Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας του 2010 Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Γιάννος Λαμάρης Μαρία Κυριακού
Ντίνος Χατζηνικόλας Μαρίνος Σιζόπουλος
Αβέρωφ Νεοφύτου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 18 και 25 Ιανουαρίου 2010. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και εκπρόσωποι του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας.

Ο προϋπολογισμός του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας για το 2010 προβλέπει δαπάνες ύψους €3.505.015 και έσοδα ύψους €563.100, τα οποία πηγάζουν κυρίως από αναλύσεις που πραγματοποιούνται στο Εργαστήριο Γάλακτος του οργανισμού (€553.000).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, το μεγαλύτερο μέρος του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, ποσοστό το οποίο ανέρχεται στο 70% των συνολικών δαπανών, αφορά δαπάνες προσωπικού ύψους €2.477.264, ενώ το υπόλοιπο 30% αφορά λειτουργικές και κεφαλαιουχικές δαπάνες των κεντρικών γραφείων και του Εργαστηρίου Γάλακτος, οι οποίες αναλύονται ως εξής:

· Λειτουργικές δαπάνες

- Κεντρικά γραφεία (€427.551). Αφορούν κυρίως έξοδα επιδιόρθωσης/ συντήρησης γραφείων και εξοπλισμού, επιμορφωτικά προγράμματα και σεμινάρια, καθώς επίσης καύσιμα, ηλεκτρισμό, τηλεφωνικά και ταχυδρομικά τέλη.

- Εργαστήριο Γάλακτος (€265.200). Αφορούν κυρίως έξοδα επιδιόρθωσης/ συντήρησης του εργαστηρίου, χημικά και άλλα υλικά απαραίτητα στις διαδικασίες ελέγχου του γάλακτος, απομάκρυνση τοξικών λυμάτων, επιμορφωτικά προγράμματα και ηλεκτρισμό.

· Κεφαλαιουχικές δαπάνες

- Κεντρικά γραφεία (€33.000), με σημαντικότερη τη δαπάνη ύψους €20.000 για την αγορά μηχανογραφημένων προγραμμάτων που αφορούν την εφαρμογή των ποσοστώσεων αγελαδινού γάλακτος.

- Εργαστήριο Γάλακτος (€265.200), με σημαντικότερη τη δαπάνη ύψους €250.000 για την αγορά νέου οργάνου μέτρησης της χημικής σύστασης του γάλακτος προς αντικατάσταση του υφιστάμενου οργάνου το οποίο παρουσιάζει προβλήματα.

Ενημερώνοντας την επιτροπή, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας δήλωσε ότι ο υπό συζήτηση προϋπολογισμός πρέπει να μειωθεί κατά €211.180, λόγω της διενέργειας αντίστοιχης δαπάνης κατά το μήνα Δεκέμβριο του 2009 για την αγορά του συστήματος μέτρησης της χημικής σύστασης του γάλακτος. Συναφώς, η πρόβλεψη για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες στον προϋπολογισμό του 2010 για το Εργαστήριο Γάλακτος πρέπει να περιοριστεί από τις €250.000 στις €38.820 και κατ’ επέκταση οι συνολικές δαπάνες από τα €3.505.015 στα €3.293.835. Συναφώς, οι αρμόδιοι του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας κατέθεσαν στην επιτροπή νέο κείμενο του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, στο οποίο οι προβλεπόμενες δαπάνες για το έτος 2010 μειώνονται κατά €211.180.

Επισημαίνεται ότι στο αρχικό κείμενο του υπό αναφορά προϋπολογισμού όπως είχε κατατεθεί στην επιτροπή υπάρχει σημείωση η οποία αναφέρει ότι η δαπάνη των €250.000 για κεφαλαιουχικές δαπάνες του Εργαστηρίου Γάλακτος θα διενεργηθεί μόνο σε περίπτωση που δεν υλοποιηθεί ανάλογη εγκριμένη δαπάνη για το 2009.

Ο ίδιος εκπρόσωπος επισήμανε ότι στον υπό αναφορά προϋπολογισμό δε γίνεται καμία πρόβλεψη για τη δημιουργία νέων θέσεων ούτε για την αναβάθμιση υφιστάμενων θέσεων.

Οι αρμόδιοι του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας ενημέρωσαν περαιτέρω την επιτροπή για τη λειτουργία του οργανισμού αναφέροντας τα ακόλουθα:

1. Ο οργανισμός είναι υπεύθυνος για την ολοκληρωμένη εφαρμογή του μέτρου των ποσοστώσεων αγελαδινού γάλακτος στην Κύπρο, όπως προβλέπεται από την Κοινή Αγροτική Πολιτική και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Το Εργαστήριο Γάλακτος του οργανισμού, το οποίο είναι άρτια εξοπλισμένο και σχεδόν πλήρως διαπιστευμένο, διενεργεί ελέγχους στο νωπό γάλα για την ποιότητα, τη σύσταση και την υγιεινή του, καθώς και στα γαλακτοκομικά προϊόντα για την προστασία των καταναλωτών από υπολείμματα αντιβιοτικών ουσιών ή μικροβιακών φορτίων.

3. Ο οργανισμός έχει αναλάβει τα τελευταία τρία χρόνια το πρόγραμμα επιδότησης γάλακτος στα σχολεία, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την κατανάλωση γάλακτος.

4. Το οργανόγραμμα του οργανισμού, το οποίο έχει ήδη καταρτιστεί, και τα νέα σχέδια υπηρεσίας του οργανισμού, για τα οποία έχει επέλθει συμφωνία με το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, αποσκοπούν στον επακριβή καθορισμό των καθηκόντων των υπαλλήλων και την καλύτερη λειτουργία του οργανισμού.

Οι ίδιοι αρμόδιοι εξέφρασαν ενώπιον της επιτροπής την ανησυχία τους για το μέλλον του οργανισμού, αφού κατά το 2015 αναμένεται η πλήρης κατάργηση των ποσοστώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός το οποίο θα επηρεάσει τις δραστηριότητες του οργανισμού. Συναφώς, ανέφεραν ότι εντός του 2013 θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το όλο ζήτημα.

Κατά τη συζήτηση του υπό αναφορά προϋπολογισμού, η επιτροπή ζήτησε από τους εκπροσώπους του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας να καταθέσουν αναλυτική κατάσταση στην οποία να παρουσιάζεται το κόστος λειτουργίας του οργανισμού σε σχέση με τα έσοδά του για τα τελευταία πέντε χρόνια, στοιχεία τα οποία κατατέθηκαν με σχετικό υπόμνημα του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας, ημερομηνίας 21ης Ιανουαρίου 2010, στην επιτροπή.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία του προέδρου της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του Κ.Σ. ΕΔΕΚ, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του πιο πάνω νομοσχεδίου σε νόμο, όπως έχει διαμορφωθεί όσον αφορά τη ζητούμενη μείωση των προνοούμενων δαπανών σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

26 Ιανουαρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων