Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών του 2010 Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Αριστοφάνης Γεωργίου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Ανδρέας Μουσκάλλης Σοφοκλής Φυττής
Κλαύδιος Μαυροχάννας Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2009. Στα πλαίσια της εξέτασης του εν λόγω νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Οικονομικών και του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής του ίδιου υπουργείου, ο διευθυντής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, καθώς και εκπρόσωποι του Τμήματος Αρχαιοτήτων, των Επαρχιακών Διοικήσεων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου και της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για το έτος 2010, που προβλέπει έξοδα ύψους €19.998.433 και έσοδα ύψους €18.800.805. Ο προϋπολογισμός του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για το έτος 2010 είναι ελλειμματικός και το έλλειμμα υπολογίζεται σε €1.197.628. Το έλλειμμα θα καλυφθεί από το συσσωρευθέν αποθεματικό, το οποίο την 31η Δεκεμβρίου 2009 αναμένεται να ανέλθει σε €1.234.199. Το προϋπολογιζόμενο υπόλοιπο του ταμείου κατά τη λήξη του οικονομικού έτους κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010 υπολογίζεται να είναι της τάξης των €36.571.

Τα κυριότερα κονδύλια εξόδων που προνοούνται στον προϋπολογισμό αυτό αφορούν τα ακόλουθα:

 

· Ωρομίσθιο προσωπικό (αφορά εκτέλεση έργων):

5.157.656

· Αντιμισθία προσωπικού για υπηρεσίες που παρέχονται στο Ταμείο Τουρκοκυπριακών Περιουσιών:

2.885.000

· Τέλη αποχετεύσεων:

970.000

· Σύνδεση με αποχετευτικά συστήματα τουρκοκυπριακών περιουσιών:

335.010

· Συντήρηση τουρκοκυπριακών περιουσιών - επιδιόρθωση και βελτίωση τουρκοκυπριακών κατοικιών και εγκατάσταση θερμοσιφώνων:

5.961.200

· Δευτερεύοντα οικοδομικά έργα - επιδιόρθωση και βελτίωση τουρκοκυπριακών κατοικιών στις οποίες διαμένουν Τουρκοκύπριοι:

365.000

· Συντήρηση και λειτουργία τουρκοκυπριακών διατρήσεων:

80.000

· Δευτερεύοντα έργα - επιδιόρθωση και συντήρηση τουρκοκυπριακών κτιρίων, διατηρητέων οικοδομών και άλλων υποστατικών επαγγελματικής στέγης (ποσό €855.000 έχει παραχωρηθεί ως κρατική χορηγία με σκοπό την επιδιόρθωση του τουρκοκυπριακού κτιρίου στο οποίο στεγαζόταν η πρώην Οθωμανική Τράπεζα στη Λάρνακα):

 

1.856.655

· Επιδιόρθωση, συντήρηση και καθαριότητα τουρκοκυπριακών αρχαίων μνημείων, τεμενών και κοιμητηρίων:

983.470

· Ανέγερση άλλων οικοδομικών έργων:

6.030

· Κέντρο Υποδοχής Αθιγγάνων - επιδιόρθωση τουρκοκυπριακών κατοικιών στο χωριό Σταυροκόννου και σε άλλες περιοχές της επαρχίας Πάφου για τη στέγαση Αθιγγάνων:

49.500

· Καθαριότητα ανοικτών χώρων σε τουρκοκυπριακές συνοικίες εντός των πόλεων:

232.510

· Επιδιόρθωση κατοικιών που ανεγέρθηκαν με το σχέδιο αυτοστέγασης σε τουρκοκυπριακές περιουσίες σε χωριά:

145.000

· Αντικατάσταση των αμιαντωδών στεγών:

236.510

· Έργα υποδομής κτηνοτροφικών περιοχών σε τουρκοκυπριακή γη:

180.000

· Κατασκευή δρόμων στις περιοχές αναδασμού:

10.000

· Διάφορα έξοδα:

444.892

· Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό:

100.000
Σύνολο: €19.998.433

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο αυτό, από τα προϋπολογιζόμενα έσοδα ποσό ύψους €10.500.000 προέρχεται από την ετήσια κρατική χορηγία, ποσό ύψους €3.143.210 αναμένεται να προέλθει από την είσπραξη ενοικίων, ποσό ύψους €109.700 αναμένεται να προέλθει από διάφορα έσοδα και ποσό ύψους €5.047.895 αναμένεται να προέλθει από την εκτέλεση διάφορων έργων, έναντι αντίστοιχης και ισόποσης δαπάνης στον προϋπολογισμό.

Περαιτέρω, όπως αναφέρεται στην ίδια εισηγητική έκθεση, το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Οικονομικών συμφωνούν με τον προϋπολογισμό που κατάρτισε η Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών σε συνεργασία με τους οικείους επάρχους, περιλαμβανομένης της κρατικής χορηγίας των €10.500.000.

Στα πλαίσια της εξέτασης του εν λόγω προϋπολογισμού, ο πρόεδρος της επιτροπής ζήτησε όπως η επιτροπή ενημερωθεί, ανάμεσα σε άλλα, και σε σχέση με τα ακόλουθα:

1. Την επιδιόρθωση και συντήρηση τουρκοκυπριακών κατοικιών και καταστημάτων.

2. Την επιδιόρθωση, συντήρηση και καθαριότητα τουρκοκυπριακών αρχαίων μνημείων, τεμενών και κοιμητηρίων.

3. Την πορεία εφαρμογής του συστήματος μηχανογράφησης και καταγραφής των τουρκοκυπριακών περιουσιών.

4. Την πολιτική καθορισμού των ενοικίων.

5. Την αντικατάσταση των αμιαντωδών στεγών.

6. Το ποσοστό υλοποίησης του περσινού προϋπολογισμού.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, εισάγοντας το νομοσχέδιο και αναλύοντας περαιτέρω τις πρόνοιές του, δήλωσε ότι το ποσοστό υλοποίησης του προϋπολογισμού βρίσκεται στο 60%, όμως περιλαμβάνονται και κάποιες δεσμεύσεις που βρίσκονται ακόμη στο στάδιο υλοποίησής τους, ενώ σημείωσε ότι είναι πλήρης η υλοποίηση του προϋπολογισμού όσον αφορά τα έργα επιδιορθώσεων. Σύμφωνα με την ίδια, γίνονται συνεχώς έργα βελτίωσης σε τουρκοκυπριακές συνοικίες και καταστήματα, καθώς και συνεχείς επιδιορθώσεις και συντηρήσεις αρχαίων μνημείων και τεμενών σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων.

Σε σχέση με την πολιτική καθορισμού των ενοικίων η ίδια δήλωσε ότι διαφοροποίηση και καθορισμός χαμηλών τιμών στα ενοίκια παρατηρείται σε σχέση με τα κτηνοτροφικά οικόπεδα, με τους κλήρους και με τους θέσμιους ενοικιαστές. Όπως επίσης δήλωσε διευκρινιστικά, στον κάθε ενοικιαστή παρέχεται η ευχέρεια να υποβάλει αίτημα για μείωση του ενοικίου στη βάση του κύκλου των εργασιών του και πρόσθεσε ότι γίνονται μελέτες από τις επαρχιακές διοικήσεις και το όλο θέμα θα αξιολογηθεί από τον Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών.

Ο διευθυντής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών δήλωσε στην επιτροπή ότι σε σχέση με τη μηχανογράφηση το σύστημα καταγραφής των τουρκοκυπριακών περιουσιών τέθηκε ήδη σε εφαρμογή στην Πάφο και αναμένεται η εφαρμογή του και στις υπόλοιπες επαρχίες. Περαιτέρω, ο ίδιος αναφέρθηκε στην πολιτική καθορισμού των ενοικίων από εκμίσθωση τουρκοκυπριακών περιουσιών και την κάποιας μορφής ανομοιομορφία που παρατηρείται, τονίζοντας την ανάγκη όπως καθοριστεί μια ενιαία πολιτική στο θέμα αυτό. Περαιτέρω, ο ίδιος αναφέρθηκε στα ανείσπρακτα ενοίκια και πρότεινε όπως διοριστούν εισπράκτορες για το σκοπό αυτό.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε στην επιτροπή ότι ο προϋπολογισμός κατατέθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, όπως αυτός καταρτίστηκε από την Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, σε συνεργασία με τους οικείους έπαρχους και με αυτό συμφωνεί και το Υπουργείο Οικονομικών.

Η εκπρόσωπος του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής του ίδιου υπουργείου πληροφόρησε την επιτροπή ότι το σύστημα μηχανογράφησης και καταγραφής των τουρκοκυπριακών περιουσιών εγκαταστάθηκε το Μάιο του 2009 και τέθηκε σε εφαρμογή στην Πάφο από τον περασμένο Νοέμβριο. Η ίδια δήλωσε περαιτέρω ότι η καθυστέρηση στην εφαρμογή του συστήματος οφείλεται στο γεγονός ότι εντοπίστηκαν κάποιες δυσλειτουργίες στη μεταφορά των δεδομένων από το παλαιό στο νέο σύστημα, οι οποίες έχουν ξεπεραστεί, και το σύστημα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία σε όλες τις επαρχίες μέχρι το τέλος του 2009.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Αρχαιοτήτων πληροφόρησε σχετικά την επιτροπή ότι κηρύχθηκαν από το Τμήμα Αρχαιοτήτων συνολικά δεκαεπτά τεμένη ως αρχαία μνημεία και ότι η δαπάνη για τη συντήρησή τους ανήλθε στα €3 εκατομ.

Οι εκπρόσωποι των Επαρχιακών Διοικήσεων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου αναφέρθηκαν συνοπτικά στα ζητήματα των επιδιορθώσεων, συντηρήσεων και βελτιώσεων τουρκοκυπριακών κατοικιών, καταστημάτων και αρχαίων μνημείων, σημειώνοντας ότι οι εργασίες αυτές προχωρούν σε ικανοποιητικό βαθμό και με πλήρη σχεδόν υλοποίηση του προϋπολογισμού. Σε σχέση με την αντικατάσταση των αμιαντωδών στεγών, αυτή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2010 στην επαρχία Λεμεσού, ενώ στην επαρχία Πάφου εντοπίζεται πρόβλημα στο ζήτημα αυτό, αφού έχει χρησιμοποιηθεί όλο το σχετικό κονδύλι, γι’ αυτό και θα ζητηθεί μεταφορά κονδυλίου για το σκοπό ολοκλήρωσης των εργασιών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στην ολομέλεια της Βουλής την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει νομοτεχνικά διαμορφωθεί.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού δήλωσε ότι η κοινοβουλευτική του ομάδα επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

8 Δεκεμβρίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων