Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Γιαννάκης Θωμά
Τάσος Μητσόπουλος Ανδρέας Αγγελίδης
Αριστοφάνης Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από το μέλος της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις κ. Αριστοφάνη Γεωργίου, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 19 και 26 Νοεμβρίου 2009. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Το Ανώτατο Δικαστήριο, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Δικαστηρίων Νόμου, ώστε επαρχιακό δικαστήριο το οποίο δεν έχει καθ’ ύλην αρμοδιότητα να εκδικάσει αγωγή, αίτηση ή υπόθεση που εκκρεμεί ενώπιόν του να την παραπέμπει στο καθ’ ύλην αρμόδιο δικαστήριο ειδικής δικαιοδοσίας. Επιπρόσθετα, προβλέπεται ότι το δικαστήριο ειδικής δικαιοδοσίας το οποίο δεν έχει καθ’ ύλην αρμοδιότητα να εκδικάσει αγωγή ή αίτηση ή υπόθεση που εκκρεμεί ενώπιόν του την παραπέμπει στο καθ’ ύλην αρμόδιο επαρχιακό ή άλλο δικαστήριο ειδικής δικαιοδοσίας.

Επεξηγώντας ειδικότερα τις πρόνοιες της πιο πάνω πρότασης νόμου, ο εισηγητής της επισήμανε στην επιτροπή ότι σύμφωνα με αυτές προβλέπεται ότι, σε περίπτωση που επαρχιακό δικαστήριο δεν έχει καθ’ ύλην αρμοδιότητα να εκδικάσει αγωγή, αίτηση ή υπόθεση που καταχωρίστηκε ενώπιόν του, αυτό διακόπτει την ενώπιόν του τεθείσα διαδικασία και παραπέμπει την αγωγή ή την αίτηση ή την υπόθεση στο καθ’ ύλην αρμόδιο δικαστήριο ειδικής δικαιοδοσίας προς εκδίκαση. Περαιτέρω, σύμφωνα με τον ίδιο, στην πρόταση νόμου προβλέπεται ότι η διαδικασία θα διακόπτεται και στην περίπτωση που δικαστήριο ειδικής δικαιοδοσίας διαπιστώνει ότι δεν είναι καθ’ ύλην αρμόδιο να εκδικάσει αγωγή, αίτηση ή υπόθεση που καταχωρίστηκε ενώπιόν του, οπότε και το δικαστήριο αυτό θα παραπέμπει την αγωγή, αίτηση ή υπόθεση στο καθ’ ύλην αρμόδιο επαρχιακό δικαστήριο ή άλλο δικαστήριο ειδικής δικαιοδοσίας προς εκδίκαση. Επιπρόσθετα, σε κάθε περίπτωση παραπομπής στο καθ’ ύλην αρμόδιο δικαστήριο, το δικαστήριο αυτό, σε διάστημα τριάντα ημερών από την παραπομπή, θα εκδίδει οδηγίες για διόρθωση των δικογράφων, σε κάθε περίπτωση που αυτό απαιτείται. Τέλος, όπως επισήμανε ο εισηγητής, για τους σκοπούς της προτεινόμενης ρύθμισης καθορίζεται ότι ο όρος “δικαστήριο ειδικής δικαιοδοσίας” περιλαμβάνει το Οικογενειακό Δικαστήριο, το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών και το Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων.

Όλοι όσοι παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της εν λόγω πρότασης νόμου.

Σημειώνεται ότι ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, αφού συμφώνησε με τη φιλοσοφία που διέπει την υπό συζήτηση πρόταση νόμου, εισηγήθηκε στην επιτροπή κάποιες τροποποιήσεις νομοτεχνικής φύσεως με σκοπό τη βελτίωση της διατύπωσης των διατάξεών της.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθέτησε τις πιο πάνω εισηγήσεις που υπέβαλε ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και, αφού διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο της πρότασης νόμου, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2009».

1η Δεκεμβρίου 2009

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων