Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Αστυνομίας (Έκτακτοι Πυροσβέστες) Κανονισμοί του 2010»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Τάσος Μητσόπουλος Νικόλας Παπαδόπουλος
Αριστοφάνης Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2010. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και του Υπουργείου Οικονομικών και ο διευθυντής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σκοπός των υπό συζήτηση κανονισμών είναι η τροποποίηση των περί Αστυνομίας (Έκτακτοι Πυροσβέστες) Κανονισμών, έτσι ώστε το ύψος της αμοιβής που καταβάλλεται στους έκτακτους πυροσβέστες να καθορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών για απλούστευση της διαδικασίας αναθεώρησης της εν λόγω αμοιβής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία, για να απλουστευτεί η διαδικασία αναθεώρησης των απολαβών και της αμοιβής εκπαίδευσης που καταβάλλονται στους έκτακτους πυροσβέστες, ώστε να μην καθίσταται αναγκαία κάθε φορά η τροποποίηση των σχετικών προνοιών των υφιστάμενων κανονισμών.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα εν λόγω στοιχεία, οι ισχύουσες αμοιβές των έκτακτων πυροσβεστών, οι οποίες αναθεωρήθηκαν για τελευταία φορά το 1994, θεωρούνται χαμηλές με βάση τα σημερινά δεδομένα σε σχέση με τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι έκτακτοι πυροσβέστες, γι’ αυτό και κρίνεται αναγκαία η αναθεώρησή τους.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

23 Φεβρουαρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων