Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς «Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2010»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Κλαύδιος Μαυροχάννας
Αντώνης Αντωνίου Γεώργιος Γεωργίου
Αντρέας Φακοντής Τάσος Μητσόπουλος
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα από τις 18 Μαρτίου 2008 μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου 2010. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και της αστυνομίας.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 5 του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, όπως αυτοί αρχικά κατατέθηκαν στη Βουλή ήταν η τροποποίηση των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών, ώστε, εκτός από την άδεια κυκλοφορίας ή άλλο έντυπο που εκδίδει και/ή εγκρίνει ο Έφορος Μηχανοκινήτων Οχημάτων, να μην επιτρέπεται να αναγραφεί ή εκτυπωθεί ή επικολληθεί οτιδήποτε στο αλεξήνεμο μηχανοκίνητου οχήματος ή να επικολληθεί στους υαλοπίνακές του οτιδήποτε παρεμποδίζει την ορατότητα ή διαφοροποιεί την αρχική διαφάνεια, χρωματισμό ή κατασκευαστική αντοχή τους, εξαιρουμένης ειδικής μεμβράνης εγκεκριμένης από τον Έφορο Μηχανοκινήτων Οχημάτων.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, η προτεινόμενη τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία για λόγους οδικής ασφάλειας, καθότι η επικόλληση μεμβρανών μη εγκεκριμένων από τον Έφορο Μηχανοκινήτων Οχημάτων για τη σκίαση του αλεξηνέμου ή των υαλοπινάκων μηχανοκίνητου οχήματος έχει ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της οπτικής επαφής μεταξύ των υπόλοιπων χρηστών του οδικού δικτύου και του οδηγού και συνοδηγού, καθώς και την παρεμπόδιση του αστυνομικού ελέγχου για θέματα ασφάλειας, όπως η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση και η χρήση ζωνών ασφαλείας.

Στα πλαίσια της συζήτησης των υπό αναφορά κανονισμών στην επιτροπή κρίθηκε ότι είναι ορθότερο η σχετική πρόνοια να προβλέπει ότι δε θα επικολλάται οτιδήποτε στο αλεξήνεμο, συμπεριλαμβανομένης και της άδειας κυκλοφορίας, αφού με τη νέα τεχνολογία που σήμερα χρησιμοποιεί η αστυνομία είναι σε θέση να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή αν ο ιδιοκτήτης του οχήματος έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τις σχετικές νομοθεσίες όσον αφορά την κυκλοφορία και τη χρήση του οχήματός του. Παράλληλα, κρίθηκε ορθό όπως η απαγόρευση επικόλλησης στους υαλοπίνακες οποιουδήποτε αντικειμένου παρεμποδίζει την ορατότητα ή διαφοροποιεί την αρχική διαφάνεια, χρωματισμό ή κατασκευαστική αντοχή τους όπως αυτοί έχουν κατασκευαστεί ή λάβει έγκριση τύπου, εξαιρουμένης ειδικής μεμβράνης εγκεκριμένης από τον Έφορο Μηχανοκινήτων Οχημάτων, περιοριστεί στους υαλοπίνακες των θυρών των θέσεων του οδηγού και του συνοδηγού.

Σε συνέχεια των πιο πάνω προτάσεών της η επιτροπή κάλεσε τους εκπροσώπους του Τμήματος Οδικών Μεταφορών όπως σε συνεργασία με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας προβούν σε τροποποίηση των προτεινόμενων κανονισμών, ώστε αυτοί να διαμορφωθούν σύμφωνα με τις εισηγήσεις της.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Οδικών Μεταφορών διαμόρφωσαν το κείμενο των υπό αναφορά κανονισμών σύμφωνα με τα πιο πάνω και κατέθεσαν το νέο κείμενο ενώπιον της επιτροπής. Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους τροποποιημένους προτεινόμενους κανονισμούς.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών όπως αυτοί διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τα πιο πάνω.

 

 

 

 

22 Φεβρουαρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων