Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 6) του 2009»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Άγγελος Βότσης Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Γιώργος Βαρνάβα, εκπροσωπώντας
Γιάννος Λαμάρης τον κ. Μαρίνο Σιζόπουλο
Ντίνος Χατζηνικόλας Δημήτρης Συλλούρης, εκπροσωπώντας
Αβέρωφ Νεοφύτου τον κ. Νίκο Κουτσού

H Koινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε αυθημερόν το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκε επείγον. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Υπουργός και ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών και ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας ποσού ύψους €24 εκατομ. και η διάθεσή του για σκοπούς οριστικής ρύθμισης των αγροτικών χρεών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Απόφαση 2006/39/EK, ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2006, και το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του με αρ. 63.705, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2006, ενέκριναν τη διάθεση του ποσού των £23 εκατομ. ή €39,33 εκατομ. για τη διαγραφή μέρους των αγροτικών χρεών των δικαιούχων και τη μετατροπή του υπολοίπου σε μακροχρόνιο δάνειο, μέχρι και δεκαπέντε χρόνων (ανάλογα με το ύψος του δανείου), με ανάληψη της πληρωμής των τόκων από το κράτος, νοουμένου ότι ο χρεώστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει τις δόσεις του δανείου.

Σύμφωνα με τους κυβερνητικούς αρμοδίους, τον Ιούλιο του 2009 ολοκληρώθηκε η εξέταση των αιτήσεων και των ενστάσεων, για να διαπιστωθεί το ύψος των αγροτικών χρεών των δικαιούχων ανά αιτητή, δηλαδή των χρεών που έγιναν για γεωργικούς σκοπούς, και οι δικαιούχοι ενημερώθηκαν γραπτώς. Η εξέταση έγινε σύμφωνα με τη διαδικασία που ήταν καθορισμένη στις σχετικές αποφάσεις και ιδιαίτερα με βάση τους όρους και τα κριτήρια του σχεδίου. Με βάση τη διαδικασία αυτή, το συνολικό ποσό των αγροτικών χρεών των δικαιούχων ανήλθε σε €62,99 εκατομ.

Το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του, στις 8 Δεκεμβρίου 2009, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, να εξουσιοδοτήσει τους Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος να έλθουν σε επαφή με τις αγροτικές οργανώσεις και να καταλήξουν σε μια κοινά αποδεκτή ρύθμιση των αγροτικών χρεών χωρίς επαναφορά του θέματος στο Υπουργικό Συμβούλιο, εκτός αν υπάρχει διαφωνία.

Σε ειδική συνεδρία της διυπουργικής επιτροπής, στην οποία μετείχαν ο Υπουργός Οικονομικών και ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, καθώς και οι αγροτικές οργανώσεις, στις 8 Δεκεμβρίου 2009, συμφωνήθηκε η ρύθμιση των αγροτικών χρεών με τη διαγραφή δανείων συνολικού ύψους €34 εκατομ. για τελική και οριστική διευθέτηση του θέματος. Τα υπόλοιπα αγροτικά χρέη, καθώς και οι τόκοι αναλαμβάνονται από τους γεωργούς.

Σημειώνεται ότι στον προϋπολογισμό του 2009, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, έχει ήδη περιληφθεί κονδύλι ύψους €10 εκατομ. για σκοπούς ρύθμισης των αγροτικών χρεών. Συνεπώς, για το υπόλοιπο του ποσού που αφορά τη συνολική ρύθμιση των αγροτικών χρεών, το οποίο ανέρχεται σε €24 εκατομ. (συνολική πρόνοια €34 εκατομ.), παρίσταται η ανάγκη έγκρισης συμπληρωματικών πιστώσεων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση των ζητούμενων συμπληρωματικών πιστώσεων.

 

 

10 Δεκεμβρίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων