Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμος (Αρ. 1) του 2009»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Άγγελος Βότσης Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Γιώργος Βαρνάβα, εκπροσωπώντας τον
Γιάννος Λαμάρης κ. Μαρίνο Σιζόπουλο
Ντίνος Χατζηνικόλας Δημήτρης Συλλούρης, εκπροσωπώντας
Αβέρωφ Νεοφύτου τον κ. Νίκο Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε αυθημερόν το υπό αναφορά νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκε επείγον. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και ο γενικός διευθυντής του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ).

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του ΚΟΑ ποσού ύψους €800.000 για τη διενέργεια δαπανών για διάφορους σκοπούς για τους οποίους η πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του ΚΟΑ για το έτος 2009 κρίθηκε ανεπαρκής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, στον προϋπολογισμό του ΚΟΑ για το 2009 ποσό ύψους €5.198.243 αφορά αύξηση κονδυλίων και ποσό ύψους €4.398.243 αφορά εξοικονομήσεις κονδυλίων. Συναφώς, η συμπληρωματική πίστωση για την οποία ζητείται η νομοθετική έγκριση της Βουλής αφορά μόνο το ποσό των €800.000, το οποίο αποτελεί τη διαφορά μεταξύ των αυξημένων κονδυλίων και των εξοικονομήσεων που έχουν προκύψει.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, οι αυξήσεις κονδυλίων αφορούν κυρίως οφειλές φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) του ΚΟΑ προς το δήμο Λευκωσίας, χορηγίες, δαπάνες για βελτίωση και κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και δαπάνες για την αποπληρωμή δανείων και άλλων υποχρεώσεων.

Οι εξοικονομήσεις κονδυλίων αφορούν κυρίως ιδιόκτητα έργα, επιχορηγούμενα έργα και αποπληρωμή δανείων και άλλων υποχρεώσεων.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία και ειδικότερα όσον αφορά το ποσό για την αποπληρωμή δανείων και άλλων υποχρεώσεων, ο προϋπολογισμός του ΚΟΑ για το 2008 προέβλεπε τη σύναψη δανείου ύψους €34.000.000, μέρος του οποίου προοριζόταν για την εξόφληση χρεογράφων που έληγαν στις 15 Δεκεμβρίου 2008. Λόγω της οικονομικής κρίσης, η τράπεζα με την οποία ο οργανισμός θα προέβαινε σε σύναψη του δανείου υπαναχώρησε και δεν παραχώρησε το δάνειο στον οργανισμό. Για να μη δημιουργηθεί πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία του ΚΟΑ, ο οργανισμός συμφώνησε με τους κατόχους των χρεογράφων όπως η αποπληρωμή τους παραταθεί για δύο ακόμη χρόνια. Το ποσό αυτό αφορά την πληρωμή των τόκων των χρεογράφων που δεν εξοφλήθηκαν.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβαν υπόψη όλα τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν τους, ομόφωνα εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

10 Δεκεμβρίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων