Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου Διατήρησης του 2010 Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Φειδίας Σαρίκας
Ιωνάς Νικολάου Γιώργος Περδίκης
Χρήστος Στυλιανίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τον προϋπολογισμό του Ειδικού Ταμείου Διατήρησης για το έτος 2010 σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2010. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Οικονομικών.

Ο προϋπολογισμός του Ειδικού Ταμείου Διατήρησης για το έτος 2010, που κατατέθηκε στη Βουλή με βάση το άρθρο 22 του περί Διατηρητέων Οικοδομών Νόμου, προβλέπει έσοδα ύψους €6.150.000 και δαπάνες του ίδιου ύψους.

Τα έσοδα του ταμείου προέρχονται από κρατική χορηγία που περιλαμβάνεται στον κρατικό προϋπολογισμό και από μεταφορά συντελεστή δόμησης, ενώ οι δαπάνες αφορούν κατά κύριο λόγο επιχορηγήσεις στους ιδιοκτήτες των διατηρητέων οικοδομών για τη συντήρησή τους.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε στην επιτροπή ότι ο εν λόγω προϋπολογισμός καταρτίστηκε στη βάση των υφιστάμενων προγραμμάτων συντήρησης διατηρητέων οικοδομών του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών, ώστε το προϋπολογιζόμενο σε αυτόν ποσό να μπορεί να απορροφηθεί πλήρως. Περαιτέρω, ο ίδιος εκπρόσωπος ενημέρωσε την επιτροπή ότι με την κατάθεση από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως στο Υπουργείο Οικονομικών ολοκληρωμένης πρότασης σε σχέση με τα υπό αναφορά προγράμματα, το υπουργείο του θα μελετήσει την ανάγκη αναθεώρησης του προϋπολογιζόμενου ποσού για τα επόμενα έτη.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού διεξήλθε τις πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού και αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου Διατήρησης για το έτος 2010.

Παράλληλα, με την ευκαιρία αυτή, η επιτροπή καλεί τους κυβερνητικούς αρμόδιους όπως αξιοποιήσουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορούν τη συντήρηση διατηρητέων οικοδομών και μελετήσουν το ενδεχόμενο περαιτέρω βελτίωσης των κινήτρων που παρέχονται για αποκατάσταση διατηρητέων οικοδομών.

 

 

 

18 Ιανουαρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων