Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Eργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009» και για τους κανονισμούς «Οι περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Πάμπης Κυρίτσης, πρόεδρος Αντώνης Αντωνίου
Αντρέας Φακοντής Ρούλα Μαυρονικόλα
Μαρία Κυριακού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο μαζί με τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδριάσεις της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 Δεκεμβρίου 2009, την 21η Ιανουαρίου και στις 28 Ιανουαρίου 2010. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Τμήματος Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός τόσο του νομοσχεδίου όσο και των κανονισμών είναι η εισαγωγή σ’ αυτούς διατάξεων που να καθορίζουν τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως τον αρμόδιο για θέματα που αφορούν την αποθήκευση, εμφιάλωση, μεταφορά και πώληση υγραερίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η υφιστάμενη αρμοδιότητα για το υγραέριο μέχρι σήμερα ανήκε στο διευθυντή του Τμήματος Δημοσίων Έργων και γίνεται εισήγηση να μεταφερθεί στην Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Επίσης, σύμφωνα με τον ίδιο, για την εφαρμογή του νόμου και των κανονισμών που προτείνονται μπορεί να αξιοποιηθούν η υφιστάμενη υποδομή και οι υφιστάμενοι μηχανισμοί για σκοπούς επιθεωρήσεων.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων θα αποφευχθεί η σύγκρουση αρμοδιοτήτων των δύο υπουργείων και θα αποκλειστεί η δυαρχία που παρουσιαζόταν στην εφαρμογή του μέτρου αυτού, με αποτέλεσμα την αποφυγή ταλαιπωρίας στην εξυπηρέτηση του κοινού. Διευκρίνισε επίσης ότι ο διευθυντής του Τμήματος Δημοσίων Έργων θα εξακολουθήσει να έχει αρμοδιότητα, με βάση τις πρόνοιες του νόμου για τα πετρελαιοειδή, όσον αφορά όλα τα είδη πετρελαιοειδών.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες-Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και το μέλος του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ υιοθετούν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και των κανονισμών, όπως έχουν τελικά διαμορφωθεί τόσο από πλευράς ουσίας όσο και από νομοτεχνικής άποψης, γι’ αυτό και κατά πλειοψηφία εισηγούνται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο και την έγκριση των κανονισμών.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου και των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.

2 Φεβρουαρίου 2010

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων