Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου του 2010 Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Άγγελος Βότσης Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος
Ντίνος Χατζηνικόλας  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 1η Φεβρουαρίου και στις 8 Φεβρουαρίου 2010. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ).

Ο προϋπολογισμός του ΙΚΥΚ για το 2010 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €13.989.595 και συνολικά έσοδα του ίδιου ύψους, τα οποία προέρχονται κυρίως από κρατική χορηγία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι δαπάνες για τη λειτουργία του ΙΚΥΚ αφορούν κυρίως λειτουργικά έξοδα γραφείου (€105.280), τις αποδοχές του προσωπικού (€38.470), την αντιμισθία του προέδρου και των μελών της επιτροπής του ιδρύματος (€18.800), καθώς και την αντιμισθία του προσωπικού που είναι αποσπασμένο στο ΙΚΥΚ από άλλα δημόσια τμήματα (€480.000).

Οι δαπάνες για τις κοινωνικές παροχές ανέρχονται στα €13.268.650 και αφορούν τα ακόλουθα:

1. Πρόγραμμα κρατικών υποτροφιών (€8.528.650), το οποίο καλύπτει τους πιο κάτω υποτρόφους:

α. Πρωτοετείς ακαδημαϊκού έτους 2009-2010 που δεν έχουν προπληρωθεί το προηγούμενο έτος (€2.660.600).

β. Δευτεροετείς ακαδημαϊκού έτους 2009-2010 (€2.410.600).

γ. Τριτοετείς ακαδημαϊκού έτους 2008-2009 (€1.708.000).

δ. Τεταρτοετείς ακαδημαϊκού έτους 2007-2008 (€1.169.000).

ε. Πεμπτοετείς ακαδημαϊκού έτους 2006-2007 (€239.000).

στ. Εξαετείς ακαδημαϊκού έτους 2005-2006 (€85.000).

ζ. Καθυστερημένες οφειλές προηγούμενων ετών (€120.000).

η. Υπότροφοι στους κλάδους Ακτινοθεραπευτικής-Ακτινογραφίας ή Ακτινοθεραπείας/Ογκολογίας (€136.450).

2. Ειδικές υποτροφίες (€340.000).

3. Φοιτητική μέριμνα (€4.400.000), η οποία θα καλύψει τη δαπάνη για την οικονομική ενίσχυση των προπτυχιακών φοιτητών που σπουδάζουν στο εξωτερικό, με κριτήριο την κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειάς τους.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ενημέρωσε την επιτροπή ότι οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες για το 2010 παρουσιάζονται αυξημένες κατά €4.796.273 σε σχέση με το 2009, γεγονός που οφείλεται στη μεταφορά της διαχείρισης των κονδυλίων σχετικά με τα μέτρα ενίσχυσης της φοιτητικής μέριμνας από το Υπουργείο Οικονομικών στο ΙΚΥΚ και κατά συνέπεια την ενσωμάτωση αυτών στον προϋπολογισμό του ΙΚΥΚ, βάσει της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 10 Σεπτεμβρίου 2009.

Σημειώνεται ότι κατά την εξέταση του υπό αναφορά προϋπολογισμού παρατηρήθηκε από την επιτροπή ότι, ενώ προϋπολογίζεται ότι θα πρέπει το ΙΚΥΚ να ενισχυθεί με κρατική χορηγία ύψους €13.985.285, στον κρατικό προϋπολογισμό του 2010 κάτω από το σχετικό άρθρο έχει περιληφθεί πρόνοια μόνο για ποσό ύψους €12.650.000, γεγονός που δε συνάδει με τις αρχές ορθής παρουσίασης των προϋπολογισμών. Συναφώς, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών διευκρίνισε ότι η διαφορά που προκύπτει θα καλυφθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος της από το διαθέσιμο αποθεματικό του ιδρύματος, όπως αυτό παρουσιάζεται κατά το τέλος του έτους 2009 ή/και μέσω εξοικονομήσεων, ενώ μικρό μόνο μέρος ενδεχομένως να καλυφθεί με την έγκριση παραχώρησης πρόσθετων πιστώσεων προς το ίδρυμα, που θα ενσωματωθούν σε συμπληρωματικό προϋπολογισμό του 2010.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, μέλη της επιτροπής ζήτησαν περαιτέρω στοιχεία αναφορικά με τους δικαιούχους και τον τρόπο κατανομής των υποτροφιών και των άλλων χορηγιών που παρέχει το ΙΚΥΚ. Συναφώς, ο πρόεδρος του ΙΚΥΚ δήλωσε μεταξύ άλλων ότι οι αιτήσεις για υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 ανήλθαν συνολικά στις 880 (προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές), εκ των οποίων εγκρίθηκαν οι 770. Σημείωσε επίσης ότι για το μέτρο της οικονομικής ενίσχυσης για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 για τους φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό, με κριτήριο την κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειάς τους, κατατέθηκαν 6 500 αιτήσεις από τις οποίες μόνο 1 500 φοιτητές θα είναι οι δικαιούχοι.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του εν λόγω νομοσχεδίου σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

9 Φεβρουαρίου 2010

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων