Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι περί Εγγραφής Φυτικών Γενετικών Πόρων της Πατάτας στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών της Πατάτας και της Διάθεσής τους προς Εμπορία Κανονισμοί του 2010»

Παρόντες:

Ντίνος Χατζηνικόλας, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Πανίκος Χάμπας Αντώνης Αντωνίου
Γιαννάκης Γαβριήλ Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 14 και την 21η Ιανουαρίου 2010. Στο στάδιο της μελέτης των κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Τμήματος Γεωργίας και του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ και “Αγροτική”. Οι αγροτικές οργανώσεις “Παναγροτικός Σύνδεσμος” και “Ευρωαγροτικός”, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 14 του περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμου, είναι η θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και πιο συγκεκριμένα με την Οδηγία 2008/62/ΕΚ της Επιτροπής της 20ής Ιουνίου 2008, που αφορά την πρόβλεψη ορισμένων παρεκκλίσεων για την αποδοχή γεωργικών ντόπιων αβελτίωτων φυλών και ποικιλιών που είναι φυσικώς προσαρμοσμένες στις τοπικές και περιφερειακές συνθήκες και απειλούνται από γενετική διάβρωση, καθώς και τη διάθεση στην αγορά σπόρων και σπόρων γεωμήλων των εν λόγω ντόπιων φυλών και ποικιλιών.

Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς καθορίζονται ορισμένες παρεκκλίσεις αναφορικά με την επιτόπου διατήρηση και την αειφόρο χρήση φυτικών γενετικών πόρων της πατάτας. Πιο συγκεκριμένα, προτείνονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Ο καθορισμός των προϋποθέσεων και των διαδικασιών αποδοχής για εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών της Πατάτας ντόπιων παραδοσιακών ποικιλιών και ποικιλιών οι οποίες είναι φυσικά προσαρμοσμένες στις τοπικές και περιφερειακές συνθήκες και απειλούνται από γενετική διάβρωση.

2. Ο καθορισμός των όρων, των περιορισμών και ορισμένων εξαιρέσεων αναφορικά με την εμπορία, τη διάθεση και την πιστοποίηση του πατατόσπορου των πιο πάνω ποικιλιών.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ανέφερε ότι υπάρχουν ήδη εθνικές νομοθετικές ρυθμίσεις για την εγγραφή των ποικιλιών της πατάτας στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών της Πατάτας, όπως επίσης για την πιστοποίηση και την εμπορία του πατατόσπορου. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, οι προτεινόμενοι κανονισμοί προβλέπουν ορισμένες ειδικές ρυθμίσεις για την εγγραφή και την εμπορία ντόπιων παραδοσιακών ποικιλιών και ποικιλιών οι οποίες είναι φυσικά προσαρμοσμένες στις τοπικές και περιφερειακές συνθήκες, προς διατήρηση της πατάτας. Όπως δήλωσε ο ίδιος εκπρόσωπος, δεν αναμένεται να υπάρξει ενδιαφέρον για την εγγραφή ποικιλιών προς διατήρηση της πατάτας όπως καθορίζεται στους προτεινόμενους κανονισμούς, αφού στο παρόν στάδιο όλες οι ποικιλίες πατάτας που καλλιεργούνται στην Κύπρο είναι εγγεγραμμένες στον Κοινό Κατάλογο Ποικιλιών Γεωργικών Ειδών και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατό να εγγραφούν ως φυτικοί γενετικοί πόροι. Επιπρόσθετα, επισήμανε ότι οι προτεινόμενοι κανονισμοί δε σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων πατατών, καθώς αφορούν παραδοσιακές ποικιλίες των γεωργικών αυτών ειδών.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις προτεινόμενες πρόνοιες των υπό εξέταση κανονισμών.

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και το μέλος της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού δήλωσαν ότι επιφυλάσσονται να τοποθετηθούν επί των προτεινόμενων κανονισμών κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

2. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ εισηγούνται στη Βουλή την έγκριση των υπό εξέταση κανονισμών όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

Υπό το φως των πιο πάνω τοποθετήσεων, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων καταθέτει την παρούσα έκθεση στην ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης.

 

25 Ιανουαρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων