Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί Γονικής Άδειας και Άδειας για Λόγους Ανωτέρας Βίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Πάμπης Κυρίτσης, πρόεδρος Αντώνης Αντωνίου
Αντρέας Φακοντής Ρούλα Μαυρονικόλα
Μαρία Κυριακού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδριάσεις της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Ιανουαρίου και 4 Φεβρουαρίου 2010. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ και της εργοδοτικής οργάνωσης ΟΕΒ. Η εργοδοτική οργάνωση ΚΕΒΕ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η βελτίωση της λειτουργικότητας του νόμου για τη γονική άδεια, για να ενθαρρυνθεί η περαιτέρω χρήση της γονικής άδειας από τους εργαζόμενους γονείς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων το νομοσχέδιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Την προσθήκη του όρου “αναπηρία” και της ερμηνείας του, έτσι ώστε να επεκταθεί το δικαίωμα της γονικής άδειας για τα παιδιά με αναπηρίες μέχρι το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους.

2. Το δικαίωμα του πατέρα να μεταβιβάζει δύο εβδομάδες από τη δική του συνολική γονική άδεια στη συνολική γονική άδεια της μητέρας, νοουμένου ότι ο ίδιος θα έχει λάβει τουλάχιστο δύο εβδομάδες γονικής άδειας.

3. Την απάλειψη της υποχρέωσης να μεσολαβεί ένα έτος απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη από τη λήξη της γονικής άδειας που δόθηκε για ένα παιδί, ώστε να δικαιούται ο γονέας να λάβει άδεια για άλλο παιδί.

4. Το δικαίωμα σε γονείς που εργάζονται στον ίδιο εργοδότη να λαμβάνουν όχι μόνο χωριστά αλλά και συγχρόνως γονική άδεια, με τη σύμφωνο γνώμη του εργοδότη.

5. Την επέκταση της περιόδου λήψης της γονικής άδειας μέχρι το όγδοο έτος του παιδιού.

6. Το δικαίωμα στο φυσικό/θετό πατέρα να λαμβάνει τη γονική άδεια αμέσως μετά τη γέννηση/υιοθεσία του παιδιού, αντίστοιχα, και όχι μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας της συζύγου.

7. Την επέκταση της μέγιστης κατ’ έτος διάρκειας της γονικής άδειας από τέσσερις εβδομάδες σε πέντε εβδομάδες στις περιπτώσεις ενός ή δύο παιδιών και σε επτά εβδομάδες στις περιπτώσεις τριών παιδιών και άνω.

8. Τη μείωση της περιόδου προειδοποίησης του εργοδότη πριν από τη χρήση του δικαιώματος γονικής άδειας από πέντε εβδομάδες σε τρεις, με σκοπό τη διευκόλυνση της λήψης γονικής άδειας από τους γονείς, και περαιτέρω τη μείωση της περιόδου προειδοποίησης σε μια εβδομάδα στις περιπτώσεις σοβαρών ασθενειών των παιδιών.

9. Το χαρακτηρισμό της άδειας για λόγους ανωτέρας βίας ως περιόδου απασχόλησης, για σκοπούς υπολογισμού της ετήσιας άδειας και για σκοπούς τερματισμού της απασχόλησης.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου. Η εργοδοτική οργάνωση ΚΕΒΕ με επιστολή της δήλωσε ότι συμφωνεί με το εν λόγω τροποποιητικό νομοσχέδιο.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφισή του σε νόμο όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Γονικής Άδειας και Άδειας για Λόγους Ανωτέρας Βίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010».

 

 

8 Φεβρουαρίου 2010

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων