Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου Διατήρησης του 2009 Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Φειδίας Σαρίκας
Ιωνάς Νικολάου Γιώργος Περδίκης
Χρήστος Στυλιανίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2010. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Οικονομικών.

Ο προϋπολογισμός του Ειδικού Ταμείου Διατήρησης για το έτος 2009, που κατατέθηκε στη Βουλή με βάση το άρθρο 22 του περί Διατηρητέων Οικοδομών Νόμου, προβλέπει έσοδα ύψους €5.670.870 και δαπάνες ύψους €4.715.750.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Οικονομικών, τα έσοδα του εν λόγω ταμείου προέρχονται από κρατική χορηγία που περιλαμβάνεται στον κρατικό προϋπολογισμό και από μεταφορά συντελεστή δόμησης, ενώ οι δαπάνες αφορούν κατά κύριο λόγο επιχορηγήσεις στους ιδιοκτήτες των διατηρητέων οικοδομών για τη συντήρησή τους.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το Ειδικό Ταμείο Διατήρησης, με βάση τις διατάξεις του περί Διατηρητέων Οικοδομών Νόμου, ιδρύθηκε με σκοπό:

1. την επιχορήγηση της δαπάνης συντήρησης διατηρητέων οικοδομών,

2. την επιχορήγηση των επιτοκίων των δανείων που συνάπτονται για τη συντήρηση διατηρητέων οικοδομών,

3. την καταβολή σε επείγουσες περιπτώσεις της δαπάνης για τη διάσωση ή συντήρηση διατηρητέων οικοδομών και

4. την παροχή δανείων για τη συντήρηση διατηρητέων οικοδομών.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ενημέρωσε την επιτροπή ότι ο προϋπολογισμός του Ειδικού Ταμείου Διατήρησης κατατίθεται για πρώτη φορά στη Βουλή για έγκριση. Όπως δήλωσε ο ίδιος εκπρόσωπος, ο υπό συζήτηση προϋπολογισμός του Ειδικού Ταμείου Διατήρησης για το έτος 2009 δεν κατατέθηκε έγκαιρα στη Βουλή λόγω σύγχυσης αρμοδιοτήτων που υπήρξε μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών σε σχέση με την κατάρτιση και κατάθεσή του στη Βουλή. Παράλληλα, ο εν λόγω εκπρόσωπος δεσμεύτηκε ότι από τούδε και στο εξής δε θα παρατηρηθεί οποιαδήποτε καθυστέρηση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού διεξήλθε τις πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού και αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο για την εκ των υστέρων έγκριση του προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου Διατήρησης για το έτος 2009.

19 Ιανουαρίου 2010

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων