Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Θήρας του 2010 Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Άγγελος Βότσης Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος
Ντίνος Χατζηνικόλας  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 1η Φεβρουαρίου και στις 8 Φεβρουαρίου 2010. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και ο πρόεδρος της διαχειριστικής επιτροπής και ο προϊστάμενος του Ταμείου Θήρας.

Ο προϋπολογισμός του Ταμείου Θήρας για το 2010 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €6.413.610 και συνολικά έσοδα ύψους €6.058.810.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, τα έσοδα του Ταμείου Θήρας πηγάζουν κυρίως από έμμεσους φόρους για την έκδοση αδειών κυνηγίου και κατοχής όπλων (€4.100.000), από χορηγίες για τη διεκπεραίωση έργων όπως είναι η δημιουργία ζωνών ειδικής προστασίας και η πρόληψη και καταπολέμηση της τυμβωρυχίας (€1.600.800), από πρόστιμα και χρηματικές ποινές (€200.000) και έσοδα από τόκους από τις καταθέσεις του Ταμείου Θήρας στην Κεντρική Τράπεζα σε γραμμάτια του δημοσίου (€150.000).

Οι συνολικές δαπάνες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού αφορούν κυρίως αποδοχές προσωπικού (€3.039.790), λειτουργικές δαπάνες (€1.378.110), με κυριότερες την αγορά άγριων ζώων (€360.000) και ζωοτροφών (€300.000) και τη βελτίωση βιότοπων (€340.000), συντηρήσεις κτιρίων, γραφείων και εξοπλισμού (€226.800), εκπαίδευση προσωπικού (€75.000), τη χορηγία στην Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγίου (€119.600), αγορά σταθερών και κινητών μηχανημάτων (€212.000) και την ανέγερση των γραφείων Ταμείου Θήρας και άλλων εγκαταστάσεων (€400.000).

Ενημερώνοντας την επιτροπή, ο προϊστάμενος του Ταμείου Θήρας δήλωσε ότι στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό δεν υπάρχει πρόνοια για τη δημιουργία νέων θέσεων, υπάρχει όμως πρόνοια για την πλήρωση πέντε κενών θέσεων για την ενίσχυση του Ουλαμού Πάταξης Λαθροθηρίας, αφού, όπως ο ίδιος ανέφερε, κατά το 2009 το Ταμείο Θήρας κατάγγειλε 361 υποθέσεις λαθροθηρίας στο δικαστήριο και αντιμετώπισε πέραν των 700 περιπτώσεων μέσω των εξώδικων προστίμων.

Συνεχίζοντας, ο ίδιος αρμόδιος ανέφερε ότι το Ταμείο Θήρας προχωρεί στη δημιουργία νέου σχεδίου για τη διαχείριση της πανίδας και στο σχεδιασμό Ζωνών Ειδικής Προστασίας (Natura), που θα καλύπτουν συνολικά 159 204 εκτάρια, με απώτερο σκοπό τη συντήρηση και διαχείριση των οικοτόπων της Κύπρου και την προστασία των άγριων πουλιών.

Κατά τη συζήτηση του υπό αναφορά προϋπολογισμού η επιτροπή ζήτησε περαιτέρω πληροφορίες από τους αρμοδίους σχετικά με την έκδοση και ανανέωση αδειών κυνηγίου. Συναφώς, οι εκπρόσωποι του Ταμείου Θήρας δήλωσαν ότι κατά το 2009 εκδόθηκαν και ανανεώθηκαν γύρω στις 48 000 άδειες κυνηγίου, ενώ οι κυνηγοί που δεν ανανέωσαν την άδειά τους ανέρχονται περίπου στις 4 000. Οι ίδιοι αρμόδιοι επισήμαναν ότι το 2009 ήταν το έτος με το μεγαλύτερο αριθμό ανανέωσης αδειών κατά τα τελευταία χρόνια, γεγονός το οποίο απέδωσαν στη ρύθμιση που υιοθέτησε το Ταμείο Θήρας για την ανανέωση αδειών μέσω του διαδικτύου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του ΚΣ ΕΔΕΚ, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του υπό αναφορά νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

9 Φεβρουαρίου 2010

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων