Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για την πρόταση νόμου «Ο περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Στέλλα Κυριακίδου Αθηνά Κυριακίδου
Ανδρέας Κυπριανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τον πρόεδρό της κ. Κώστα Κωνσταντίνου, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, τα μέλη της βουλευτές κ. Αθηνά Κυριακίδου και Στέλιο Ιερωνυμίδη, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, και το μέλος της βουλευτή κ. Μαρίνο Σιζόπουλο, εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2009.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση της νομοθεσίας για τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, έτσι ώστε να ανασταλεί η ισχύς των διατάξεών της οι οποίες καθορίζουν τις απαιτήσεις για στελέχωσή τους με εγγεγραμμένους νοσηλευτές και εγγεγραμμένες μαίες για ένα και δύο χρόνια, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τους εισηγητές της υπό αναφορά πρότασης νόμου, καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τη συνοδεύει, η εν λόγω τροποποίηση κρίνεται αναγκαία, καθότι τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στελέχωσης, λόγω της τεράστιας έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού που παρατηρείται τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Σε σχέση με τις εγγεγραμμένες μαίες το πρόβλημα είναι εντονότερο, γι’ αυτό και προτείνεται η παραχώρηση διετούς αναστολής.

Σημειώνεται ότι η υπό αναφορά πρόταση νόμου ήταν αποτέλεσμα εκτεταμένης συζήτησης στην επιτροπή του αυτεπάγγελτου θέματος «Ενημέρωση της επιτροπής για τις εξελίξεις σε σχέση με τη στελέχωση των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων με νοσηλευτικό προσωπικό ενόψει και της επικείμενης λήξης, την 1η Ιανουαρίου 2010, της αναστολής που δόθηκε στην εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) Νόμου», το οποίο εξετάστηκε σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 Νοεμβρίου και 3 Δεκεμβρίου 2009. Στα πλαίσια των εν λόγω συνεδριάσεων, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Τμήματος Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), της Παγκύπριας Γυναικολογικής και Μαιευτικής Εταιρείας, του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων, του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών, του Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής, του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), των ιδιωτικών πανεπιστημίων “Πανεπιστήμιο Λευκωσίας”, “European University Cyprus” και “Frederick University”, καθώς και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΑΣΥΔΥ και ΠΕΟ. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδριάσεις της επιτροπής.

Στο στάδιο της εξέτασης του προαναφερθέντος αυτεπάγγελτου θέματος, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας δήλωσαν στην επιτροπή ότι τα δεδομένα και οι στατιστικές προβλέψεις του υπουργείου τους αναφορικά με τα προβλήματα στελέχωσης που αντιμετωπίζουν τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια δεν έχουν διαφοροποιηθεί σημαντικά σε σχέση με τα στοιχεία που απέστειλε με επιστολή της στην επιτροπή η Έφορος Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους. Όπως οι ίδιοι ανέφεραν, υπάρχει συνολική έλλειψη 483 νοσηλευτών γενικής νοσηλευτικής, 218 μαιών και 24 νοσηλευτών ψυχιατρικής νοσηλευτικής, γι’ αυτό και, με τη λήξη της αναστολής της ισχύος των διατάξεων της νομοθεσίας που καθορίζουν τις απαιτήσεις σε νοσηλευτικό προσωπικό στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια την 1η Ιανουαρίου 2010, αναμένεται ότι θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα λειτουργίας 82 τέτοια νοσηλευτήρια. Ειδικότερα, οι ίδιοι εκπρόσωποι ενημέρωσαν την επιτροπή για τον αριθμό των νοσηλευτών που αναμένεται να αποφοιτήσουν από τις νοσηλευτικές σχολές της Κύπρου και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας μέχρι το 2013, δηλώνοντας ότι ο συνολικός αριθμός ανέρχεται στους 1 624 νοσηλευτές, εκ των οποίων 377 νοσηλευτές θα αποφοιτήσουν κατά το έτος 2010, 340 νοσηλευτές κατά το έτος 2011, 406 νοσηλευτές κατά το έτος 2012 και 501 νοσηλευτές κατά το έτος 2013.

Στα πλαίσια της ίδιας συζήτησης, η εκπρόσωπος του Τμήματος Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημέρωσε την επιτροπή για τις διαδικασίες που απαιτούνται για την απασχόληση Ευρωπαίων πολιτών και πολιτών τρίτων χωρών στη χώρα μας, καθώς και για τις συλλογικές συμβάσεις που υπάρχουν σε σχέση με την εργοδότηση των νοσηλευτών. Περαιτέρω, πληροφόρησε την επιτροπή για τη δυνατότητα παραχώρησης σχετικής έγκρισης σε νοσηλευτές του δημοσίου, ώστε να εργοδοτούνται παράλληλα και στον ιδιωτικό τομέα για την κάλυψη των αναγκών των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας διευκρίνισε στην επιτροπή ότι, αν δεν ανασταλούν εκ νέου οι σχετικές διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας, τότε αυτές θα τύχουν εφαρμογής από την 1η Ιανουαρίου 2010 και, συνεπώς, τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια θα πρέπει να συμμορφωθούν με όλες τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) Νόμο, συμπεριλαμβανομένης και της υποχρεωτικής στελέχωσής τους με το ελάχιστο απαιτούμενο νοσηλευτικό προσωπικό, σε σχέση με την οποία, όπως επισημάνθηκε πιο πάνω, υφίσταται τεράστιο πρόβλημα, με επακόλουθο πολλά ιδιωτικά νοσηλευτήρια να κινδυνεύουν να αναστείλουν τη λειτουργία τους.

Ο πρόεδρος του ΠΙΣ ανέλυσε τις δυσκολίες που υπάρχουν στην εξεύρεση νοσηλευτικού προσωπικού στην Κύπρο και στο εξωτερικό και, ως εκ τούτου, την αδυναμία των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων να στελεχωθούν με το καθοριζόμενο στην υπό αναφορά υφιστάμενη νομοθεσία απαιτούμενο προσωπικό. Υπό το φως των προβλημάτων που υπάρχουν, ο ίδιος ζήτησε όπως ανασταλεί η ισχύς των υπό αναφορά διατάξεων για ακόμα δύο χρόνια, ώστε να μην αναγκαστούν τα πλείστα των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων να τερματίσουν τη λειτουργία τους. Εξειδικεύοντας το ίδιο θέμα, αναφέρθηκε στις μαίες, για τις οποίες το πρόβλημα στην αγορά εργασίας είναι εντονότερο και η επίλυσή του δυνατό να επιτευχθεί μετά την πάροδο πέντε τουλάχιστο χρόνων, με την προϋπόθεση ότι οι αρμόδιοι θα μεριμνήσουν για την παροχή της απαιτούμενης εκπαίδευσης στους ενδιαφερομένους.

Ο πρόεδρος της Παγκύπριας Γυναικολογικής και Μαιευτικής Εταιρείας υποστήριξε ότι οι υπό αναφορά διατάξεις θα πρέπει να ανασταλούν για τουλάχιστο πέντε χρόνια, δεδομένων των σοβαρών ελλείψεων που παρατηρούνται στον κλάδο των μαιών σε παγκόσμια κλίμακα και, κατ’ επέκταση, των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια στην εργοδότησή τους.

Οι εκπρόσωποι του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων υποστήριξαν επίσης την ανάγκη προώθησης νομοθεσίας για αναστολή της ισχύος των διατάξεων της υφιστάμενης νομοθεσίας που αφορούν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σε νοσηλευτικό προσωπικό, μέχρις ότου επιλυθεί το πρόβλημα εξεύρεσης του αναγκαίου προσωπικού για τη στελέχωση των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων.

Οι εκπρόσωποι του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για την ενδεχόμενη αναστολή για περαιτέρω χρόνο της ισχύος των υπό αναφορά διατάξεων, δηλώνοντας ότι μια τέτοια ενέργεια δυνατό να οδηγήσει σε επικίνδυνα επίπεδα νοσηλείας προς τους πολίτες. Επιπρόσθετα, οι ίδιοι εκπρόσωποι, με την ευκαιρία της συζήτησης του εν λόγω θέματος στην επιτροπή, αναφέρθηκαν και στη διάταξη της βασικής νομοθεσίας σύμφωνα με την οποία τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια με δυναμικότητα μέχρι δέκα κλινών δύναται να μη διαθέτουν στη βάρδια επαγγελματίες νοσηλευτές, υποστηρίζοντας ότι αυτή παραβιάζει την ιατρική και νοσηλευτική δεοντολογία, ενώ ταυτόχρονα προάγει την ανισότητα στην παροχή ποιοτικής φροντίδας υγείας και τον αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων.

Η εκπρόσωπος του Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής επισήμανε ότι, στις περιπτώσεις που οι ενδιαφερόμενοι δεν πληρούν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματος, όπως αυτά καθορίζονται στην υφιστάμενη νομοθεσία περί νοσηλευτικής και μαιευτικής, δεν είναι δυνατή η εγγραφή τους στο σχετικό μητρώο για την άσκηση της νοσηλευτικής και της μαιευτικής στην Κύπρο. Περαιτέρω, η ίδια εκπρόσωπος αναφέρθηκε σε ενημέρωση της οποίας έτυχε το συμβούλιο σχετικά με πολύ χαμηλές απολαβές που προσφέρθηκαν σε νοσηλευτές από ιδιωτικά νοσηλευτήρια, ενέργειες οι οποίες δε συμβάλλουν στην επίλυση του υφιστάμενου προβλήματος. Τέλος, σημείωσε ότι οι απόφοιτοι νοσηλευτικών σχολών που παραμένουν άνεργοι στον κλάδο ανέρχονται στους 102.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΑΣΥΔΥ και ΠΕΟ, αναφερόμενοι στη μεγάλη διαφορά που υπάρχει μεταξύ των απολαβών που παρέχονται σε νοσηλευτές που εργοδοτούνται στο δημόσιο τομέα και αυτών που παρέχονται στον ιδιωτικό τομέα, υποστήριξαν ότι, προς απάμβλυνση του προβλήματος, απαιτείται να δοθούν από τον ιδιωτικό τομέα καλύτεροι όροι εργοδότησης.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΤΕΠΑΚ παρέθεσε στην επιτροπή στοιχεία σε σχέση με τους αποφοίτους του τμήματος για τα επόμενα έτη και υποστήριξε πως, αν δε μειωθεί ο αριθμός των εισακτέων στο τμήμα, αναμένεται ότι από το έτος 2013 θα υπάρξουν αντικειμενικές δυσκολίες εργοδότησής τους.

Οι εκπρόσωποι των ιδιωτικών πανεπιστημίων “Πανεπιστήμιο Λευκωσίας”, “European University Cyprus” και “Frederick University” ενημέρωσαν την επιτροπή για τον αριθμό των φοιτητών που αναμένεται να αποφοιτήσουν κατά την επόμενη τετραετία από τις νοσηλευτικές σχολές των ιδιωτικών πανεπιστημίων της Κύπρου.

Σημειώνεται ότι οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, με γραπτό σημείωμα που κατέθεσαν στην επιτροπή σε μεταγενέστερο στάδιο, λαμβάνοντας υπόψη την προσωρινή έλλειψη νοσηλευτών και μαιών που υπάρχει στην Κύπρο, αλλά και με πρωταρχικό μέλημα την ασφάλεια των ασθενών, όπου και αν αυτοί νοσηλεύονται, συναίνεσαν στην παραχώρηση αναστολής της ισχύος των διατάξεων της νομοθεσίας που καθορίζουν τις απαιτήσεις για εγγεγραμμένους νοσηλευτές και εγγεγραμμένες μαίες στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια για ένα και δύο χρόνια, αντίστοιχα, επισημαίνοντας ταυτόχρονα την ανάγκη να προωθηθεί το συντομότερο δυνατό η υλοποίηση του προγράμματος της ειδικότητας της μαιευτικής από το ΤΕΠΑΚ.

Με βάση τις πιο πάνω τοποθετήσεις των εμπλεκόμενων φορέων και τις διαπιστώσεις που προέκυψαν από την όλη συζήτηση του αυτεπάγγελτου θέματος, με γνώμονα πάντοτε την ασφάλεια των ασθενών, ο πρόεδρος της επιτροπής κ. Κώστας Κωνσταντίνου, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, τα μέλη της βουλευτές κ. Αθηνά Κυριακίδου και Στέλιος Ιερωνυμίδης, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, και το μέλος της βουλευτής κ. Μαρίνος Σιζόπουλος, εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, κατέθεσαν στη Βουλή την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία τέθηκε ενώπιον της επιτροπής στις 10 Δεκεμβρίου 2009 για λήψη τελικής απόφασης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού διεξήλθε με προσοχή τις προτεινόμενες διατάξεις, με απώτερο στόχο την εξεύρεση συναινετικής θέσης από όλες τις κοινοβουλευτικές πλευρές, αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στη Βουλή την τροποποίηση των προνοιών της πρότασης νόμου, ώστε η ισχύς των διατάξεων της υφιστάμενης νομοθεσίας οι οποίες καθορίζουν τις απαιτήσεις για στελέχωση των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων με εγγεγραμμένους νοσηλευτές και εγγεγραμμένες μαίες να ανασταλεί για εννέα μήνες και ένα χρόνο, αντίστοιχα, αντί για ένα χρόνο και δύο χρόνια, αντίστοιχα, όπως προβλεπόταν στην πρόταση νόμου που κατατέθηκε.

Παρά την πιο πάνω θέση της, η επιτροπή δεσμεύεται ότι θα παρακολουθεί στενά το όλο θέμα και θα επανέλθει στον κατάλληλο χρόνο και εν πάση περιπτώσει πριν από την προτεινομένη ημερομηνία εφαρμογής των ρυθμίσεων που αφορούν τις μαίες, για να ενημερωθεί αρμοδίως και να προχωρήσει, εφόσον το κρίνει ορθό, στην κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση για περαιτέρω ετήσια αναστολή εφαρμογής των σχετικών διατάξεων.

 

10 Δεκεμβρίου 2009

 

 

 

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων