Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης του 2010 Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλας
Άγγελος Βότσης Αβέρωφ Νεοφύτου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 και 18 Ιανουαρίου 2010. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ).

Ο προϋπολογισμός του ΟΧΣ για το έτος 2010 προβλέπει συνολικά έσοδα ύψους €15.195.073 και συνολικές δαπάνες ύψους €15.146.746.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, τα έσοδα του οργανισμού προέρχονται κυρίως από τόκους (€11.917.073). Οι συνολικές δαπάνες του οργανισμού, όπως αυτές έχουν προϋπολογισθεί, αφορούν αποδοχές προσωπικού (€4.728.436), δαπάνες διαχείρισης (€1.563.310), αγορά στοιχείων πάγιου ενεργητικού (€8.755.000) και μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€100.000).

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τα προϋπολογιζόμενα χρηματικά υπόλοιπα, δηλαδή τα μετρητά στο ταμείο και οι καταθέσεις σε τράπεζες, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2009 ανέρχονταν σε €300.000.000 και κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010 προϋπολογίζονται σε €315.000.000.

Περαιτέρω, στον προϋπολογισμό του οργανισμού για το 2010 περιλαμβάνεται ποσό ύψους €8.500.000, που προορίζεται για την αγορά ιδιόκτητων γραφείων. Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τον υπό αναφορά προϋπολογισμό, οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν στο παρελθόν για την εξεύρεση και αγορά κατάλληλου οικοπέδου για την ανέγερση ιδιόκτητων γραφείων απέβησαν άκαρπες και ως εκ τούτου το διοικητικό συμβούλιο του ΟΧΣ αποφάσισε να αγοράσει έτοιμα γραφεία. Για το σκοπό αυτό το σχετικό κονδύλι αυξήθηκε κατά €5.082.797, δηλαδή από €3.417.203 το 2009 σε €8.500.000 το 2010.

Επιπροσθέτως των πιο πάνω, στον υπό αναφορά προϋπολογισμό προβλέπονται πέντε (5) νέες θέσεις Γραφέα (Κλ. Α2) για τις ανάγκες του οργανισμού.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος ενώπιον της επιτροπής, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΟΧΣ, κάνοντας αναφορά στο νέο κυβερνητικό σχέδιο για παραχώρηση χαμηλότοκων δανείων, δήλωσε ότι ο οργανισμός έχει παραχωρήσει δάνεια ύψους €51 εκατομ. περίπου, τα οποία αντιστοιχούν σε 389 αιτήσεις, από τότε που τέθηκε σε εφαρμογή το σχέδιο. Σύμφωνα με τον ίδιο, το ποσό αυτό αποτελεί το ένα τέταρτο περίπου των χρημάτων που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο ως ένα από τα μέτρα στήριξης της οικονομίας, με στόχο να βοηθήσει αυτούς που επιθυμούν να αποκτήσουν την πρώτη τους κατοικία, παρέχοντας χαμηλότοκα δάνεια, και παράλληλα να ενισχύσει την οικοδομική βιομηχανία. Όπως δήλωσε ο ίδιος, το νέο κυβερνητικό σχέδιο για παραχώρηση χαμηλότοκων δανείων απευθύνεται σε αυτούς που έχουν ετήσια εισοδήματα μέχρι €40.000 και για μέγεθος κατοικίας μέχρι 200 τετραγωνικά μέτρα.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, ο οργανισμός μέσα από τα δικά του στεγαστικά δάνεια έχει εγκρίνει άλλα 1 067 δάνεια, συνολικού ύψους €121 εκατομ. περίπου. Τα δάνεια αυτά δεν πληρούσαν τους όρους του νέου κυβερνητικού σχεδίου όπως αυτοί αναφέρονται πιο πάνω. Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο, ο ΟΧΣ έχει άρει το διαχρονικό περιορισμό βάσει του οποίου δάνεια παρέχονταν μόνο σε καταθέτες του οργανισμού.

Στη συνέχεια της συζήτησης ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του οργανισμού ανέφερε ότι από την κυβέρνηση έχουν δοθεί μέχρι στιγμής στον οργανισμό €50 εκατομ., διότι αυτό είναι το ύψος των δανείων που έχουν εγκριθεί, προσθέτοντας ότι αυτή η πρακτική θα συνεχιστεί μέχρι και τη συμπλήρωση των €200 εκατομ. που εξήγγειλε η κυβέρνηση ως μέτρο στήριξης της οικονομίας. Όπως δήλωσε στη συνέχεια ο ίδιος, αυτή η πρακτική αποτελούσε και εισήγηση του ΟΧΣ, ώστε να μη θεωρηθεί το σχέδιο ως κρατική ενίσχυση προς τον οργανισμό, κάτι που απαγορεύεται, σύμφωνα και με τον Έφορο Κρατικών Ενισχύσεων, μετά την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον ίδιο, μόνο με την προαναφερθείσα διαδικασία, ο οργανισμός θα έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει και τα €200 εκατομ., διαφορετικά, με βάση τους κανονισμούς της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, θα έπρεπε ο οργανισμός για σκοπούς ρευστότητας να κρατήσει ένα ποσό ύψους €40 εκατομ. περίπου, το οποίο δε θα μπορούσε να διαθέσει.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου και αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΟΧΣ για το έτος 2010.

 

19 Ιανουαρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων