Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τους κανονισμούς «Οι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Γιαννάκης Γαβριήλ
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Γιάννος Λαμάρης Νεόφυτος Κωνσταντίνου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2010. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ) και των εκπαιδευτικών οργανώσεων ΟΕΛΜΕΚ και ΠΟΕΔ.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 76 του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου, είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμών, έτσι ώστε η γονική άδεια να θεωρείται άδεια απουσίας χωρίς απολαβές για λόγους δημοσίου συμφέροντος και να μετρά ως πραγματική υπηρεσία για σκοπούς προαγωγής, προσαυξήσεων και συντάξεων. Επίσης, με τους προτεινόμενους κανονισμούς αντικαθίσταται ο Κανονισμός 15 των βασικών κανονισμών, που αφορά την άδεια για λόγους ανωτέρας βίας και την άδεια απουσίας χωρίς απολαβές.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, επισημαίνεται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, με βάση σχετική απόφασή του, ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2009, είχε ζητήσει την ετοιμασία και προώθηση σχετικών ρυθμίσεων που αφορούν το όλο θέμα, τόσο για τη δημόσια υπηρεσία όσο και για τις υπόλοιπες κρατικές υπηρεσίες, τους ημικρατικούς οργανισμούς και τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης. Ήδη, όσον αφορά τη δημόσια υπηρεσία, έχουν εγκριθεί και τέθηκαν σε ισχύ από τις 6 Νοεμβρίου 2009 οι σχετικοί τροποποιητικοί κανονισμοί για τη χορήγηση αδειών.

Στα πλαίσια της συζήτησης των εν λόγω κανονισμών ενώπιον της επιτροπής οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών οργανώσεων ΟΕΛΜΕΚ και ΠΟΕΔ εξέφρασαν αρχικά τις επιφυλάξεις τους, διότι, όπως ανέφεραν, δεν ολοκληρώθηκε ο διάλογος για το όλο θέμα και δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΜΕΠΕΥ), ώστε να εξαντληθεί η συζήτηση του θέματος. Οι επιφυλάξεις των πιο πάνω εκπροσώπων εστιάστηκαν κυρίως στο θέμα της πρόνοιας του Κανονισμού 15 που αφορά την άδεια για λόγους ανωτέρας βίας και την άδεια απουσίας χωρίς απολαβές.

Κατά την εξέταση όμως των υπό αναφορά κανονισμών ενώπιον της επιτροπής και μέσα από την προσεκτική μελέτη τους διαπιστώθηκε ότι οι προτεινόμενοι κανονισμοί επιφέρουν μόνο βελτίωση στην υφιστάμενη κατάσταση, χωρίς να την επιβαρύνουν αρνητικά, και ότι με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις οι κανονισμοί εναρμονίζονται με τα δεδομένα που ισχύουν στη δημόσια υπηρεσία.

Στη συνέχεια, οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών οργανώσεων, λαμβανομένης υπόψη της πιο πάνω διαπίστωσης, δεν εξέφρασαν διαφωνία όσον αφορά την προώθηση της έγκρισης των προτεινόμενων κανονισμών.

Ο εκπρόσωπος της ΕΕΥ συμφώνησε με τις τροποποιήσεις που επιφέρουν οι προτεινόμενοι κανονισμοί.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, επειδή δεν κατέστη δυνατό να διαμορφώσουν όλα τα μέλη της τελική θέση επί των εν λόγω κανονισμών, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν επί των κανονισμών στα πλαίσια της συζήτησής τους, που θα διεξαχθεί στην ολομέλεια του σώματος.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις συμφώνησαν με τους προτεινόμενους κανονισμούς και εισηγούνται στη Βουλή την έγκρισή τους, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε αυτοί να αναφέρονται ως «Οι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2010».

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή καταθέτει την παρούσα έκθεσή της για λήψη τελικής απόφασης επί του θέματος από την ολομέλεια του σώματος.

 

9 Φεβρουαρίου 2010

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων