Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι περί Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης - Θέσεις Λειτουργού Λογιστηρίου και Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Ντίνος Χατζηνικόλας, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Πανίκος Χάμπας Σοφοκλής Φυττής
Γιαννάκης Γαβριήλ Αντώνης Αντωνίου
Γεώργιος Τάσου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η και στις 28 Ιανουαρίου 2010. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο διευθυντής του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης και εκπρόσωποι της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΠΑΣΥΔΥ. Το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και οι αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος” και “Ευρωαγροτικός”, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 13 του περί Γεωργικής Ασφάλισης Νόμου, είναι ο καταρτισμός νέων σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Λειτουργού Λογιστηρίου και Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού στον Οργανισμό Γεωργικής Ασφάλισης.

Στα πλαίσια της εξέτασης των υπό αναφορά κανονισμών, ο διευθυντής του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης ανέφερε ότι τα προτεινόμενα σχέδια υπηρεσίας προορίζεται να αντικαταστήσουν τα υφιστάμενα σχέδια υπηρεσίας για τις θέσεις Επιθεωρητή Λογαριασμών και Λογιστικού Λειτουργού του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης, αντίστοιχα. Σύμφωνα με τον ίδιο, αλλά και όπως αναφέρεται στο επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει τους υπό εξέταση κανονισμούς, η πιο πάνω αντικατάσταση κρίθηκε αναγκαία στα πλαίσια της διαφοροποίησης της δομής του λογιστηρίου του πιο πάνω Οργανισμού, ώστε αυτή να συνάδει με τη νέα δομή του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, όπως η τελευταία έχει διαμορφωθεί μετά την ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης - Θέσεις Λειτουργού Λογιστηρίου και Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2010».

 

 

 

2 Φεβρουαρίου 2010

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων