Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «O περί Προϋπολογισμού του 2002 (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Μαρία Κυριακού
Άγγελος Βότσης Μαρίνος Σιζόπουλος
Σταύρος Ευαγόρου Δημήτρης Συλλούρης, εκπροσωπώντας τον κ. Νίκο Κουτσού
Γιάννος Λαμάρης  
Αβέρωφ Νεοφύτου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Νοεμβρίου και 9 Δεκεμβρίου 2009. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκε και παρευρέθηκε εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2002, ώστε να εγκριθεί ποσό ύψους €3,2 εκατομ. για κάλυψη των δαπανών που προέκυψαν κατά το έτος 2002 για τη θεραπεία Κυπρίων στο εξωτερικό, καθώς και άλλων δαπανών διάφορων υπουργείων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, η μεγαλύτερη υπέρβαση, ύψους €3,1 εκατομ., αφορά δαπάνες του Υπουργείου Υγείας, επειδή κατά το οικονομικό έτος 2002 δεν υπήρχε μηχανισμός ελέγχου για διαπίστωση ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων πριν από την ανάληψη υποχρεώσεων πληρωμών.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία και στα πλαίσια της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι οι πιο πάνω υπερβάσεις δεν καλύφθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών λόγω καθυστέρησης από τις ανεξάρτητες υπηρεσίες, τα υπουργεία και τα τμήματα να υποβάλουν έγκαιρα τα αιτήματά τους προς το Υπουργείο Οικονομικών. Ο ίδιος εκπρόσωπος ενημέρωσε την επιτροπή για την πάγια πρακτική που ακολουθούνταν αναφορικά με την ανάληψη υποχρεώσεων πληρωμών στο εξωτερικό και ανέφερε ότι η εν λόγω υποχρέωση γίνεται από τις κατά τόπους πρεσβείες. Στη συνέχεια τα επηρεαζόμενα υπουργεία ή οι ανεξάρτητες υπηρεσίες υποβάλλουν αίτημα στο Υπουργείο Οικονομικών για παραχώρηση πρόσθετων πιστώσεων για κάλυψη της υπό αναφορά υπέρβασης, χωρίς όμως να υπάρχει η δυνατότητα διαπίστωσης της ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων κατά το έτος 2002.

Ο ίδιος εκπρόσωπος ενημέρωσε επίσης την επιτροπή για την εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διοικητικής και Οικονομικής Πληροφόρησης (FIMAS) του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας. Το εν λόγω σύστημα τέθηκε σε εφαρμογή και οι υπερβάσεις κονδυλίων μειώθηκαν σημαντικά, αφού το υπό αναφορά σύστημα ενσωματώνει μηχανισμούς ελέγχου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο.

 

9 Δεκεμβρίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων