Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς «Οι περί Κυβερνητικού Υδατικού Έργου για την Υδατοπρομήθεια της περιοχής του Κόλπου Πισσουρίου του χωριού Πισσούρι (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:         

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Φειδίας Σαρίκας
Χρήστος Στυλιανίδης Γιώργος Περδίκης
Νίκος Τορναρίτης  

                   Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 2010.  Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και μέλη της Επιτροπής του Κυβερνητικού Υδατικού Έργου για την Υδατοπρομήθεια της περιοχής Κόλπου Πισσουρίου του χωριού Πισσούρι.

          Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 4, 4Α και 24 του περί Κυβερνητικών Υδατικών Έργων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Κυβερνητικού Υδατικού Έργου διά την Υδατοπρομήθειαν της Περιοχής Κόλπου Πισσουρίου του χωρίου Πισσούρι (Χορήγησις Δικαιώματος διά Σύνδεσιν μετά της Υδατοπρομηθείας) Κανονισμών, ώστε αφενός να μετατραπούν από λίρες σε ευρώ τα καθοριζόμενα σε αυτούς δικαιώματα που καταβάλλονται δυνάμει των προνοιών τους και αφετέρου να καθοριστούν εύχρηστα ποσά των δικαιωμάτων αυτών, ως αποτέλεσμα της εν λόγω μετατροπής.

          Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών, η επιτροπή του υπό αναφορά κυβερνητικού υδατικού έργου έκρινε αναγκαία την αύξηση των υφιστάμενων δικαιωμάτων, τα οποία σημειώνεται ότι δεν έχουν αναθεωρηθεί από το 1989.

          Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών.

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, έχει καταλήξει στις πιο κάτω θέσεις:

1.             Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, υιοθετούν τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών.  

2.             Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών συμφωνεί με τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών, αλλά διαφωνεί με το καθοριζόμενο στους υπό συζήτηση κανονισμούς τέλος που καταβάλλεται σε σχέση με κατασκηνωτικούς χώρους, γιατί θεωρεί ότι αυτό είναι πολύ ψηλό.

          Με την επιφύλαξη της πιο πάνω αναφερόμενης διαφωνίας η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό συζήτηση κανονισμών, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Κυβερνητικού Υδατικού Έργου για την Υδατοπρομήθεια της Περιοχής Κόλπου Πισσουρίου του χωριού Πισσούρι (Χορήγηση Δικαιώματος για Σύνδεση με την Υδατοπρομήθεια) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2010».

 

 

16 Φεβρουαρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων