Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο «Ο περί Υδατοκαλλιέργειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

   

Ντίνος Χατζηνικόλας, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Πανίκος Χάμπας Σοφοκλής Φυττής
Γιαννάκης Γαβριήλ Αντώνης Αντωνίου
Μαρία Κυριακού Φειδίας Σαρίκας
Γεώργιος Τάσου  

                                                                                           

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 17 Απριλίου 2008 και 11 Φεβρουαρίου 2010.  Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής  εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ο διευθυντής του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του ίδιου υπουργείου, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Παγκύπριου Συνδέσμου Θαλασσοκαλλιεργητών και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος” και “Ευρωαγροτικός”. 

          Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Υδατοκαλλιέργειας Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα στο διευθυντή του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών να χορηγεί άδεια λειτουργίας υφιστάμενου ιχθυοτροφείου το οποίο βρίσκεται σε θαλάσσια περιοχή χωρίς να απαιτείται προηγουμένως η εξασφάλιση των απόψεων του Υπουργού Εσωτερικών και η συγκατάθεση για το σκοπό αυτό του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, στην περίπτωση που η άδεια του εν λόγω ιχθυοτροφείου δεν ανανεώθηκε από τον κάτοχό της μετά τη λήξη της ή ανακλήθηκε δυνάμει των διατάξεων του προαναφερόμενου νόμου.

          Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι προτεινόμενες με το υπό αναφορά νομοσχέδιο πρόνοιες δεν αφορούν την περίπτωση της δημιουργίας νέου ιχθυοτροφείου, αλλά περιορίζονται στην περίπτωση αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος υφιστάμενου ιχθυοτροφείου, όταν συντρέχουν οι πιο πάνω προϋποθέσεις.  Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, για σκοπούς  εξοικονόμησης χρόνου και απλούστευσης διαδικασιών, προτείνεται να μην απαιτείται η εξασφάλιση της συγκατάθεσης και των απόψεων των αναφερόμενων πιο πάνω υπουργών, αφού αυτές ουσιαστικά λαμβάνονται στο στάδιο της χωροθέτησης νέων υδατοκαλλιεργητικών μονάδων.

          Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου, ο διευθυντής του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών επισήμανε στην επιτροπή ότι όλες οι υπόλοιπες διαδικασίες θα ακολουθούνται όπως ακριβώς περιλαμβάνονται στην ισχύουσα νομοθεσία.  Συνεπώς, σύμφωνα με το διευθυντή του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, οι υπό αναφορά άδειες θα χορηγούνται κατόπιν γνωστοποίησης του ιδίου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αναφορικά με την πρόθεσή του να χορηγήσει τέτοια άδεια και με την οποία να καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν σχετική αίτηση, διαδικασία που ακολουθείται και στην περίπτωση δημιουργίας νέων ιχθυοτροφείων.

          Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις πρόνοιες του εν λόγω  νομοσχεδίου, όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία.

          Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, υιοθετεί το σκοπό και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία.

          Τέλος, σημειώνεται ότι για νομοτεχνικούς σκοπούς κρίνεται σκόπιμο όπως το κείμενο του υπό συζήτηση νομοσχεδίου ενοποιηθεί με αυτό σχετικού νομοσχεδίου που τροποποιεί την ίδια βασική νομοθεσία και τιτλοφορείται «Ο περί Υδατοκαλλιέργειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009», το οποίο περιλαμβάνεται  επίσης στην ημερήσια διάταξη της ολομέλειας του σώματος για συζήτηση.  Το ενοποιημένο κείμενο νόμου που θα προκύψει θα αναφέρεται ως «Ο περί Υδατοκαλλιέργειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010».

 

         

         

23 Φεβρουαρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων