Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας για το έτος 2010 Νόμος του 2009»

Παρόντες:      

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Στέλλα Κυριακίδου Αθηνά Κυριακίδου
Ανδρέας Κυπριανού Στέλιος Ιερωνυμίδης
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος
Ντίνα Ακκελίδου  

 

                    Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Νοεμβρίου και 3 Δεκεμβρίου 2009.  Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας.

          Ο προϋπολογισμός του Ταμείου για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (ΣΕΑΑ) προβλέπει για το έτος 2010 δαπάνες ύψους €297.800 και έσοδα ύψους €260.000 που προέρχονται αποκλειστικά από κυβερνητική χορηγία.  Το συνολικό όμως διαθέσιμο υπόλοιπο του Ταμείου για το ΣΕΑΑ ανέρχεται σε ποσό ύψους €322.051,  καθότι ποσό ύψους €62.051 μεταφέρεται από το προηγούμενο έτος.  Το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων αφορά την παροχή βοηθημάτων σε ασθενείς με έιτζ, την εκστρατεία διαφώτισης των διάφορων κοινωνικών συνόλων, καθώς και την αγορά υπηρεσιών.   

          Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους  εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας, η Κύπρος, όπως και οι υπόλοιπες χώρες της δυτικής Ευρώπης, παρουσιάζει χαμηλó ποσοστó της λοίμωξης HIV, ποσοστό που υπολογίζεται ότι είναι μικρότερο από 0,1% του συνολικού πληθυσμού.  Ειδικότερα, από τα 602 άτομα στα οποία είχε διαγνωσθεί η ασθένεια μέχρι το τέλος του 2008 στη χώρα μας παρακολουθούνται σήμερα από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα 201 περίπου. Ο πραγματικός αριθμός υπολογίζεται ότι είναι μεγαλύτερος, επειδή πολλά άτομα που ενδεχομένως είναι προσβεβλημένα από τον ιό το αγνοούν λόγω της μακράς ασυμπτωματικής φάσης της λοίμωξης HIV.  Παράλληλα, οι ίδιοι εκπρόσωποι δήλωσαν ότι τα χαμηλά ποσοστά της λοίμωξης HIV που παρατηρούνται σήμερα στην Κύπρο με κανένα τρόπο δε δικαιολογούν εφησυχασμό, καθώς υπάρχουν παράγοντες που μπορεί ανά πάσα στιγμή να οδηγήσουν σε ανατροπή της κατάστασης αυτής.  Οι παράγοντες αυτοί είναι κυρίως η έξαρση της επιδημίας που παρατηρείται στον ευρωπαϊκό χώρο έπειτα από μια περίοδο σχετικής σταθεροποίησης, η έξαρση στη χρήση ναρκωτικών και οι μεγάλες διακινήσεις πληθυσμού από και προς την Κύπρο, καθώς και μεταξύ των ελεύθερων και κατεχόμενων περιοχών. 

          Επιπρόσθετα, οι ίδιοι εκπρόσωποι αναφέρθηκαν στη συμμετοχή της Κύπρου σε ευρωπαϊκά προγράμματα για την πρόληψη και αντιμετώπιση της επιδημίας HIV/έιτζ. Όπως δήλωσαν ενδεικτικά, οι στρατηγικοί στόχοι της Ευρώπης στον τομέα αυτό για την περίοδο 2009-2013 περιλαμβάνουν την πρόληψη της μετάδοσης του ιού, τη μείωση της βλάβης από χρήση ναρκωτικών ουσιών, την ενίσχυση της επιδημιολογικής επιτήρησης και έρευνας, την παροχή φροντίδας και κοινωνικής στήριξης σε όλες τις ομάδες του πληθυσμού, περιλαμβανομένων και των ευπαθών ομάδων, και την ενδυνάμωση της υποδομής για την εφαρμογή και υλοποίηση στρατηγικών κατά της επιδημίας μέσα από τη συνεργασία κρατικού και ιδιωτικού τομέα.

          Τέλος, στα πλαίσια της συζήτησης του εν λόγω προϋπολογισμού, κατατέθηκε στην επιτροπή από τους ίδιους εκπροσώπους συνοπτικό επιδημιολογικό δελτίο για την περίοδο 1986-2008, το οποίο καταγράφει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα στοιχεία:

1.      Τα δηλωθέντα περιστατικά από το 1986 μέχρι το τέλος του 2008 ανέρχονται στα 602, εκ των οποίων 311 αφορούν Κυπρίους και 291 αλλοδαπούς.  Μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου είναι 350 άτομα, ενώ τα περισσότερα από τα 252 άτομα που είναι κάτοικοι εξωτερικού είναι κυρίως αλλοδαποί.

2.      Ανάμεσα στους 311 Κυπρίους οι 269 είναι άντρες και οι 42 γυναίκες.  Ανάμεσα στους 291 αλλοδαπούς οι 133 είναι άντρες και οι 158 γυναίκες. Η αναλογία φύλου ανάμεσα στους Κυπρίους είναι έξι άντρες προς μία γυναίκα και ανάμεσα στους αλλοδαπούς είναι ένας άντρας προς μία γυναίκα.

3.      Όσον αφορά τους οροθετικούς μόνιμους κατοίκους Κύπρου (Κυπρίους και αλλοδαπούς), ποσοστό 68,3% αφορά τις ηλικίες από 20 μέχρι 39 ετών, ποσοστό 28,3% αφορά τις ηλικίες από 40 ετών και άνω και 3,4% αφορά τις ηλικίες κάτω των 20 ετών.

4.      Το 2008 διαγνώστηκαν 37 νέα οροθετικά περιστατικά, εκ των οποίων τα 20 είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου (17 Κύπριοι και τρεις αλλοδαποί).

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού ενημερώθηκε λεπτομερώς για τις δραστηριότητες του Ταμείου για το ΣΕΑΑ και αφού μελέτησε τις επιμέρους πρόνοιες του εν λόγω προϋπολογισμού, καθώς και το συνοπτικό επιδημιολογικό δελτίο που κατατέθηκε, επιθυμεί να επισημάνει την ανάγκη υλοποίησης περισσότερων προγραμμάτων διαφώτισης και εντατικοποίησης της εκστρατείας πρόληψης της ασθένειας.

          Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

8 Δεκεμβρίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων