Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών του 2010 Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος
Ντίνος Χατζηνικόλας  
Αβέρωφ Νεοφύτου Μη μέλη της επιτροπής:
Λευτέρης Χριστοφόρου Κλαύδιος Μαυροχάννας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 18 και 25 Ιανουαρίου 2010. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και ο Βοηθός Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών.

Ο προϋπολογισμός του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών για το 2010 προβλέπει δαπάνες ύψους €12.686.700 και έσοδα ύψους €10.663.000, τα οποία προέρχονται κυρίως από χορηγίες (€10.000.000). Οι προνοούμενες δαπάνες κατανέμονται κυρίως σε αποδοχές προσωπικού ύψους €8.165.020, σε λειτουργικά έξοδα ύψους €3.126.680 και σε κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους €1.395.000.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του οργανισμού, οι προνοούμενες δαπάνες θα καλυφθούν κατά μεγάλο μέρος από κρατική χορηγία (€10.000.000) και το υπόλοιπο ποσό από άλλες πηγές εσόδων και χρηματικά διαθέσιμα του οργανισμού.

Όσον αφορά τη μείωση που παρατηρείται στις συνολικές δαπάνες του οργανισμού κατά €288.400, σε σύγκριση με αυτές του 2009, αυτή, όπως κατατέθηκε, οφείλεται κυρίως στην απαλλαγή του οργανισμού από την καταβολή τόκου στο Φόρο Εισοδήματος, σύμφωνα με την πρόσφατη τροποποίηση του περί Φορολογίας του Φόρου Εισοδήματος Νόμου.

Η αύξηση των δαπανών που αφορούν τις απολαβές του προσωπικού (€362.100) οφείλεται κυρίως στην αύξηση του τιμαριθμικού επιδόματος και στην αύξηση του ποσοστού εισφοράς στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο οργανισμός υπολογίζει να καταβάλει τα ακόλουθα ποσά ως πληρωμές κατά το έτος 2010:

1. Ποσό €15 εκατομ. για τη στήριξη των Κοινών Οργανώσεων Αγοράς, το οποίο θα καλυφθεί εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το υπόλοιπο από εθνικά κονδύλια.

2. Ποσό €80 εκατομ. για την καταβολή των Άμεσων Πληρωμών στα πλαίσια του Σχεδίου Ενιαίας Εκταρικής Επιδότησης, καθώς και των Άμεσων Πληρωμών για την κτηνοτροφία. Σημειώνεται ότι, όσον αφορά τις εκταρικές επιδοτήσεις (€60 εκατομ.), το ποσοστό συγχρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να ανέλθει στο 65% περίπου και οι Άμεσες Πληρωμές για την κτηνοτροφία (€20 εκατομ.) θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από εθνικά κονδύλια.

3. Ποσό περίπου €51 εκατομ. με ποσοστό συγχρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση 50% για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης, στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

Οι εκπρόσωποι του οργανισμού ενημέρωσαν επίσης την επιτροπή για τις μέχρι σήμερα δοθείσες επιδοτήσεις συνολικού ύψους €775 εκατομ. περίπου, από τις οποίες ποσοστό 36% (€279 εκατομ.) προέρχεται από ευρωπαϊκά κονδύλια και ποσοστό 64% (€496 εκατομ.) από κρατικά κονδύλια.

Σημειώνεται ότι, στα πλαίσια της περαιτέρω συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, μέλη της επιτροπής ζήτησαν από τους εκπροσώπους του οργανισμού την κατάθεση στοιχείων αναφορικά με τους δικαιούχους που έλαβαν επιδοτήσεις άνω των €100.000 κατά το έτος 2009 σε σχέση με διάφορα μέτρα του οργανισμού. Σύμφωνα με τη δέσμευση αυτή, οι εκπρόσωποι του οργανισμού κατέθεσαν τα ζητηθέντα από την επιτροπή στοιχεία με επιστολή, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2010.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, κατά πλειοψηφία του προέδρου της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών για το 2010.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

26 Ιανουαρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων