Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων - Θέση Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Γιαννάκης Θωμά
Τάσος Μητσόπουλος Ανδρέας Αγγελίδης
Αριστοφάνης Γεωργίου Γιαννάκης Ομήρου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 Νοεμβρίου και 3 Δεκεμβρίου 2009. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, η αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Εγγραφής Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων και εκπρόσωποι της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ. Η συνδικαλιστική οργάνωση ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής.

Η συνδικαλιστική οργάνωση της ΣΥΣΕΕΤΕ-ΟΗΟ-ΣΕΚ διαβίβασε γραπτώς τις απόψεις της στην επιτροπή.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών είναι η αντικατάσταση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Διευθυντή του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων από νέο σχέδιο, έτσι ώστε αυτό να συνάδει με τις πρόνοιες του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων, η αντικατάσταση του σχεδίου υπηρεσίας από νέο για την εν λόγω θέση του συμβουλίου κρίθηκε αναγκαία, έτσι ώστε να καταστεί δυνατός ο διορισμός στη θέση αυτή με συμβόλαιο, όπως καθορίζεται στον περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμο. Συγκεκριμένα, ο υπό αναφορά νόμος προβλέπει ότι, ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου με τον οποίο ιδρύεται ένα νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου, ο γενικός διευθυντής του διορίζεται με σύμβαση πενταετούς διάρκειας.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΣΥΣΕΕΤΕ-ΟΗΟ-ΣΕΚ δήλωσαν στην επιτροπή ότι συμφωνούν με το προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας.

Στο στάδιο της μελέτης των υπό συζήτηση κανονισμών, η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας επισήμανε στην επιτροπή ότι στο προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας η θέση του Διευθυντή του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών και Τεχνικών Έργων ορίζεται ως “θέση πρώτου διορισμού” και όχι ως θέση “με σύμβαση”, όπως προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία, και εισηγήθηκε να γίνει η σχετική διόρθωση.

Η αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων σε επιστολή της, ημερομηνίας 1ης Δεκεμβρίου 2009, αναφέρει ότι το συμβούλιο συμφωνεί με την πιο πάνω εισήγηση.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ υιοθετούν την εισήγηση για καθορισμό της θέσης ως θέσης “με σύμβαση”.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος διαφωνεί με την πιο πάνω εισήγηση, υποστηρίζοντας ότι οι θέσεις του δημοσίου καθορίζονται είτε ως θέσεις πρώτου διορισμού είτε ως θέσεις πρώτου διορισμού και προαγωγής είτε ως θέσεις προαγωγής και στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να καθοριστεί ως θέση πρώτου διορισμού και όχι ως θέση “με σύμβαση”.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και, αφού διαμόρφωσε το προτεινόμενο με αυτούς σχέδιο υπηρεσίας σύμφωνα με την πιο πάνω θέση της, εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

Με την ευκαιρία αυτή, τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος δηλώνουν ότι διαφωνούν με την πρακτική που το Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων επέλεξε να ακολουθήσει τα τελευταία χρόνια για την πλήρωση της μέχρι σήμερα κενής θέσης διευθυντή του εν λόγω συμβουλίου.

8 Δεκεμβρίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων