Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Σκεύη Κούτρα Κουκουμά
Αντώνης Αντωνίου Κλαύδιος Μαυροχάννας
Αντρέας Φακοντής Τάσος Μητσόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 19 και 26 Ιανουαρίου 2010. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της αστυνομίας και του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών. Η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, ώστε να διαγραφούν οι σχετικές διατάξεις που αφορούν την υποχρέωση των οδηγών να παρουσιάζουν την άδεια οδήγησής τους στην αστυνομία, για να σημειωθούν σε αυτή είτε οι βαθμοί ποινής που τους επιβλήθηκαν λόγω διάπραξης αδικήματος που περιλαμβάνεται στον περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμο είτε οι βαθμοί ποινής ή η στέρηση του δικαιώματος κατοχής ή απόκτησης άδειας οδήγησης που τους επιβλήθηκαν με απόφαση του δικαστηρίου. Επιπρόσθετα, με τον προτεινόμενο νόμο προβλέπεται η καταχώριση των βαθμών ποινής και όλων των σχετικών με την καταδίκη και την εξώδικη ρύθμιση στοιχείων στο κεντρικό αρχείο βαθμών ποινής, που, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, τηρεί ο Έφορος Μηχανοκινήτων Οχημάτων. Τα εν λόγω στοιχεία θα δύναται να λάβει υπόψη το δικαστήριο και θα συνιστούν εκ πρώτης όψεως απόδειξη του περιεχομένου τους, όταν πρόσωπο καταδικάζεται για αδίκημα που προβλέπεται στον περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμο.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και την εισηγητική και αιτιολογική έκθεση που συνοδεύουν το υπό αναφορά νομοσχέδιο, απώτερος στόχος αυτού είναι αφενός η διευκόλυνση των πολιτών με την παροχή σε αυτούς της δυνατότητας να πληρώνουν, σε καθορισμένο χρονικό διάστημα, το εξώδικο πρόστιμο που τους επιβάλλεται και μέσω διαδικτύου ή με τη χρήση πιστωτικής κάρτας σε οποιοδήποτε αστυνομικό σταθμό και αφετέρου η εξοικονόμηση ανθρώπινου δυναμικού στην αστυνομία, το οποίο με την υφιστάμενη νομοθεσία ασχολείται με την είσπραξη εξώδικων προστίμων.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της αστυνομίας και το σχετικό έντυπο ανάλυσης αντικτύπου που επισυνάπτεται στο νομοσχέδιο, η ψήφιση του νομοσχεδίου θα έχει τα εξής επακόλουθα:

· Την εξοικονόμηση προσωπικού της αστυνομίας που ασχολείται με την είσπραξη εξωδίκων.

· Τη μείωση του αριθμού των δικογραφικών φακέλων που σχηματίζονται μετά την εκπνοή της προθεσμίας πληρωμής του εξωδίκου που καθορίζει ο νόμος.

· Την έγκυρη και έγκαιρη εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και συμπερασμάτων σε σχέση με την εξώδικη ρύθμιση των αδικημάτων.

· Την αύξηση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες.

· Οικονομικό όφελος από τη σχεδόν ανέξοδη εφαρμογή των προγραμμάτων και την επίσης σχεδόν ανέξοδη εγκατάσταση των μηχανών αποδοχής καρτών από ιδιωτική εταιρεία.

· Τη διασφάλιση των εισπραττόμενων χρηματικών ποσών.

· Την απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών.

Παράλληλα, οι ίδιοι εκπρόσωποι ενημέρωσαν την επιτροπή ότι η αστυνομία χρειάζεται τρεις περίπου μήνες προκειμένου να ολοκληρώσει την εγκατάσταση των μηχανημάτων που απαιτούνται για την εφαρμογή του προτεινόμενου με το νομοσχέδιο συστήματος και ως εκ τούτου η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας εισηγήθηκε όπως η έναρξη της ισχύος του νόμου μετακινηθεί τρεις μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εισήγηση η οποία έγινε από όλους αποδεκτή.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών συμφώνησε με τις διατάξεις του προτεινόμενου νόμου επαναλαμβάνοντας ότι η ψήφισή του θα απλουστεύσει τις ισχύουσες διαδικασίες, προς όφελος τόσο των υπηρεσιών όσο και των πολιτών γενικότερα.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού διαμόρφωσε το κείμενο του νομοσχεδίου σύμφωνα με την αναφερόμενη πιο πάνω εισήγηση, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2010».

2 Φεβρουαρίου 2010

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων