδιος αναφέρθηκε στη δέσμευση που αναλήφθηκε από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας κατόπιν σχετικής παράκλησης της επιτροπής για ετοιμασία ολοκληρωμένης νομοθετικής ρύθμισης για την παραγραφή, καθώς και σε πρόσφατη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας με σκοπό την προώθηση του θέματος αυτού.

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας επιβεβαιώνοντας τα πιο πάνω ανέφερε στην επιτροπή ότι στα πλαίσια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του για το θέμα αυτό ζήτησε τη συνδρομή όλων των φορέων που εμπλέκονται στα ζητήματα αυτά, οι οποίοι ανταποκρινόμενοι υπέβαλαν στον ίδιο τις γραπτές τους απόψεις και εισηγήσεις. Όπως περαιτέρω ανέφερε, για το σκοπό του εκσυγχρονισμού της νομοθετικής ρύθμισης για την παραγραφή ανατέθηκε από τον ίδιο, με μίσθωση υπηρεσιών, στον ιδιωτικό τομέα η ετοιμασία ολοκληρωμένης νομοθετικής ρύθμισης. Σύμφωνα με τον ίδιο, το έργο αυτό αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον προσεχή Ιούνιο και θα κατατεθεί υπό τη μορφή νομοσχεδίου στη Βουλή των Αντιπροσώπων την ίδια χρονική περίοδο, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα έγκαιρης εξέτασής του από την επιτροπή και ψήφισής του σε νόμο, για να καταστεί δυνατή η έναρξη της εφαρμογής του μέχρι την 30ή Νοεμβρίου 2010, ημερομηνία κατά την οποία θα λήξει η προτεινόμενη με την υπό συζήτηση πρόταση νόμου αναστολή του ισχύοντος νόμου.

Στη βάση των πιο πάνω, όλοι όσοι παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν με την ανάγκη άμεσης προώθησης για ψήφιση σε νόμο της υπό συζήτηση πρότασης νόμου. Παράλληλα, επαναβεβαίωσαν την κοινή θέση που υποστηρίχθηκε παλαιότερα ενώπιον της επιτροπής, τόσο από τα μέλη της όσο και από τους εμπλεκομένους, ότι για σκοπούς ασφάλειας των συναλλαγών είναι αναγκαία η εφαρμογή νομοθετικής ρύθμισης της περιόδου παραγραφής, γι’ αυτό επείγει ο εκσυγχρονισμός της σχετικής νομοθεσίας.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου της και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και του μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της υπό συζήτηση πρότασης νόμου, γι’ αυτό και εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος δήλωσαν ότι η αναστολή της εφαρμογής του νόμου για την παραγραφή επιφέρει επιπτώσεις στην οικονομία του τόπου και πως πρέπει να αναλογιστεί ο καθένας τις συνέπειες στην οικονομία ενός κράτους δικαίου από την καθυστέρηση στην εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν πολύ παλιά χρέη, γι’ αυτό και επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση της πρότασης νόμου ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

 

2 Μαρτίου 2010

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων