Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί Φιαλών Αερίου (Ορισμένοι Τύποι) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Γεώργιος Γεωργίου
Αντώνης Αντωνίου Γεώργιος Τάσου
Αντρέας Φακοντής Τάσος Μητσόπουλος
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Φειδίας Σαρίκας
Κλαύδιος Μαυροχάννας  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 24 Νοεμβρίου και την 1η Δεκεμβρίου 2009. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του ΚΕΒΕ και του Συνδέσμου Βιομηχάνων Αεροζόλ, Απορρυπαντικών και Καλλυντικών Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Φιαλών Αερίου Νόμου, ώστε να επιτευχθεί η εναρμόνισή του με την Οδηγία 2008/47/ΕΚ της Επιτροπής της 8ης Απριλίου 2008, η οποία τροποποιεί την προηγούμενη Οδηγία 75/324/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερόμενων στις συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ), για σκοπούς προσαρμογής στην τεχνική πρόοδο.

Ειδικότερα, η Οδηγία 2008/47/ΕΚ, οι πρόνοιες της οποίας υιοθετούνται στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο, προβλέπει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Τον καθορισμό νέων κριτηρίων ταξινόμησης της ευφλεκτότητας των συσκευών αερολυμάτων (αεροζόλ).

2. Την υποχρέωση των κατασκευαστών και των υπευθύνων για την εμπορία των συσκευών να διεξάγουν ανάλυση κινδύνων, ώστε να καλύπτονται επαρκώς όλες οι πτυχές που αφορούν στην ασφάλεια.

3. Την πραγματοποίηση εναλλακτικών μεθόδων δοκιμής για την οριστική αξιολόγηση των συσκευών αερολυμάτων όσον αφορά στην αντικατάσταση, στη ρήξη και στη στεγανότητα.

4. Τον καθορισμό της μεθόδου διεξαγωγής των δοκιμών ευφλεκτότητας των αερολυμάτων.

Στα πλαίσια της συζήτησης του νομοσχεδίου από την επιτροπή, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών εισηγήθηκε μικρής έκτασης και νομοτεχνικής φύσεως αλλαγές στο προτεινόμενο κείμενο, οι οποίες έγιναν αποδεκτές από την εκπρόσωπο του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι επισήμαναν την αναβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας που επιτυγχάνεται με τον προτεινόμενο νόμο και συμφώνησαν στην ψήφισή του.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί από νομοτεχνικής άποψης σύμφωνα με τα πιο πάνω.

7 Δεκεμβρίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων