Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τα νομοσχέδια «Ο περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009» και «Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Σωκράτης Χάσικος Νικόλας Παπαδόπουλος
Αριστοφάνης Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τα υπό αναφορά νομοσχέδια σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε την 21η Ιανουαρίου 2010. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Σκοπός των προτεινόμενων νόμων είναι η τροποποίηση του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου και του περί Δικηγόρων Νόμου, ώστε να μην απαιτείται πλέον η κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 26 και 27 του περί Δικηγόρων Νόμου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κρίθηκαν αναγκαίες, έπειτα από σχετική εισήγηση του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Ειδικότερα, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος εισηγείται όπως τροποποιηθούν οι υπό συζήτηση νόμοι, ώστε να μην απαιτείται πλέον η κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση των κανονισμών, τόσο αυτών που αναφέρονται στη λειτουργία και διαχείριση του Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων όσο και των κανονισμών που προνοούν για την καταβολή τελών τα οποία καταβάλλονται στο εν λόγω ταμείο από κάθε δικηγόρο που ασκεί το επάγγελμα.

Όλοι όσοι παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων νόμων.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών ομόφωνα εισηγείται την ψήφιση και των δύο νομοσχεδίων σε νόμους, όπως αυτά έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του δεύτερου, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010».

 

26 Ιανουαρίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων