Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Δημόσιων Δανείων του 2010 Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Άγγελος Βότσης Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος
Ντίνος Χατζηνικόλας  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 1η και στις 8 Φεβρουαρίου 2010. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Ο προϋπολογισμός του Ταμείου Δημόσιων Δανείων προβλέπει για το 2010 δαπάνες ύψους €645.350 και έσοδα ύψους €7.903.390, τα οποία προέρχονται κυρίως από αποπληρωμή δανείων και τόκους.

Όπως είναι γνωστό, το Ταμείο Δημόσιων Δανείων σταδιακά θα παύσει να λειτουργεί και συνεπώς δε θα συνάπτονται νέα δάνεια από τους Δανειστικούς Επιτρόπους (απόφαση του Συμβουλίου Δανειστικών Επιτρόπων, που επικυρώθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του με αριθμό 64.083, ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2006).

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, οι αναπτυξιακοί σκοποί και στόχοι τους οποίους εξυπηρετούσαν τα σχέδια δανειοδότησης του ταμείου θα ικανοποιούνται με τη χρήση από τις αρμόδιες υπηρεσίες άλλων μεθόδων.

Υπό το φως των πιο πάνω, πιστώσεις ύψους €250.000 που προτείνονται για την έκδοση εγκριθέντων δανείων αφορούν την κάλυψη συμβατικών υποχρεώσεων του ταμείου για δάνεια που εγκρίθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2006 και των οποίων η απόσυρση θα συνεχιστεί κατά το 2010. Τα δάνεια αυτά εντάσσονται στο σχέδιο δανειοδότησης φοιτητών.

Σύμφωνα με τους αρμοδίους, το ταμείο έχει αναστείλει την έκδοση δανείων, αλλά θα εξακολουθήσει να λειτουργεί, για να διαχειριστεί και να εισπράξει τα εκκρεμή υφιστάμενα δάνεια, συνεχίζοντας τις προσπάθειες για αντιμετώπιση των καθυστερημένων και προβληματικών δανείων.

Στο στάδιο της συζήτησης, οι αρμόδιοι ενημέρωσαν την επιτροπή για την κατάσταση των δανείων που παραχωρήθηκαν από το Ταμείο Δανειστικών Επιτρόπων, αναφέροντας επίσης ότι καταβάλλονται προσπάθειες για εξεύρεση τρόπων που θα αυξήσουν τις εισπράξεις από παλαιά και προβληματικά δάνεια.

Συναφώς, με επιστολή ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2010, το Υπουργείο Οικονομικών απέστειλε στην επιτροπή κατάσταση των δανείων που παραχωρήθηκαν από το ταμείο ανά κατηγορία δανεισμού, στην οποία αναφέρεται ότι για εξήντα (60) περιπτώσεις προβληματικών δανείων έχουν ήδη ξεκινήσει νομικές διαδικασίες.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, για τα δάνεια που παραχωρήθηκαν σε δήμους και κοινότητες μελετάται σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών η δυνατότητα κατακράτησης της κρατικής χορηγίας που τους αναλογεί, με σκοπό την αποπληρωμή των οφειλών τους προς το Ταμείο Δημόσιων Δανείων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υιοθετώντας τους σκοπούς του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου Δημόσιων Δανείων για το 2010.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

 

9 Φεβρουαρίου 2010

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων