Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για την πρόταση νόμου «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Aρ. 2) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Γεώργιος Γεωργίου
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Τάσος Μητσόπουλος
Κλαύδιος Μαυροχάννας  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε την υπό αναφορά πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τον πρόεδρο της επιτροπής βουλευτή κ. Ζαχαρία Κουλία και τα μέλη της βουλευτές κ. Γεώργιο Γεωργίου και Φειδία Σαρίκα, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 1η Δεκεμβρίου 2009 και στις 19 Ιανουαρίου 2010. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και της αστυνομίας.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, ώστε να ρυθμιστεί το θέμα της ακινητοποίησης μηχανοκίνητων οχημάτων, η διαδικασία επανεγγραφής αυτών, τα αδικήματα που στοιχειοθετούνται και οι ποινές που επισύρονται σε περίπτωση παράβασης των προτεινόμενων διατάξεων.

Σύμφωνα με τους εισηγητές της πρότασης νόμου, οι προτεινόμενες διατάξεις προβλέπουν τη διαδικασία ακινητοποίησης οχήματος με παράδοση από τον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη αυτού ειδοποίησης στον Έφορο Μηχανοκινήτων Οχημάτων ότι δεν προτίθεται να θέσει σε κυκλοφορία ή να χρησιμοποιήσει το εν λόγω όχημα, καθώς και την έκδοση από τον έφορο πιστοποιητικού παραλαβής της ειδοποίησης, νοουμένου ότι δεν υπάρχουν καθυστερημένα τέλη για άδεια κυκλοφορίας. Το πιστοποιητικό ισχύει για το χρόνο που αναφέρει ο ιδιοκτήτης του οχήματος στην ειδοποίηση ή για απεριόριστη χρονική περίοδο, αν δεν αναφέρεται συγκεκριμένη περίοδος σε αυτή.

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οχήματος το οποίο έχει ακινητοποιηθεί και η εγγραφή του έχει ακυρωθεί, για το λόγο ότι δεν εκδόθηκε άδεια κυκλοφορίας για τρία συναπτά έτη, επιθυμεί να το επανεγγράψει, δύναται να το πράξει, αφού προηγουμένως παρουσιάσει πιστοποιητικό καταλληλότητας και καταβάλει το 15% του φόρου εγγραφής που ισχύει την ημέρα επανεγγραφής του ή το φόρο εγγραφής που καταβλήθηκε για την αρχική εγγραφή του οχήματος, ανάλογα με το ποιος από τους δύο φόρους είναι ο χαμηλότερος. Σε περίπτωση όμως που όχημα έχει διαγραφεί λόγω μη ανανέωσης της άδειας κυκλοφορίας για τρία συναπτά έτη, χωρίς αυτό να έχει δηλωθεί ως ακινητοποιημένο για την περίοδο αυτή, ο φόρος επανεγγραφής που πρέπει να καταβληθεί, σύμφωνα με τις προτεινόμενες διατάξεις, είναι ο φόρος που ισχύει την ημέρα της επανεγγραφής του.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις προτεινόμενες διατάξεις, δηλώνοντας ότι με τον τρόπο αυτό θα απλοποιηθούν οι ισχύουσες διαδικασίες. Ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο οποίος επίσης συμφώνησε με τις προτεινόμενες διατάξεις, περιορίστηκε να εισηγηθεί μικρής έκτασης νομοτεχνικές βελτιώσεις στο κείμενο.

Στα πλαίσια της μελέτης της πρότασης νόμου από την επιτροπή, ο εκ των εισηγητών και πρόεδρός της κ. Ζαχαρίας Κουλίας εισηγήθηκε τη μείωση του φόρου επανεγγραφής οχημάτων που ήταν δηλωμένα ως ακινητοποιημένα από 15% που προτείνεται σε 10%, εισήγηση η οποία έγινε αποδεκτή τόσο από την επιτροπή όσο και από τον εκπρόσωπο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού τροποποίησε ανάλογα το κείμενο της πρότασης νόμου, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010».

 

 

26 Ιανουαρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων