Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς «Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Γεώργιος Γεωργίου
Αντώνης Αντωνίου Γεώργιος Τάσου
Αντρέας Φακοντής Τάσος Μητσόπουλος
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Φειδίας Σαρίκας
Κλαύδιος Μαυροχάννας  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 Νοεμβρίου και την 1η Δεκεμβρίου 2009. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) και της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΟΗΟ-ΣΕΚ. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 21Α και 32 του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμών, ώστε να επεκταθεί το όριο αφυπηρέτησης των προσωρινών υπαλλήλων του επιμελητηρίου στο 63ο έτος της ηλικίας τους.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, η προτεινόμενη τροποποίηση κρίνεται αναγκαία, ώστε να επέλθει ευθυγράμμιση των προνοιών των κανονισμών που ισχύουν για τους προσωρινούς υπαλλήλους του επιμελητηρίου με τις πρόνοιες που ισχύουν για το ίδιο θέμα για τους μόνιμους υπαλλήλους και αφορούν την αφυπηρέτησή τους στο 63ο έτος της ηλικίας τους.

Ειδικότερα, ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε στην επιτροπή ότι εκ παραδρομής το 2008 προωθήθηκαν για έγκριση και εγκρίθηκαν από τη Βουλή οι κανονισμοί για επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης στο 63ο έτος ηλικίας μόνο για τους μόνιμους υπαλλήλους του επιμελητηρίου. Με τους προτεινόμενους κανονισμούς επιτυγχάνεται η συμπερίληψη και των προσωρινών υπαλλήλων στην ίδια ρύθμιση, έτσι ώστε να αφυπηρετούν με τη συμπλήρωση της ηλικίας των εξήντα τριών ετών.

Στα πλαίσια της μελέτης των κανονισμών αυτών, την επιτροπή απασχόλησε το θέμα της προσωρινότητας των υπαλλήλων, θέμα για το οποίο ο εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ δήλωσε ότι θα το θέσει για συζήτηση ενώπιον της διοικούσας επιτροπής του επιμελητηρίου.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

7 Δεκεμβρίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων