Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας - Θέση Τεχνικού Ιατροφυσικής (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Τάσος Μητσόπουλος, αναπλ. πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Αριστοφάνης Γεωργίου Γιαννάκης Ομήρου
Γιαννάκης Θωμά  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2009.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 22 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Τεχνικού Ιατροφυσικής στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, η οποία είναι θέση πρώτου διορισμού στις συνδυασμένες κλίμακες Α5(2η βαθμίδα)-Α7-A8(i).

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, με το συμπληρωματικό προϋπολογισμό του 2007 δημιουργήθηκαν δύο νέες θέσεις Τεχνικού Ιατροφυσικού, οι οποίες προορίζονται για το Ακτινοθεραπευτικό/Ογκολογικό Κέντρο του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, προς υλοποίηση της σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 64.360 και ημερομηνία 20 Σεπτεμβρίου 2006. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην ίδια έκθεση, αποφασίστηκε η δημιουργία και λειτουργία ολοκληρωμένου ογκολογικού τμήματος στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, καθώς και η δημιουργία νέων θέσεων ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού για την ορθή στελέχωση του εν λόγω τμήματος.

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Υγείας απευθύνει παράκληση προς τη Βουλή όπως δοθεί κάθε δυνατή προτεραιότητα στην προώθηση των πιο πάνω κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

8 Δεκεμβρίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων