Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης του 2010 Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Γιάννος Λαμάρης Μαρία Κυριακού
Ντίνος Χατζηνικόλας Μαρίνος Σιζόπουλος
Αβέρωφ Νεοφύτου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 18 και 25 Ιανουαρίου 2010. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εσωτερικών, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ).

Ο προϋπολογισμός του ΚΟΑΓ για το έτος 2010 προβλέπει δαπάνες ύψους €32.249.605 και έσοδα ύψους €30.703.409.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι δαπάνες του οργανισμού, όπως αυτές έχουν προϋπολογισθεί, αφορούν κυρίως τη χρηματοδότηση κατασκευαστικών έργων (€5.024.050), την αγορά γης και κτιρίων (€12.000.000) και την εξυπηρέτηση δανείων (€2.611.800). Από το ποσό αυτό ποσό ύψους €2.500.000 θα καταβληθεί για επιστροφές ποσών που αφορούν το “Στεγαστικό Σχέδιο Χαμηλά Αμειβομένων” και ποσό €111.800 για εξόφληση δόσεων των κυβερνητικών δανείων. Περαιτέρω, οι διοικητικές δαπάνες του οργανισμού για το 2010 αναμένεται να ανέλθουν σε €2.312.146.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τα κυριότερα έσοδα του οργανισμού προέρχονται από τις προκαταβολές, δόσεις και εξοφλήσεις από την πώληση κατοικιών και οικοπέδων (€18.759.000), εισπρακτέους τόκους (€1.600.000) και άλλα έσοδα (€92.800), ενώ ποσό ύψους €10.251.609 θα προέλθει από την κυβερνητική χορηγία για χρηματοδότηση στεγαστικών σχεδίων για χαμηλά αμειβομένους.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος ενώπιον της επιτροπής, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΚΟΑΓ, κάνοντας αναφορά στο αναπτυξιακό πρόγραμμα του οργανισμού, δήλωσε ότι αυτή τη στιγμή προωθείται ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει την ανάπτυξη 697 οικιστικών μονάδων. Από το στεγαστικό αυτό πρόγραμμα οι 405 μονάδες προγραμματίζεται να διατεθούν στα πλαίσια του “Στεγαστικού Σχεδίου Χαμηλά Αμειβομένων”.

Περαιτέρω, ο πρόεδρος του οργανισμού δήλωσε ότι κατά το 2009 έχουν συμπληρωθεί και παραδοθεί στους δικαιούχους 179 οικιστικές μονάδες, 193 οικιστικές μονάδες θα παραδοθούν εντός του 2010, ενώ υπολογίζεται με βάση τα νέα έργα, τα οποία προγραμματίζεται να αρχίσουν εντός του 2010, ότι το 2011 θα είναι έτοιμες προς παράδοση άλλες 338 οικιστικές μονάδες παγκύπρια.

Στη συνέχεια της συζήτησης, ο πρόεδρος του οργανισμού ανέφερε ότι η εισαγωγή του “Στεγαστικού Σχεδίου Χαμηλά Αμειβομένων” και η κατακόρυφη αύξηση που σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια στις τιμές της γης και των κατασκευών είχαν ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση των αιτητών. Σημειώνεται πως αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, εκκρεμούν πέραν των 2 100 αιτήσεων από ενδιαφερόμενους αγοραστές.

Ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε επίσης ότι ο οργανισμός στα πλαίσια των δυνατοτήτων του μελετά μεθόδους και προτείνει λύσεις για την αύξηση της παραγωγής του, τη συνέχιση της προσφοράς οικιστικών μονάδων χαμηλού κόστους και την όσο το δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση των χαμηλά αμειβόμενων οικογενειών.

Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους έγιναν διαδικασίες προκήρυξης προσφορών με τη μέθοδο της ολικής ανάθεσης (Turn Key). Σημειώνεται ότι η μέθοδος αυτή περιλαμβάνει την προσφορά της γης, το σχεδιασμό στη βάση προδιαγραφών που θέτει ο οργανισμός και την ανέγερση ή και την αγορά έτοιμων ή υπό ανέγερση οικιστικών μονάδων.

Ο πρόεδρος του οργανισμού υπέβαλε επίσης στην επιτροπή την ανάγκη δημιουργίας ανεξάρτητου ταμείου συντάξεων που θα καλύπτει τους υπαλλήλους του οργανισμού. Για το θέμα, όπως ανέφερε ο ίδιος, είχε σταλεί πρόταση για εξέταση στο Υπουργείο Οικονομικών, ετοιμάστηκαν οι σχετικοί κανονισμοί και στάλθηκαν στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού χωρίς όμως οποιαδήποτε εξέλιξη επί του θέματος.

Απαντώντας στο πιο πάνω, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι το αίτημα έχει όντως υποβληθεί στο Υπουργείο Οικονομικών, αλλά δεν έχει ληφθεί ακόμη καμία πολιτική απόφαση επ’ αυτού. Περαιτέρω, δήλωσε ότι αιτήματα για δημιουργία ταμείου συντάξεων εξετάζονται ξεχωριστά για κάθε οργανισμό και λαμβάνεται υπόψη το κατά πόσο ο οργανισμός αυτός διαθέτει τα απαραίτητα έσοδα, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του ταμείου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου και έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΚΟΑΓ για το έτος 2010.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάσσονται να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

26 Ιανουαρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων