Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Μαρία Κυριακού
Άγγελος Βότσης Μαρίνος Σιζόπουλος
Σταύρος Ευαγόρου Δημήτρης Συλλούρης, εκπροσωπώντας
Γιάννος Λαμάρης τον κ. Νίκο Κουτσού
Αβέρωφ Νεοφύτου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Νοεμβρίου και 9 Δεκεμβρίου 2009. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ).

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η έγκριση πληρωμής από το ταμείο της ΑΤΗΚ ποσού ύψους €42.817.800 και η διάθεσή του για τη διενέργεια δαπανών που αφορούν αποδοχές προσωπικού, την κάλυψη ελλείμματος του σχεδίου συντάξεων της Αρχής και αποζημίωση για την ευδόκιμη αφυπηρέτηση του προσωπικού της.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η ανάγκη για έγκριση συμπληρωματικού ποσού ύψους €5.817.800 έχει προκύψει από την εφαρμογή της νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας που υπογράφτηκε στις 14 Απριλίου 2009 και καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2007 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2009. Σύμφωνα με τη νέα συλλογική σύμβαση, έχουν παραχωρηθεί γενικές αυξήσεις 0% από την 1η Ιανουαρίου 2007, 2% από την 1η Ιανουαρίου 2008 και 1,5% από την 1η Ιανουαρίου 2009. Με βάση τα πιο πάνω, ποσό ύψους €217.400 αφορά αναδρομικές αυξήσεις του 2007, ποσό ύψους €2.615.300 αφορά αναδρομικές αυξήσεις για το 2008 και ποσό ύψους €2.985.100 αφορά αυξήσεις για το 2009.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στο σύνολο του συμπληρωματικού προϋπολογισμού περιλαμβάνεται και ποσό που θα καλύψει την αύξηση των τρεχουσών δαπανών της Αρχής ύψους €37.000.000. Ειδικότερα, ποσό ύψους €36.800.000 προορίζεται για κάλυψη ισόποσου ελλείμματος του σχεδίου συντάξεων. Το πιο πάνω έλλειμμα προέκυψε από τη νέα αναλογιστική εκτίμηση που έγινε από τον οίκο “Muhanna & Co” κατά την 31η Δεκεμβρίου 2008. Επιπλέον, ποσό ύψους €200.000 αφορά την κάλυψη του ποσού της διαφοράς στο συνολικό ποσό της αποζημίωσης για ευδόκιμη αφυπηρέτηση των υπαλλήλων που αφυπηρέτησαν την 31η Δεκεμβρίου 2007 και την 31η Δεκεμβρίου 2008, λόγω μισθολογικών αυξήσεων που προνοεί η νέα συλλογική σύμβαση εργασίας για το 2008 και το 2009, αντίστοιχα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

Ο βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος κ. Δημήτρης Συλλούρης, εκπροσωπώντας τον κ. Νίκο Κουτσού, τάσσεται εναντίον της ψήφισης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο, για λόγους τους οποίους θα επεξηγήσει κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

 

 

9 Δεκεμβρίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων