Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Αθηνά Κυριακίδου
Γιάννος Λαμάρης Γιώργος Βαρνάβα
Γιαννάκης Γαβριήλ  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16 και 23 Φεβρουαρίου 2010. Στο στάδιο της μελέτης του εν λόγω νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ), η Επίτροπος Διοικήσεως, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, των εκπαιδευτικών οργανώσεων ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ και ΠΟΕΔ και παραπονούμενοι εκπαιδευτικοί.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου, ώστε να διασφαλίζεται η άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας έκφρασης γνώμης των εκπαιδευτικών.

Ειδικότερα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο τροποποιείται το άρθρο 51 του υφιστάμενου νόμου για τη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, που αναφέρεται στην ελευθερία έκφρασης γνώμης των εκπαιδευτικών, ώστε να διαγραφεί το εδάφιο (2) αυτού, με το οποίο προβλέπεται ότι οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί δεν μπορούν να δημοσιεύουν ή να μεταδίδουν από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο ή άλλο μέσο οποιαδήποτε ύλη η οποία αναφέρεται στην άσκηση των καθηκόντων τους χωρίς την προηγούμενη άδεια της αρμόδιας αρχής.

Όπως δήλωσαν οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, με την τροποποίηση του άρθρου 51 υιοθετείται η εισήγηση της Επιτρόπου Διοικήσεως να μην περιορίζεται η άσκηση του θεμελιώδους δικαιώματος της ελευθερίας έκφρασης γνώμης των εκπαιδευτικών.

Όπως είναι γνωστό, η Επίτροπος Διοικήσεως με τις εκθέσεις της με αρ. φακ. Α/Π 1332/2007 και Α/Π 705/2009 εισηγείται την τροποποίηση του άρθρου 51 του βασικού νόμου και ειδικότερα του εδαφίου (2) αυτού, του οποίου η διατύπωση παρέχει έρεισμα για ανεπίτρεπτο προληπτικό έλεγχο.

Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της εξέτασης του υπό αναφορά νομοσχεδίου εξετάστηκε παράλληλα και σχετικό αυτεπάγγελτο θέμα με τίτλο: «Παράπονα από εκπαιδευτικούς για περιορισμό του δικαιώματος έκφρασής τους και για ενέργειες υψηλόβαθμων στελεχών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού εις βάρος τους». Στα πλαίσια της παράλληλης αυτής εξέτασης, η επιτροπή είχε την ευκαιρία να ακούσει σε έκταση τις θέσεις και απόψεις όλων των εμπλεκόμενων/επηρεαζόμενων μερών και να ενημερωθεί πληρέστερα για το όλο θέμα.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συμφώνησαν με την προτεινόμενη τροποποίηση που επιφέρει το υπό αναφορά νομοσχέδιο.

Με βάση τα πιο πάνω, η επιτροπή υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του εν λόγω νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να τιτλοφορείται ως «Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010».

2 Μαρτίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων