Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο «Ο περί Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009» και για τους κανονισμούς «Οι περί Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (Σχέδιο Σύνταξης και Χορηγημάτων στους Υπαλλήλους της Αρχής και Εξαρτωμένους τους) (παρόμοιο με το Σχέδιο Συντάξεων της Κυβέρνησης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Γιαννάκης Γαβριήλ
Σταύρος Ευαγόρου Άγγελος Βότσης
Ανδρέας Μουσκάλλης Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο και τους υπό αναφορά κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 Νοεμβρίου και την 1η Δεκεμβρίου 2009. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΣΕΚ. Η συνδικαλιστική οργάνωση ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου και των κανονισμών είναι η τροποποίηση του περί Αρχής Κρατικών Εκθέσεων Νόμου, καθώς και των πιο πάνω αναφερόμενων κανονισμών, γιατί, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, στη Σύμβαση Απασχόλησης των Γενικών Διευθυντών Ημικρατικών Οργανισμών θα πρέπει να περιλαμβάνεται και όρος που να ρυθμίζει τα ωφελήματά τους κατά τη λήξη ή τον τερματισμό της σύμβασης αυτής.

Συγκεκριμένα, με τις τροποποιήσεις αυτές απαλείφονται από το νόμο και τους κανονισμούς για την Αρχή Κρατικών Εκθέσεων οι πρόνοιες για παραχώρηση στο γενικό διευθυντή συνταξιοδοτικών ωφελημάτων.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το εν λόγω νομοσχέδιο και τους σχετικούς τροποποιητικούς κανονισμούς, πρόσφατα το Υπουργείο Οικονομικών με επιστολή του, ημερομηνίας 12 Μαρτίου 2009, πληροφόρησε ότι για σκοπούς ομοιομορφίας και ίσης μεταχείρισης έχει αποφασιστεί όπως στη Σύμβαση Απασχόλησης των Γενικών Διευθυντών Ημικρατικών Οργανισμών θα πρέπει να περιλαμβάνεται και ο όρος ότι κατά τη λήξη ή τον τερματισμό της σύμβασης αυτής ή σε περίπτωση θανάτου θα καταβάλλεται φιλοδώρημα το οποίο θα ισούται με το 1/12 των τελευταίων μηνιαίων απολαβών για κάθε συμπληρωμένο μήνα υπηρεσίας. Με την ίδια επιστολή του το Υπουργείο Οικονομικών επισήμανε παράλληλα ότι όλοι οι οργανισμοί που έχουν περιλάβει σε οικείους νόμους/κανονισμούς πρόνοιες για παραχώρηση ωφελημάτων στους γενικούς διευθυντές, με βάση το σχέδιο συντάξεων που ισχύει για το μόνιμο προσωπικό του οργανισμού, πρέπει να απαλείψουν τις πρόνοιες αυτές, χωρίς ωστόσο να επηρεάζονται τα τυχόν ωφελήματα των νυν υπηρετούντων γενικών διευθυντών.

Σύμφωνα με όσα επίσης αναφέρονται στην εισηγητική έκθεση, στη συμφωνία που υπογράφτηκε το 2004 μεταξύ της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου και του γενικού διευθυντή της για το διορισμό του με πενταετή σύμβαση προβλεπόταν ότι ο γενικός διευθυντής, όταν παύσει να κατέχει το αξίωμά του, δικαιούται σύνταξη και φιλοδώρημα, όπως προνοείται στο νόμο. Για την υλοποίηση της πιο πάνω πρόνοιας έγιναν στη συνέχεια οι ανάλογες τροποποιήσεις στο σχετικό νόμο και στους σχετικούς κανονισμούς.

Σύμφωνα με όσα δήλωσαν ενώπιον της επιτροπής οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά και όσα αναφέρονται στην εν λόγω εισηγητική έκθεση, τόσο το νομοσχέδιο όσο και οι σχετικοί τροποποιητικοί κανονισμοί προβλέπουν ότι η ημερομηνία έναρξης της ισχύος τους θα είναι η 15η Δεκεμβρίου 2009, έτσι ώστε να μην επηρεάζονται τα ωφελήματα του νυν γενικού διευθυντή, του οποίου η σύμβαση λήγει στις 14 Δεκεμβρίου 2009.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με το εν λόγω νομοσχέδιο και τους τροποποιητικούς κανονισμούς.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των θεμάτων στην ολομέλεια της Βουλής.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ- Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος τάσσονται υπέρ της ψήφισης του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο και της έγκρισης των υπό αναφορά κανονισμών.

 

 

8 Δεκεμβρίου 2009

 

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων