Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Τάσος Μητσόπουλος Νικόλας Παπαδόπουλος
Αριστοφάνης Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2010. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Σκοπός του υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Δικαστηρίων Νόμου, έτσι ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των δικαστικών θέσεων, που προβλέπονται στο άρθρο 6 αυτού, με την προσθήκη μιας νέας θέσης Προέδρου Επαρχιακού Δικαστηρίου, μιας νέας θέσης Ανώτερου Επαρχιακού Δικαστή και τεσσάρων νέων θέσεων Επαρχιακού Δικαστή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από την εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, οι εν λόγω νέες θέσεις έχουν ήδη προβλεφθεί με τον περί Προϋπολογισμού του 2010 Νόμο [Ν. αρ. 67(ΙΙ)/2009] για την ενίσχυση του δυναμικού των επαρχιακών δικαστηρίων στην πολιτική και ποινική τους δικαιοδοσία, με σκοπό την πιο εύρυθμη και αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης. Ως εκ τούτου, προέκυψε η ανάγκη για ανάλογη τροποποίηση των διατάξεων του περί Δικαστηρίων Νόμου στις οποίες καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός δικαστών στις διάφορες βαθμίδες.

Ο εκπρόσωπος του Ανώτατου Δικαστηρίου δήλωσε στην επιτροπή ότι συμφωνεί με την προτεινόμενη ρύθμιση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του, όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

 

23 Φεβρουαρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων