Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος για σκοπούς ειρηνικής χρήσης του διαστήματος (Κυρωτικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Κλαύδιος Μαυροχάννας
Σωτήρης Σαμψών Ανδρέας Αγγελίδης
Χρήστος Στυλιανίδης Γιώργος Βαρνάβα
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Δημήτρης Συλλούρης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 20 Ιανουαρίου και στις 10 Φεβρουαρίου 2010. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κατά το άρθρο 169.2 του συντάγματος κύρωση της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ΕΟΔ) για σκοπούς ειρηνικής χρήσης του διαστήματος, έτσι ώστε η Δημοκρατία να εκπληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη συμφωνία αυτή. Η εν λόγω συμφωνία υπογράφηκε στη Λευκωσία στις 27 Αυγούστου 2009 κατ’ εξουσιοδότηση της υπ’ αριθμόν 68.741 απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 28 Απριλίου 2009.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Συγκοινωνιών, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το εν λόγω νομοσχέδιο, η υπό εξέταση συμφωνία, αρχικής διάρκειας πέντε ετών, εγκαθιδρύει μηχανισμούς για τη διευκόλυνση και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του ΕΟΔ για αμοιβαία επωφελείς δραστηριότητες που σχετίζονται με την ειρηνική χρήση του διαστήματος.

Σε συμπλήρωση των πιο πάνω, ο εν λόγω εκπρόσωπος δήλωσε διευκρινιστικά ότι μεταξύ των πεδίων συνεργασίας για σκοπούς ανάληψης δραστηριοτήτων στα πλαίσια της συμφωνίας αυτής περιλαμβάνονται η επιστήμη του διαστήματος, οι επίγειες παρατηρήσεις, η έρευνα και οι εφαρμογές της, οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες, η πλοήγηση δορυφόρων και οι δραστηριότητες έρευνας και διάσωσης, ενώ παράλληλα η συνεργασία επεκτείνεται στην παραχώρηση εκπαιδευτικών υποτροφιών, στην ανταλλαγή επιστημονικού δυναμικού, στη συμμετοχή σε μελέτες, καθώς και στη διοργάνωση κοινών διασκέψεων και συμποσίων.

Ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε πρόσθετα ότι η συμμετοχή της Κύπρου στις δραστηριότητες του ΕΟΔ αναμένεται να επιφέρει θετικές επιδράσεις για τη χώρα, αφού υπάρχει η δυνατότητα βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, της εναέριας κυκλοφορίας και της ναυσιπλοΐας, καθώς και των εφαρμογών στον τομέα της γεωργίας και των κατασκευών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και το μέλος της βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του πιο πάνω νομοσχεδίου σε νόμο, αφού πρώτα τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος για Σκοπούς Ειρηνικής Χρήσης του Διαστήματος (Κυρωτικός) Νόμος του 2010».

 

16 Φεβρουαρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων